Brief aan de politiek over bescherming karperbestanden op rijkswateren

Vorige week heeft de BVK een brief aan Staatssecretaris Dijksma gestuurd over onze zorg met betrekking tot de toestand van karperbestanden in grote open wateren en in het bijzonder die van het IJsselmeergebied. Die toestand is voor veel vissoorten zorgelijk en dat geldt, vooruitlopend op de uitslag van onze enquête karperbestanden van grote open watersystemen, zeker ook voor karper.In maart adviseerde een gemêleerde adviesgroep om de beroepsvisserij op schubvis in  het IJsselmeer de komende drie jaar stil te leggen. De groep baseerde zich daarbij op een recent onderzoek van onderzoeksbureau Imares. Tot onze schrik en verbazing rapporteert het onderzoeksbureau Imares echter niets over karper. Ook hebben wij geen signalen ontvangen dat de onderhandelaars /gesprekspartners namens de sportvisserij de positie van karper noch de belangen van karpervissers als onderwerp van gesprek hebben geagendeerd bij het gezamenlijk overleg. Met onze brief vullen we die leemte.

Een monument op de markt

Echter, net na verzending bleek dat de visserijstop op schubvis door de staatsecretaris niet is overgenomen. Omdat de Tweede Kamercommissie van economische zaken hierover de volgende dag zou vergaderen hebben we onze brief direct doorgestuurd naar de leden van deze commissie. Tweede Kamer-lid Lutz Jacobi reageerde direct en adviseert ons om, hetzij deel te nemen aan het aanstaande Ijsselmeeroverleg, hetzij ons daar goed te laten vertegenwoordigen.
Overigens is de uitkomst van het commissieoverleg dat het komende jaar op het IJsselmeer (IJsselmeer. Markermeer en IJmeer) de visserijdruk met 85% wordt verlaagd en er in dat jaar een goed integraal plan op tafel moet komen

Linksom of rechtsom zal de BVK naar wegen zoeken om een billijke regeling te krijgen voor karper en karpervissers. Een algeheel meeneemverbod voor karper op alle rijkswateren zou gezien de in veel wateren (flink) teruggelopen natuurlijke aanwas natuurlijk een terechte en duurzame maatregel zijn. Dat hebben we ook aangegeven in onze brief, maar in afwachting daarvan zeggen wij geen nee tegen tussenoplossingen waarbij er winst is te behalen voor karper.

Wij staan dus ook nog steeds achter de petitie: Laat de spiegels voor de sport! uit februari 2012. Juist ‘onze projectspiegels’ laten zien hoe schrijnend het probleem is. Ook de staatsecretaris heeft nu kennis genomen van de petitie.

Onze volgende stap is nu om bij Sportvisserij Nederland te polsen of en in hoeverre zij bereid is om voor karper en daarmee voor karpervissers een voorkeurspositie te bedingen in het dossier IJsselmeer in het bijzonder en in het algemeen waar het de opstelling jegens de beroepsvisserij betreft.

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail