Vraag en antwoord omtrent het convenant karperbenutting

Sinds de massaal ondertekende petitie: Laat de spiegels voor de sport! in 2012 heeft de BVK niet stil gezeten om verder te komen met het vraagstuk karperbenutting en beroepsvisserij . Omdat duidelijk was dat Sportvisserij Nederland en de federaties hun eigen agenda hebben wat betreft dit onderwerp hebben wij kort na de actie contact gezocht met (georganiseerde) beroepsvissers om te kijken of er iets te bereiken viel door onderling afspraken te maken. Die dialoog bood al gauw aanknopingspunten om toe te werken naar een convenant over karperbenutting.

Staande wandHet is de bedoeling dat in dit convenant onderlinge afspraken en intentieverklaringen komen te staan over meenemen en verhandelen van karper (karperbenutting). In samenspraak met de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) heeft dit concept-convenant het afgelopen jaar langzaam vorm gekregen. Op dit moment wachten we op antwoord van de CvB over hun laatste bevindingen.

Het leek ons begin april een goed moment om De KSN te polsen over deelname en input te geven op de voorlopige inhoud. Het was niet de bedoeling om met dit concept naar buiten te treden. Dat kan het proces schaden. Helaas is dat wel gebeurd. In het voorwoord van De Karper no. 84 wordt het concept-convenant bovendien op een manier weergegeven die onrust kan geven bij onze achterban. Wij vinden dit aanleiding voldoende om de ins en outs van het convenant op een rijtje te zetten. We selecteerden een aantal vragen over het ontwerp karperbenutting die afgelopen maanden op ons af zijn gekomen.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail