Karperbenutting

Enquête – karperbestanden van open wateren – online

Openwater - EnqueteOp veler verzoek hebben wij de enquête karperbestanden van open wateren zo omgebouwd dat deze online kan worden ingevuld op onze website. Voor ons handig want het maakt het verwerken van de gegevens er gemakkelijker op. En een gemak voor jullie.

Probeer het vooral!

Tot nu toe zijn we heel enthousiast over de respons op de enquête en denken we nu al iets waardevols in handen te hebben!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Overhandigen van petitie en richtlijnen voor karperbenutting uitgesteld

Petitie : Laat de Spiegels voor de Sport ! Dit bericht was bedoeld als aankondiging maar is nu niet meer dan een mededeling. Jullie herinneren je vast de petitie: Laat de spiegels voor de sport! Die petitie lanceerden wij  op beurs Carp 2012  en is door karpervissers massaal (ruim 7000) getekend. Het heeft, vanwege de constructieve dialoog met de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), even geduurd voor we die petitie niet alleen als stok achter de deur dachten nodig te hebben. Dat moment is wel gekomen. Hoewel de BVK steeds in gesprek is gebleven met de CvB kunnen wij het laatste zetje niet geven. We waren dichtbij een convenant en we hebben een set richtlijnen opgesteld waarmee uitwassen van karperbenutting bij naleving voorkomen worden. Echter voor concretisering en naleving heb je vaak óf goed draaiende VBC’s, óf federaties en hsv-en nodig die hun nek willen uitsteken.

Hoewel wij steeds hebben gezocht naar creatieve oplossingen waar niet direct geld mee is gemoeid, stuurde de CvB daar later in het proces meer op aan. Directe compensatie is ons een brug te ver.

Wij zijn er dus met de CvB uiteindelijk niet uitgekomen. Ondertussen gaat de benutting van karper gewoon door en zonder goede afspraken gaat dat ons gegarandeerd heel wat karpers kosten waaronder dus ook gemonitorde projectpiegels. Dat op z’n beloop laten is voor ons geen optie. Sportvisserij Nederland is in onze ogen de belangenbehartiger bij uitstek daarom hebben we op hen een klemmend appèl gedaan om in dit stadium bij te springen en, in afwachting van wettelijke maatregelen, iets extra’s te doen voor karper en daarmee voor karpervissers.

We hebben enkele belangrijke mensen binnen Sportvisserij Nederland vervolgens herhaaldelijk benaderd. Helaas bleek op hetzelfde moment De KSN niet kon leven met onze richtlijnen noch bereid was om de petitie te overhandigen. Het plan was namelijk om de dozen met petities plus de door ons opgestelde richtlijnen aan de voorzitter van Sportvisserij Nederland en de voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers op de VISMA-stand van Sportvisserij Nederland.

Waar precies het probleem zit, daar zijn we nog niet achter, maar feit is wel dat er een stilte viel en we niet welkom zijn geheten op de VISMA-stand van Sportvisserij Nederland om petitie en richtlijnen aan te bieden.

Passend bij een hoofdpijndossier staan de petities dus nog steeds ongebruikt in de schuur. Wij zijn toch niet de enigen die zich echt druk maken om benutting van karpers en tegelijk constructieve oplossingen willen aanreiken? We hopen dat het kwartje valt en men begrijpt dat wij niet achteroverleunend willen en zullen wachten tot de laatste beroepsvisser van Nederland de deur achter zich dicht heeft getrokken en de totale bescherming van de door ons zo gekoesterde karpers een feit is.

Wordt dus wederom vervolgd…

Staande wand

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vroeger was alles beter…

Klagen over terugvallende vangstresultaten is van alle tijden!

Vraag is… was het vroeger écht beter?

De BVK maakt zich al een tijdje zorgen over omvang en samenstelling van karperbestanden van open wateren. Nu zelfs ervaren en succesvolle karpervissers steeds vaker signaleren dat die karperbestanden teruglopen vinden wij het hoog tijd voor een inventarisatie.

Met deze enquête willen we de ruimschoots voorhandige kennis van ervaren karpervissers mobiliseren om meer inzicht te krijgen in aard en omvang van het probleem. Hebben we dat in kaart dan kunnen we gaan denken over oplossingen. Maar deze eerste stap is heel belangrijk en daar hebben we jullie ervaring hard voor nodig.

Openwater - Enquete

Ben je een karpervisser van rivieren, kanalen en andere grote open wateren? Vul dan de enquête in. Je helpt ons ermee en op termijn wellicht ook jezelf.

Binnenkort zetten we de enquête online, voorlopig kan je even een mailtje sturen aan contact@karperbeheer.nl en dan sturen we je ‘m toe.

Wij zijn heel benieuwd naar jullie bevindingen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Koop geen karper afkomstig uit Nederlands viswater

Een van de huidige bedreigingen voor karperbestanden is de vraag naar (betaalbare) karper door hengelsportverenigingen en exploitanten van privéwateren. Zeker als die vraag wordt neergelegd bij beroepsvissers. Het is een gegeven dat een levende grote karper voor een beroepsvisser pas commercieel interessant wordt als er vraag is vanuit de hengelsport. Beteugelen (of liever nog lam leggen) van die vraag betekent dus een stap dichterbij een oplossing van het probleem van (legale of illegale) karperbenutting op open wateren.

Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

In karperputten en privéwateren verdwijnen nogal eens karpers afkomstig van beroepsvissers. Op de foto een spiegelkarper gevangen en gefotografeerd in de Simaja-karperput bij Hoorn. Deze projectspiegel bleek in 2006 uitgezet te zijn in het kader van SKP Zuidelijke randmeren. Niet alleen een verlies voor een SKP maar ook vaak fataal voor de overgezette vis die zich door het verschil in milieu vaak niet of moeilijk aan kan passen aan de omstandigheden van een karperput.

Ruim tien jaar geleden ging er van De KSN een brief uit om visrechthebbenden te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van dit probleem. Dat heeft een positief effect gehad. De handel in levende karper kreeg een gevoelige deuk. Helaas heeft het er alle schijn van dat de hengelsport langzaam weer is afgezakt naar het niveau van 2003 en onder andere beroepsvissers daarop inspelen.

De KSN heeft nu het voortouw genomen om met hulp van Sportvisserij Nederland alle hengelsportverenigingen en federaties in Nederland een nieuwe brief te sturen over de consequenties van het aankopen of aannemen van levende karper. Als BVK zijn wij het roerend eens met De KSN dat dit een goed moment is om de hengelsport wakker te schudden onder het motto:

KOOP GEEN KARPER AFKOMSTIG UIT NEDERLANDS VISWATER

We sluiten ons daarom van harte aan bij dit initiatief en stellen het op prijs dat De KSN ons in de gelegenheid heeft gesteld de brief te ondertekenen.

De KSNBelangenvereniging Verantwoord Karperbeheer

 

 

 

 

 

 

 

Bron :  De KSN – Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vraag en antwoord omtrent het convenant karperbenutting

Sinds de massaal ondertekende petitie: Laat de spiegels voor de sport! in 2012 heeft de BVK niet stil gezeten om verder te komen met het vraagstuk karperbenutting en beroepsvisserij . Omdat duidelijk was dat Sportvisserij Nederland en de federaties hun eigen agenda hebben wat betreft dit onderwerp hebben wij kort na de actie contact gezocht met (georganiseerde) beroepsvissers om te kijken of er iets te bereiken viel door onderling afspraken te maken. Die dialoog bood al gauw aanknopingspunten om toe te werken naar een convenant over karperbenutting.

Staande wandHet is de bedoeling dat in dit convenant onderlinge afspraken en intentieverklaringen komen te staan over meenemen en verhandelen van karper (karperbenutting). In samenspraak met de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) heeft dit concept-convenant het afgelopen jaar langzaam vorm gekregen. Op dit moment wachten we op antwoord van de CvB over hun laatste bevindingen.

Het leek ons begin april een goed moment om De KSN te polsen over deelname en input te geven op de voorlopige inhoud. Het was niet de bedoeling om met dit concept naar buiten te treden. Dat kan het proces schaden. Helaas is dat wel gebeurd. In het voorwoord van De Karper no. 84 wordt het concept-convenant bovendien op een manier weergegeven die onrust kan geven bij onze achterban. Wij vinden dit aanleiding voldoende om de ins en outs van het convenant op een rijtje te zetten. We selecteerden een aantal vragen over het ontwerp karperbenutting die afgelopen maanden op ons af zijn gekomen.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail