Karperbenutting

Nieuwsbrief #7 – 2014

Wederom een Nieuwsbrief vol nieuws en vooral interessante wetenswaardigheden uit SKP-land. Een opzienbarende waarneming van spiegelkarpers op zee en tal van mooie terugmeldingen. De zoektocht naar spiegelgoud krijgt in deze aflevering een vervolg met een bezoek aan viskweker Corten te Lommel (België).

Leden krijgen de meest recente NB digitaal in hun postvak. Niet-leden moeten wachten op de volgende nieuwsbrief tot deze hier te bekijken valt. Lid van de BVK ben je al voor een tientje per jaar!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nieuwsbrief #6

De nieuwe Nieuwsbrief komt eraan en dat betekent dat iedereen (ook niet-leden) de vorige (no 5 van april 2014) vanaf Nieuwsbrief #6 - 2014nu online kan bekijken op onze website. De nieuwe reserveren we uitsluitend voor onze leden en bevriende contacten.

We zijn best trots op onze NB. Zeker als je het vergelijkt met het e-mail berichtje uit de tijd van het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten. Hoewel de inhoud bij de BVK onveranderd voorop staat wil het oog ook wat en vooral dankzij Raymond Hakkert is onze Nieuwsbrief het aankijken waard.

Verantwoord karperbeheer is actueler dan ooit en wij dragen onze doelstellingen met passie en plezier uit. Wil je lid worden van de BVK dan kan dat het gehele jaar door voor een tientje. Je steunt ons daar financieel maar vooral ook moreel mee en je krijgt Nieuwsbrief no 6. meteen in je mailbox.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Brief aan de politiek over bescherming karperbestanden op rijkswateren

Vorige week heeft de BVK een brief aan Staatssecretaris Dijksma gestuurd over onze zorg met betrekking tot de toestand van karperbestanden in grote open wateren en in het bijzonder die van het IJsselmeergebied. Die toestand is voor veel vissoorten zorgelijk en dat geldt, vooruitlopend op de uitslag van onze enquête karperbestanden van grote open watersystemen, zeker ook voor karper.In maart adviseerde een gemêleerde adviesgroep om de beroepsvisserij op schubvis in  het IJsselmeer de komende drie jaar stil te leggen. De groep baseerde zich daarbij op een recent onderzoek van onderzoeksbureau Imares. Tot onze schrik en verbazing rapporteert het onderzoeksbureau Imares echter niets over karper. Ook hebben wij geen signalen ontvangen dat de onderhandelaars /gesprekspartners namens de sportvisserij de positie van karper noch de belangen van karpervissers als onderwerp van gesprek hebben geagendeerd bij het gezamenlijk overleg. Met onze brief vullen we die leemte.

Een monument op de markt

Echter, net na verzending bleek dat de visserijstop op schubvis door de staatsecretaris niet is overgenomen. Omdat de Tweede Kamercommissie van economische zaken hierover de volgende dag zou vergaderen hebben we onze brief direct doorgestuurd naar de leden van deze commissie. Tweede Kamer-lid Lutz Jacobi reageerde direct en adviseert ons om, hetzij deel te nemen aan het aanstaande Ijsselmeeroverleg, hetzij ons daar goed te laten vertegenwoordigen.
Overigens is de uitkomst van het commissieoverleg dat het komende jaar op het IJsselmeer (IJsselmeer. Markermeer en IJmeer) de visserijdruk met 85% wordt verlaagd en er in dat jaar een goed integraal plan op tafel moet komen

Linksom of rechtsom zal de BVK naar wegen zoeken om een billijke regeling te krijgen voor karper en karpervissers. Een algeheel meeneemverbod voor karper op alle rijkswateren zou gezien de in veel wateren (flink) teruggelopen natuurlijke aanwas natuurlijk een terechte en duurzame maatregel zijn. Dat hebben we ook aangegeven in onze brief, maar in afwachting daarvan zeggen wij geen nee tegen tussenoplossingen waarbij er winst is te behalen voor karper.

Wij staan dus ook nog steeds achter de petitie: Laat de spiegels voor de sport! uit februari 2012. Juist ‘onze projectspiegels’ laten zien hoe schrijnend het probleem is. Ook de staatsecretaris heeft nu kennis genomen van de petitie.

Onze volgende stap is nu om bij Sportvisserij Nederland te polsen of en in hoeverre zij bereid is om voor karper en daarmee voor karpervissers een voorkeurspositie te bedingen in het dossier IJsselmeer in het bijzonder en in het algemeen waar het de opstelling jegens de beroepsvisserij betreft.

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Enquête – karperbestanden van open wateren – online

Openwater - EnqueteOp veler verzoek hebben wij de enquête karperbestanden van open wateren zo omgebouwd dat deze online kan worden ingevuld op onze website. Voor ons handig want het maakt het verwerken van de gegevens er gemakkelijker op. En een gemak voor jullie.

Probeer het vooral!

Tot nu toe zijn we heel enthousiast over de respons op de enquête en denken we nu al iets waardevols in handen te hebben!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Overhandigen van petitie en richtlijnen voor karperbenutting uitgesteld

Petitie : Laat de Spiegels voor de Sport ! Dit bericht was bedoeld als aankondiging maar is nu niet meer dan een mededeling. Jullie herinneren je vast de petitie: Laat de spiegels voor de sport! Die petitie lanceerden wij  op beurs Carp 2012  en is door karpervissers massaal (ruim 7000) getekend. Het heeft, vanwege de constructieve dialoog met de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), even geduurd voor we die petitie niet alleen als stok achter de deur dachten nodig te hebben. Dat moment is wel gekomen. Hoewel de BVK steeds in gesprek is gebleven met de CvB kunnen wij het laatste zetje niet geven. We waren dichtbij een convenant en we hebben een set richtlijnen opgesteld waarmee uitwassen van karperbenutting bij naleving voorkomen worden. Echter voor concretisering en naleving heb je vaak óf goed draaiende VBC’s, óf federaties en hsv-en nodig die hun nek willen uitsteken.

Hoewel wij steeds hebben gezocht naar creatieve oplossingen waar niet direct geld mee is gemoeid, stuurde de CvB daar later in het proces meer op aan. Directe compensatie is ons een brug te ver.

Wij zijn er dus met de CvB uiteindelijk niet uitgekomen. Ondertussen gaat de benutting van karper gewoon door en zonder goede afspraken gaat dat ons gegarandeerd heel wat karpers kosten waaronder dus ook gemonitorde projectpiegels. Dat op z’n beloop laten is voor ons geen optie. Sportvisserij Nederland is in onze ogen de belangenbehartiger bij uitstek daarom hebben we op hen een klemmend appèl gedaan om in dit stadium bij te springen en, in afwachting van wettelijke maatregelen, iets extra’s te doen voor karper en daarmee voor karpervissers.

We hebben enkele belangrijke mensen binnen Sportvisserij Nederland vervolgens herhaaldelijk benaderd. Helaas bleek op hetzelfde moment De KSN niet kon leven met onze richtlijnen noch bereid was om de petitie te overhandigen. Het plan was namelijk om de dozen met petities plus de door ons opgestelde richtlijnen aan de voorzitter van Sportvisserij Nederland en de voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers op de VISMA-stand van Sportvisserij Nederland.

Waar precies het probleem zit, daar zijn we nog niet achter, maar feit is wel dat er een stilte viel en we niet welkom zijn geheten op de VISMA-stand van Sportvisserij Nederland om petitie en richtlijnen aan te bieden.

Passend bij een hoofdpijndossier staan de petities dus nog steeds ongebruikt in de schuur. Wij zijn toch niet de enigen die zich echt druk maken om benutting van karpers en tegelijk constructieve oplossingen willen aanreiken? We hopen dat het kwartje valt en men begrijpt dat wij niet achteroverleunend willen en zullen wachten tot de laatste beroepsvisser van Nederland de deur achter zich dicht heeft getrokken en de totale bescherming van de door ons zo gekoesterde karpers een feit is.

Wordt dus wederom vervolgd…

Staande wand

FacebooktwittermailFacebooktwittermail