Koop geen karper afkomstig uit Nederlands viswater

Een van de huidige bedreigingen voor karperbestanden is de vraag naar (betaalbare) karper door hengelsportverenigingen en exploitanten van privéwateren. Zeker als die vraag wordt neergelegd bij beroepsvissers. Het is een gegeven dat een levende grote karper voor een beroepsvisser pas commercieel interessant wordt als er vraag is vanuit de hengelsport. Beteugelen (of liever nog lam leggen) van die vraag betekent dus een stap dichterbij een oplossing van het probleem van (legale of illegale) karperbenutting op open wateren.

Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

In karperputten en privéwateren verdwijnen nogal eens karpers afkomstig van beroepsvissers. Op de foto een spiegelkarper gevangen en gefotografeerd in de Simaja-karperput bij Hoorn. Deze projectspiegel bleek in 2006 uitgezet te zijn in het kader van SKP Zuidelijke randmeren. Niet alleen een verlies voor een SKP maar ook vaak fataal voor de overgezette vis die zich door het verschil in milieu vaak niet of moeilijk aan kan passen aan de omstandigheden van een karperput.

Ruim tien jaar geleden ging er van De KSN een brief uit om visrechthebbenden te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van dit probleem. Dat heeft een positief effect gehad. De handel in levende karper kreeg een gevoelige deuk. Helaas heeft het er alle schijn van dat de hengelsport langzaam weer is afgezakt naar het niveau van 2003 en onder andere beroepsvissers daarop inspelen.

De KSN heeft nu het voortouw genomen om met hulp van Sportvisserij Nederland alle hengelsportverenigingen en federaties in Nederland een nieuwe brief te sturen over de consequenties van het aankopen of aannemen van levende karper. Als BVK zijn wij het roerend eens met De KSN dat dit een goed moment is om de hengelsport wakker te schudden onder het motto:

KOOP GEEN KARPER AFKOMSTIG UIT NEDERLANDS VISWATER

We sluiten ons daarom van harte aan bij dit initiatief en stellen het op prijs dat De KSN ons in de gelegenheid heeft gesteld de brief te ondertekenen.

De KSNBelangenvereniging Verantwoord Karperbeheer

 

 

 

 

 

 

 

Bron :  De KSN – Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

FacebooktwittermailFacebooktwittermail