Opiniestuk Wijtze Tjoelker – (In)zicht op de toekomst

Aanstaande zaterdag na afloop van de algemene ledenvergadering van de BVK zal Wijtze Tjoelker een presentatie geven over zijn perspectief op de toekomst van het karperuitzetbeleid op open water. Wie Wijtze een beetje kent weet dat hij als initiator en begeleider van SKP Friese Boezem enorm veel kennis en ervaring heeft vergaard over karperbeheer en meer specifiek over karperuitzettingen en dat hij tegelijk niet schuwt man en paard te noemen. Mede daarom zijn we zo blij met zijn bereidheid om over dit onderwerp te spreken. Van buiten het karperviswereldje (lees waterbeheerders die mogen beslissen over karperuitzettingen) kan immers een nog stevigere opinie verwacht worden en hoe bereid je je hierop beter voor dan zelf met goed onderbouwde, maar misschien niet altijd even populaire inzichten het vuurtje eens lekker op te poken.

Als voorbereiding op zijn presentatie heeft Wijtze een deel van zijn gedachten alvast voor ons op papier gezet. Zijn opiniestuk hebben we sinds vandaag online staan op onze website onder het kopje artikelen – opinie. Maar om het gemakkelijk te maken kun je ook op deze link klikken en zo rechtstreeks naar het opiniestuk gaan.

Het open gedeelte van de BVK-meeting start om 12h30 in het Wapen van Diemen en is vrij toegankelijk. Behalve Wijtze Tjoelker zal er ook een presentatie zijn door Joris Weitjens over de huidige voorwaarden en de praktijk van de aanvraag van karperuitzetprojecten. Na afloop van de inleidende presentaties door Wijtze en Joris discussiëren we heel graag met de zaal over waar we heen willen met de karperstand op open wateren.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nieuwsbrieven online

Onze website is voor ons een belangrijk medium waarmee wij communiceren met de buitenwereld. Voor de (betalende) leden publiceren wij ook enkele malen per jaar een nieuwsbrief vol met wetenswaardigheden over uitzettingen, met bijzondere vangsten en matches, mooie SKP-foto’s, en informatie over wat er verder in de actualiteit speelt.

Om deze nieuwsbrieven niet verloren te laten gaan komen deze ongeveer een jaar na publicatie ook digitaal op de website. Ze zijn dan voor iedereen toegankelijk. Vooral leuk voor de niet-leden, maar hopelijk tegelijkertijd een aansporing om ook lid te worden van de BVK en zo eerder op de hoogte te zijn van alles wat er speelt.

Afgelopen week zijn de nieuwsbrieven tot en met 2021 online gezet. Je vindt ze hierboven in het menu rechts, of door te klikken op een van de volgende links: nieuwsbrieven 2020 / nieuwsbrieven 2021. De nieuwsbrieven van 2022 en van 2023 houden we eerst nog even voor de betalende leden. Als je deze ook meteen wilt lezen raad ik je aan hierboven onder het kopje algemeen even naar het inschrijfformulier te gaan en ook lid te worden. Voor slechts 12,50 ben je dan meteen heel 2023 lid van de BVK en steun je onze activiteiten.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

ALV en open BVK-meeting

Op zaterdag 28 januari organiseren we weer een BVK-meeting in het Wapen van Diemen.

We beginnen om 11h00 met onze algemene ledenvergadering (ALV). Uiteraard met een jaarverslag en de benoeming en herbenoeming van bestuursleden. De ALV geeft jou als lid ook een mooie kans om te vragen naar of vraagtekens te zetten bij de koers van de BVK. Die koers bepalen wij graag samen met de leden!

Tussen 12h00 en 12h30 sluiten we de ALV af met enkele broodjes (kroket en kaas), koffie en thee.

Om 12h30 begint het open gedeelte, toegankelijk voor iedereen (dus ook niet-leden). Mooie gelegenheid om de BVK-trofee en mooie andere prijzen uit te reiken aan de winnaars van het ITMW 2022.

We vervolgen het interactieve gedeelte met als thema:

De toekomst van het karperuitzetbeleid op open water

We hebben karperbeheerder van het eerste uur Wijtze Tjoelker bereid gevonden om vanuit zijn perspectief een presentatie te geven over dit onderwerp. Wijtze heeft de karperstand in de Friese boezem door ‘zijn’ SKP Friese boezem (2005-2022) zien veranderen. Hij vraagt zich hardop af waar we staan met onze Spiegelkarperprojecten. Stilaan is de oorspronkelijke doelstelling van SKP’s (het voor uitsterven behoeden van de spiegelkarper) al verlaten met het uitzetten van een mix van karpers (edelschubs en spiegels). Hoe gaan waterbeheerders daarop reageren? De ontwikkelingen vragen om een nieuwe onderbouwing van uitzetprojecten waar Wijtze graag over meedenkt!

Aansluitend op de presentatie van Wijtze zal er een presentatie zijn over ‘RUK’, afkorting van Richtlijnen Uitzet Karper. Helaas is Tim Pelsma (binnen de BVK de man met de meeste kennis over dit onderwerp) verhinderd en zal Joris aan de hand van de sheets van Tim Pelsma uitleg geven over de huidige voorwaarden en de praktijk van de aanvraag van karperuitzetprojecten.

Discussie

Aansluitend discussiëren we heel graag met de zaal over waar we heen willen met de karperstand op open wateren. Als karpervissers mogen we ons gelukkig prijzen met het feit dat er naar ons wordt geluisterd wat betreft onze bevindingen en wensen op het gebied van karperuitzettingen. Zowel in Nederland en België hebben karpervissers zitting in karpercommissies, besturen of adviesorganen, waarin ze de belangen van karpervissers van open water behartigen. Daarnaast adviseren en begeleiden wij als BVK visrechthebbende partijen (federaties, hsv’s), onder meer door de jaarlijkse evaluaties aan de hand van matching en SKP-monitoring. Tegelijk ervaren we dat waterbeheerders en gemeentes steeds strenger worden bij goedkeuring van uitzetplannen. De naderende peildatum van 2027 voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) maakt waterbeheerders nerveus omdat de waterkwaliteit in open wateren de laatste jaren weer eerder slechter dan beter wordt!

Vragen die ter tafel komen zijn:

  • Moeten/willen we in open water meer/minder/anders uitzetten dan thans gebeurt?
  • Voor wie zetten we daar uit? Voor specialisten of (ook) voor de ‘gewone karpervisser’?
  • Hoe ontwikkelt zich de natuurlijke aanwas van karper in open water?
  • Hoe is/was die verhouding van verwilderde schubs ten opzichte van uitzetters (vaak spiegelkarpers) op jullie water?
  • Blijven we in open water tot in lengte van dagen karper uitzetten?
  • Kunnen we het eens worden over een bovengrens aan uitgezette karpers ten opzichte van verwilderde karpers? Max 1 op 2? 1 op 3? Uiteraard hebben we het over open water.
  • Moeten we meer of minder overschakelen op (edel)schubkarpers?
  • Wat vinden jullie van een karperuitzetfonds voor open water?
  • Hoe overtuigen we waterbeheerders van de onschuldigheid van onze uitzettingen?
  • Hebben we iets (in ruil) te bieden aan waterbeheerders/waterschappen?

Genoeg voer om als geïnteresseerde karperbeheerder/karpervisser alvast over na te denken en op 28 januari over mee te praten.

Uiteraard kun je tijdens de meeting gratis zowel de nieuwe NB-bundel als eerdere bundels scoren en wat dacht je van onze hoodies en de vertrouwde BVK-mutsen (voor kostprijs, zolang de voorraad strekt)?

We hopen weer op een gezellige, interessante bijeenkomst met veel interactie. We verwachten rond 15h30 het programma af te sluiten.

Zorg dat je erbij bent. Alvast tot zaterdag 28 januari!

Het BVK-bestuur

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand november: De Friese Tsjech van het IJsselmeer

De matchers van SKP Friese boezem aasden al een tijdje op een match met een spiegelkarpermelding van het IJsselmeer. In de Friese boezem zijn genoeg spiegelkarpers uitgezet en het ligt voor de hand dat net als in andere regio’s vissen uiteindelijk ondanks moeilijk passeerbare sluizen ‘de weg naar buiten’ zullen vinden. Toen Joris eerder dit jaar een melding kreeg van een prachtig beschubde Tsjech van ruim 20 kg van het IJsselmeer ging bij hem gelijk een belletje rinkelen. Toen de vis uiteindelijk gematcht werd en Joris zich verder vastbeet in het verhaal van deze vis bleken droge zomers voor vismigratie ineens onverwachte voordelen te bieden. Lees hier het hele verhaal over een Friese vis die de weg naar buiten vond.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Extra tips bij plankfotografie

Deze week gaat het uitzetseizoen van het start. Goede gelegenheid om nog wat tips te geven voor het fotograferen van karpers op de plank. Door voortschrijdend inzicht hebben we steeds beter door wat belangrijk is, zowel voor de matching en monitoring als voor de karper. Daarnaast krijgen we steeds meer plankfoto’s en om het matchen prettig/doenlijk te houden voor onze matchers luistert de kwaliteit van de fotografie steeds nauwer.

Twee teams

De meeste SKP’s slaan hun karpers na levering eerst op in grote zwembaden. Toch is dat niet altijd nodig als je bijvoorbeeld met twee teams werkt. Dus twee karperplanken en twee opstellingen met dus twee fotografen. Dat gaat twee keer zo snel en opslag is dan lang niet altijd nodig. Grote teilen voldoen dan vaak. Zeker als de leveranciers eerst nog de vis afweegt geeft dat voldoende tijd om de karper te fotograferen. Laat wegen van individuele karpers vooral achterwege. Wil je achteraf toch graag weten wat een karper woog op de plank dan kun je dat bij ons opvragen met een nauwkeurigheid van paar honderd gram.

Stompe hoek

Zeker als het buitenwater nog vrij warm is en de karper niet verdoofd is zullen de karpers in de komende weken erg wild zijn. Het is dan prettig als je een anti-slip matje op de plank hebt liggen, Ook kun je vooral de hoek van de plank beter wat stomper houden. Dus de plank iets naar achteren laten leunen. De fotograaf moet dan uiteraard iets meer naar beneden fotograferen.

Compacte plank

Stel de grootte van de plank in op het formaat dat je uitzet. Normaal gesproken is dat k3 (circa 45 cm). Om de essentiële info goed zichtbaar op de plankfoto te hebben dienen de nummers en de overige info dichtbij de karper te kunnen worden geplaatst. Dus geen al te hoge plank. Dat is ook prettiger voor degene die de karper op de plank legt/houdt.

Beeldvullend, licht en scherp!

Voor (plezierig) matchen op de OneDrive zoals steeds vaker wordt gedaan is het zelfs echt een must dat de flank het absolute middelpunt is van de foto. Je kunt dan heel veel foto’s tegelijk op het beeld zetten en matchen ipv stuk voor stuk bekijken. In de praktijk zijn de meeste plankfoto’s van te ver af genomen. Probeer de afstand van camera tot karper zo te houden dat flank en info er precies opstaan.

Kies zeker bij donker weer voor een wat langere sluitertijd zodat de foto licht genoeg is. Uiteraard kun je nadien gemakkelijk foto’s wat lichter maken maar dat is een gigantische klus als het om 500 plankfoto’s gaat! Hetzelfde geldt voor naderhand croppen. Het kan wel, maar is heel veel werk.

Oefen als fotograaf vooral ter plekke als de karper nog niet is gearriveerd en overleg vooraf en tussendoor (veranderend weer) vooral even over de instellingen met de SKP-coördinator.

Toch weer een A4-tje met tips!

We wensen jullie als BVK heel plezierige en gezellige uitzetdagen! We zien jullie sfeerimpressies graag tegemoet.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail