SKP

BVK nieuwsbrief no. 15 in ‘postvak in’

Nieuwsbrief no. 15 2017We slaken altijd weer een zucht van verlichting als de Nieuwsbrief de deur uit is. Heerlijk als je dan meteen een aantal leuke, enthousiaste reacties van leden krijgt, zoals ook deze keer!

Uiteraard in het septembernummer veel aandacht voor het aanbod van de verschillende kwekers en leveranciers van uitzetkarper. Het ziet er naar uit dat we de lijn van vorig jaar, met een groot aanbod van mooi beschubde spiegels, komend seizoen kunnen doorzetten.

Inmiddels hebben we alle informatie van kwekers/leveranciers binnen en later deze week publiceren we het complete overzicht hier op de website.

Voor de niet-leden die ons toch graag volgen hebben we onze vorige twee nieuwsbrieven vandaag online gezet. Die vind je onder het item Nieuwsbrief in het menu.

Voor een tientje per jaar ben je trouwens lid van de BVK en ontvang je onze Nieuwsbrief direct in je ‘postvak in’. Zeker als je geïnteresseerd bent in karperbeheer, denk aan resultaten van SKP-monitoring, is dat misschien het overwegen waard?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Centraal meldpunt spiegelkarpers: spiegelkarpermelden@outlook.com

Terugmeldingen zijn een zegen voor alle SKP’s die zich serieus bezighouden met het (op)volgen (monitoring) van ‘projectspiegels’. Gelukkig dus dat het melden van spiegelkarpers voor veel karpervissers van open water ‘normaal’ is geworden. Terugmelden heeft voor de melder ook een heel leuke kant. Je kunt een stuk wijzer worden van aspecten als groei, migratie en verspreiding van door jouw gevangen karpers.

Ervaren melders weten de weg naar het betreffende SKP wel te vinden. Zeker SKP-coördinatoren die een hoog percentage matches scoren en melders persoonlijk en uitgebreid antwoorden kunnen rekenen op een grote ‘klantenkring’.  Maar beginnende melders weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun spiegelvangsten. Bij welk SKP hoort die spiegelkarper eigenlijk?

Juist voor die gevallen hebben we een speciaal centraal meldadres aangemaakt voor spiegelkarpers van open water: kanalen, meren, plassen, rivieren en vaarten in Nederland en België:

spiegelkarpermelden@outlook.com

Dat melden is simpel.

  • Een foto van (minimaal) de linkerflank van de spiegelkarper
  • vangstdatum
  • Gewicht en eventueel (graag) lengte
  • Naam (aanduiding) van het water

De vangsten komen via het nieuwe adres binnen bij de hoofd-coördinatoren van Nederland (Joris Weitjens) en België (Filip Matthys). Bij de BVK hebben we het overzicht van de actieve SKP’s in open water en, minstens zo belangrijk: we kunnen aan het uiterlijk van de spiegelkarper al zoveel zien (uitzettype) dat een link naar een SKP gemakkelijk is gelegd. Wij zorgen er voor dat spiegelvangsten op de goede plek, bij het goede SKP komen. Dat geeft geen waarborg voor een match, maar vergroot die kans zeker.

Het spreekt voor zich dat we strikt vertrouwelijk omgaan met de binnengekomen vangstinfo en bijhorend fotomateriaal.

Uiteraard is het niet nodig om je spiegelkarpervangsten bij dit nieuwe adres aan te melden als je zelf al weet bij welk SKP je gevangen spiegelkarper hoort.

Het nieuwe meldpunt opent tegelijk de weg naar meer samenwerking tussen SKP’s van open water. SKP-coördinatoren kunnen hier hun niet-gematchte spiegelkarpers voor leggen. Wellicht levert dat nieuwe matches op. Daarmee nemen we alvast een voorschot op het project: Monitoring Spiegelkarpers 2.0 een samenwerkingsverband tussen SKP-monitoring van Sportvisserij Nederland, De KarperSportvisserijNederland en de BVK dat de SKP-monitoring van open water een boost moet gaan geven.

Al met al zijn we erg benieuwd of en hoe dit nieuwe meldpunt gaat werken.

Blijf ze melden!

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de maand: Bingo aan de lage Vaart

Aanleiding voor deze Spiegel van de maand is de melding van een dikbuikige breedrugspiegel in het grote watersysteem van Flevoland dat wordt gedomineerd door slanke schubs. De vis werd door Marcel Merk gelinkt aan een uitzetbestand van SKP-Oostelijk Flevoland.

De initiatiefnemer van het eerste SKP in dat watersysteem, Raymond Hakkert, had bij het zien van deze foto weer hetzelfde gevoel als de avond dat het uitzetplan werd goedgekeurd door de plaatselijke hsv: BINGO! Nu 6 jaar later blikt Raymond nog eens terug op die bijzondere avond en de vraagtekens rond het uitzetten van consumptiespiegels in dergelijke omstandigheden. Hoe gaan die spiegels de voedselconcurrentie aan met die alom aanwezige ‘bananen’?

Hoe dat ook zit: karpervissers zijn voorlopig de grootste winnaars: elke spiegel in Flevoland wordt met gejuich ontvangen.

Lees hier meer.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Bingo aan de Lage vaart

SKP’s spelen in de regel in wateren met een (vrij) dunne karperbezetting, maar ook in wateren met veel natuurlijke aanwas van karper worden spiegelkarpers uitgezet. Vaak primair om de variatie van het karperbestand te vergroten, maar ook om de betere groeigenen van kweekkarpers. Maar lukt dat wel?

Raymond Hakkert is een van de initiatiefnemers van het SKP lage vaart in Lelystad, Dit poldersysteem staat bekend om de karperbezetting van verwilderde schubs. Voor de BVK schreef Raymond onder de titel ‘Bingo aan de Lage vaart’ een stukje over verwachtingen en uitkomsten van de groei van de uitgezette karpers in dit uitgestrekte poldersysteem. We bestemmen dat stuk graag voor onze gewaardeerde rubriek: Spiegel van de maand.

Bij wijze van teaser alvast de bij Marcel Merk binnen gekomen foto van een recente vangst van een projectspiegel (een Peschkes uit 2011) in de Lage Vaart.

Zo te zien gaat het goed met de projectspiegels in de Flevopolder!

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Geslaagde bijeenkomst SKP-monitoring plus in Bilthoven

Projectgroep SKP-monitoring plus organiseerde op dinsdag 11 april een bijeenkomst voor SKP-coördinatoren. Jan Kamman (Sportvisserij Nederland), Wijtze Tjoelker (SKP-Friese boezem), Paul Hendrix (De KSN) en Joris Weitjens (BVK) vormen de vaste kern van deze projectgroep die sinds juni 2016 bestaat. Doelstelling is het onderzoeken van de mogelijkheden van het sofisticeren van SKP-monitoring waarbij automatisch matchen een rol kan gaan spelen.

Jan voor volle zaal

Maar liefst 41 SKP-coördinatoren hadden gehoor gegeven aan de oproep van de projectgroep. Een teken dat dit onderwerp leeft! Avondvoorzitter Jan Kamman leidde het onderwerp SKP-monitoring in. Hij maakte gelijk duidelijk dat SKP-monitoring een prachtig instrument is in het huidige visstandbeheer. Rapport Spiegelbeelden, met een analyse van data van SKP-monitoring, bewijst hoe waardevol die verzamelde data zijn, maar helaas zijn dergelijke rapportages schaars. Juist dergelijke op SKP-monitoring gebaseerde rapportages kunnen zowel waterbeheerders als potentiele financiers overtuigen van nut en noodzaak van op basis van SKP-monitoring gevoerd karperbeheer.

Aan de hand van het voorbeeld van De Pendelaar (superzwemmer tussen Amsterdam en Nederrijn/Lek) prikkelde Jan de zaal. Het blootleggen van dergelijke migratie is uniek, maar komt alleen bij een goede organisatie van SKP-monitoring aan het licht.Wijtze en de enquete.

Wijtze Tjoelker nam aan de hand van de afgenomen enquête de huidige problemen bij SKP-monitoring door. Die problemen zijn met name bij de grote SKP’s zoals die van Friese boezem, aanzienlijk. Matching is haast niet te doen met uitzetbestanden waarin nagenoeg kale spiegelkarpers de hoofdmoot vormen. Hoewel sommige ‘hobbymatchers’ het kunnen opbrengen om per maand tot 50 uur bezig te zijn met matching, is dat voor het gros van de coördinatoren geen optie. Dat zie je uiteraard terug in de matchingpercentages. Het zal geen toeval zijn dat bij de SKP’s met de minst florissante matchingspercentages de meldingsbereidheid navenant klein is. Karpervissers melden pas als er terugkoppeling is!

Joris Weitjens liet, als SKP-man van het eerste uur, zijn licht schijnen over de toekomst van SKP.Joris met de ‘plus’ Hij gaf aan dat SKP-monitoring oude stijl in open water, z’n beste tijd heeft gehad. Matching wordt niet alleen bemoeilijkt door het uitzetten van moeilijk matchbare kale spiegelkarpers, maar ook steeds vaker door projectoverschrijdende migratie. Vernieuwing is nodig. Met name de organisatie van SKP-monitoring zal strakker en minder vrijblijvend moeten. Standaardisering en mogelijk een grote centrale databank van uitzetfoto’s die zowel Nederland als België omvat zou weleens uitkomst kunnen bieden. Automatisch matchen (de ‘plus’) zal daarbij van grote hulp zijn. Joris benadrukte dat een nieuwe organisatie zeker niet zal betekenen dat de charme en het (nog steeds grote) succes van lokaal en handmatig matchen verloren zullen gaan. Beide vormen van SKP-monitoring zullen elkaar eerder versterken.

Paul Hendrix schetste vervolgens de zoektocht langs universiteiten voor hulp bij matchen. De projectgroep heeft vanaf dag één z’n zinnen gezet op automatisch matchen; het met behulp van software matchen van uitzetfoto en vangstfoto. Uiteindelijk is de projectgroep terechtgekomen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in beeldherkenning. Recente oriënterende gesprekken met dit bedrijf stemmen voorzichtig optimistisch. Zodra voldoende budget beschikbaar is gaat het bedrijf, onder de voorwaarde van no cure no pay, aan de gang met het vinden van een algoritme (sleutel) voor matching.

Paul uit z'n hoofd.

Het benodigde (flinke) budget voor SKP-monitoring plus zal op dit moment voornamelijk moeten komen van federaties, Sportvisserij en De KSN. Paul nodigde de zaal uit om namens je eigen SKP bij je federatie of hsv dit project onder de aandacht te brengen.

De zaal reageerde voorzichtig positief op de plannen van de projectgroep. Er waren een aantal vragen en suggesties over het bevorderen van zowel succesvol matchen als het genereren van meer terugmeldingen. De zaal stond vrij lang stil bij vragen over het nut van SKP-monitoring. Weten we zo langzamerhand niet al voldoende? De projectgroep was unaniem van mening: zolang we willen blijven uitzetten in open water moeten we een methode hebben om de effecten van uitzettingen plus de omvang en samenstelling van karperbestanden te meten. Door waterschappen wordt monitoring zelfs verplicht gesteld voor goedkeuring van een uitzetting. Met SKP-monitoring heeft de hengelsport, mits dat goed gebeurt, nog steeds het middel bij uitstek in huis!

Laat duidelijk zijn dat SKP-monitoring plus niet morgen gerealiseerd is. Zonder voldoende steun vanuit de achterban zal het geen succes worden. Juist door het succes van deze avond voelt de projectgroep zich gesterkt. We houden de SKP-coördinatoren en geïnteresseerden graag op de hoogte van de volgende stappen richting SKP-monitoring plus.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail