Karperbenutting

BVK-acties t.a.v. ongewenste karperbenutting

Brief-StaatssecretarisDe BVK is het afgelopen jaar druk geweest met het onderwerp beroepsvisserij op karper. Hoewel er hier en daar kleine stapjes in de goede richting worden gezet is het probleem nog niet van tafel. In ieder geval niet van onze tafel. We hebben in 2014 vooral acties genomen om dit probleem ook bij anderen op het bord te leggen. We hebben ons gericht op Sportvisserij Nederland in de gedachte dat die het belang van een aantrekkelijk karperbestand op open water met ons deelt. Bovendien willen we graag weten wat nu eigenlijk het beleid/strategie is van Sportvisserij Nederland met betrekking tot beroepsvisserij in het algemeen en die op karper in het bijzonder. Het lang verbeide antwoord op onze brief aan Sportvisserij Nederland is helaas nog niet gekomen. De brief van juli 2014 aan het bestuur van Sportvisserij Nederland vind je hier.

Naar aanleiding van het dossier IJsselmeer waar het gehele visbestand onder grote druk staat hebben wij ons bij twee gelegenheden gericht tot het verantwoordelijke ministerie van Economische zaken met ons specifieke belang van karpervissers en meer in het bijzonder de SKP-en rondom het IJsselmeer. De brief van juni 2014 over beschermen van karper vind je hier. Onze brief over het afgeven van staandwant-vergunningen vind je hier. Het antwoord van het ministerie hier en een reactie van Wijtze Tjoelker op die brief hier.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nieuwsbrief #8 – 2015

Onze gloednieuwe BVK-nieuwsbrief 8 werd deze week per e-mail verstuurd naar onze leden. In deze lente-nieuwsbrief terug een afwisseling van nieuws, prachtige SKP-vangstmeldingen, leuke verslagen, speelse competities en natuurlijk ook serieuze onderwerpen als beroepsvisserij, geautomatiseerd matchen en een tipje van de sluier van de enquête karperbestanden van open wateren. Wijtze Tjoelker sluit af met een bijzonder verhaal over een spiegelkarper waar je bij uitzetting bijna doorheen kon kijken en nu in volle glorie op de cover prijkt.

Benieuwd? Aarzel niet en word lid voor slechts een tientje per jaar!

Nieuwsbrief #8 - 2015

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nieuwsbrief #7 – 2014

Wederom een Nieuwsbrief vol nieuws en vooral interessante wetenswaardigheden uit SKP-land. Een opzienbarende waarneming van spiegelkarpers op zee en tal van mooie terugmeldingen. De zoektocht naar spiegelgoud krijgt in deze aflevering een vervolg met een bezoek aan viskweker Corten te Lommel (België).

Leden krijgen de meest recente NB digitaal in hun postvak. Niet-leden moeten wachten op de volgende nieuwsbrief tot deze hier te bekijken valt. Lid van de BVK ben je al voor een tientje per jaar!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nieuwsbrief #6

De nieuwe Nieuwsbrief komt eraan en dat betekent dat iedereen (ook niet-leden) de vorige (no 5 van april 2014) vanaf Nieuwsbrief #6 - 2014nu online kan bekijken op onze website. De nieuwe reserveren we uitsluitend voor onze leden en bevriende contacten.

We zijn best trots op onze NB. Zeker als je het vergelijkt met het e-mail berichtje uit de tijd van het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten. Hoewel de inhoud bij de BVK onveranderd voorop staat wil het oog ook wat en vooral dankzij Raymond Hakkert is onze Nieuwsbrief het aankijken waard.

Verantwoord karperbeheer is actueler dan ooit en wij dragen onze doelstellingen met passie en plezier uit. Wil je lid worden van de BVK dan kan dat het gehele jaar door voor een tientje. Je steunt ons daar financieel maar vooral ook moreel mee en je krijgt Nieuwsbrief no 6. meteen in je mailbox.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Brief aan de politiek over bescherming karperbestanden op rijkswateren

Vorige week heeft de BVK een brief aan Staatssecretaris Dijksma gestuurd over onze zorg met betrekking tot de toestand van karperbestanden in grote open wateren en in het bijzonder die van het IJsselmeergebied. Die toestand is voor veel vissoorten zorgelijk en dat geldt, vooruitlopend op de uitslag van onze enquête karperbestanden van grote open watersystemen, zeker ook voor karper.In maart adviseerde een gemêleerde adviesgroep om de beroepsvisserij op schubvis in  het IJsselmeer de komende drie jaar stil te leggen. De groep baseerde zich daarbij op een recent onderzoek van onderzoeksbureau Imares. Tot onze schrik en verbazing rapporteert het onderzoeksbureau Imares echter niets over karper. Ook hebben wij geen signalen ontvangen dat de onderhandelaars /gesprekspartners namens de sportvisserij de positie van karper noch de belangen van karpervissers als onderwerp van gesprek hebben geagendeerd bij het gezamenlijk overleg. Met onze brief vullen we die leemte.

Een monument op de markt

Echter, net na verzending bleek dat de visserijstop op schubvis door de staatsecretaris niet is overgenomen. Omdat de Tweede Kamercommissie van economische zaken hierover de volgende dag zou vergaderen hebben we onze brief direct doorgestuurd naar de leden van deze commissie. Tweede Kamer-lid Lutz Jacobi reageerde direct en adviseert ons om, hetzij deel te nemen aan het aanstaande Ijsselmeeroverleg, hetzij ons daar goed te laten vertegenwoordigen.
Overigens is de uitkomst van het commissieoverleg dat het komende jaar op het IJsselmeer (IJsselmeer. Markermeer en IJmeer) de visserijdruk met 85% wordt verlaagd en er in dat jaar een goed integraal plan op tafel moet komen

Linksom of rechtsom zal de BVK naar wegen zoeken om een billijke regeling te krijgen voor karper en karpervissers. Een algeheel meeneemverbod voor karper op alle rijkswateren zou gezien de in veel wateren (flink) teruggelopen natuurlijke aanwas natuurlijk een terechte en duurzame maatregel zijn. Dat hebben we ook aangegeven in onze brief, maar in afwachting daarvan zeggen wij geen nee tegen tussenoplossingen waarbij er winst is te behalen voor karper.

Wij staan dus ook nog steeds achter de petitie: Laat de spiegels voor de sport! uit februari 2012. Juist ‘onze projectspiegels’ laten zien hoe schrijnend het probleem is. Ook de staatsecretaris heeft nu kennis genomen van de petitie.

Onze volgende stap is nu om bij Sportvisserij Nederland te polsen of en in hoeverre zij bereid is om voor karper en daarmee voor karpervissers een voorkeurspositie te bedingen in het dossier IJsselmeer in het bijzonder en in het algemeen waar het de opstelling jegens de beroepsvisserij betreft.

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail