SKP

Vooruitzicht karperleveranties 2015-2016

We hebben de afgelopen jaren een berg ervaring opgedaan met heel veel verschillende uitzettypen. Die kennis en ervaringen danken we bijna louter aan monitoring door SKP’en. Als je dus een SKP met volledige monitoring hebt en je hebt de keuze, kies dan toch vooral voor spiegelkarpers die goed te matchen vallen. Dat betekent individueel gemakkelijk herkenbare karpers. Hoe groter je project (hoe meer stuks je uitzet) hoe groter het belang van herkenbaarheid is. De vertrouwde kale consumptievissen kunnen een prima keuze zijn voor wateren waar die nog niet zwemmen en voor kleinere afgesloten wateren waar niet gemonitord hoeft te worden. Voor het open water waar de afgesloten jaren al zoveel kale spiegels zijn uitgezet adviseert de BVK om je te bezinnen. De beslissing om in dergelijke watersystemen doorlopend kale spiegels uit te zetten heeft immers niet alleen consequenties voor de monitoring van je eigen project maar ook van dat van buurprojecten.

Het klinkt misschien tegenstrijdig maar het is voor de monitoring van je project zelfs slimmer om de nog veel moeilijker te machen edelschubkarpers uit te zetten dan kale spiegelkarpers. Die schubkarpers hou je dan bewust buiten de monitoring. Geen verwachtingen bij de vangers en urenlange zoektochten van screeners van een SKP. De uitgezette wel goed herkenbare spiegelkarpers fungeren dan als marker van de uitzetting.

Veel kwekers hebben we zo langzamerhand doordrongen van de wens/eis voor veel SKP’en van betere beschubbing bij spiegelkarpers en een aantal kwekers zijn ook daadwerkelijk bezig met het creëren van nieuwe bloedlijnen met meer schubben op de flank. Los dus van het (ook niet onbelangrijke)esthetische aspect kan dat de redding zijn van de monitoring van SKP’en. Sommige kwekers leveren dit jaar al volop beter beschubde spiegelkarpers. Soms kost dat je per kilo iets meer, maar je hebt er later veel plezier van. Andere kwekers zijn nog niet zover, maar komen er, zo wordt ons voorgespiegeld, eraan.

We hebben afgelopen maand verschillende kwekers (of contactpersonen daarvan) benaderd om een prognose te geven voor leveranties voor de komende uitzetperiode (november-februari). Onderstaand een opsomming van kwekers/leveranciers met perspectief op beter beschubde spiegelkarpers. Nietgenoemde kwekers bieden weinig of geen perspectief op beter beschubde spiegelkarpers.

CarpFarm: Heeft op dit moment (bijna) k2 vissen zwemmen van twee nieuwe bloedlijnen, waarvan één met Valkenswaardsbloed en een andere met Frans bloed. Deze worden vanaf volgend najaar geleverd. Edelschubs en kale spiegels als k3 of groter ruim leverbaar.

Onder voorbehoud: € 5.75 per kilogram.

Valkenswaard: Op beschubbing geselecteerde robuust gebouwde k3 Duitsers. Edelschubs k3 zowel een Duitse kweeklijn als een eigen Valkenswaardtype. Kale Duitse spiegelkarpers ruim leverbaar.

Onder voorbehoud: € 4.75 per kilogram.

Corten: Van Tsjechische kweker afkomstige mooi beschubde en vrij slank gebouwde spiegelkarpers.Tevens op beschubbing geselecteerde Franse karpers met een eerder hoge bouw.

Onder voorbehoud: € 5.95 per kilogram.

Niet geselecteerde spiegelkarper. Tevens edelschubs van Tsjechische of Franse kweker.

Beiden € 3.95 per kilogram. Mengpartijen leverbaar.

Op beschubbing geselecteerde Franse spiegels van Corten

Peschkes: Geen wijzigingen in het aanbod dit jaar (een vrij kaal tot kaal uitzettype). Er wordt op dit moment gepraat over het inkruisen van een meer beschubde spiegelkarper. Edelschubs Duitse origine ruim leverbaar.

Onder voorbehoud: € 4.25 per kilogram.

Edkovis: Nieuwe leverancier op de markt. Biedt een geheel eigen bloedlijn (Special Carp) door te kruisen met Valkenswaardspiegels en een Hongaars type.

Onder voorbehoud: € 7.50 per kilogram.

Als je er niet uitkomt kun je ons altijd om advies vragen. Wil je in contact komen met een van de kwekers/leveranciers raadpleeg onze website of stuur een mailtje naar contact@karperbeheer.nl

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de maand – Pièce unique

Danny heeft een zeldzame 2011-spiegel te pakken!In de spiegel van de maand juli wordt een Leie-projectspiegel van Danny Busschaert doorgelicht. Het betreft hier ‘n melding vanuit een lichting met een eerder laag terugmeldpercentage. Kreeg deze lichting meteen een harde, of juist extreem zachte winter voor de kiezen? En wat is nu eigenlijk een ‘goeie’ winter om zoveel als mogelijk spiegeltjes door die eerste koude periode heen te slepen? Onze visie en mening op deze frisse materie kan je nalezen in ‘Pièce unique’.`

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

SKP-wedstrijdweekend 2015

Karpervissers,

In het laatste weekend van september lopend van vrijdagavond 25 tot en met zondagavond 27 september organiseert de BVK, samen met verschillende Spiegelkarperprojecten (SKP’en), alweer het derde SKP-wedstrijdweekend op open water.
Noteer dit weekend in je agenda!

Waar? Gewoon, waar je maar wilt, met een beetje geluk je thuiswater. Blijkt je gevangen karper een ‘projectspiegel’ dan telt ie (extra) mee.

Hoe? Mag je helemaal naar eigen inzicht bepalen. Overdag struinen met pennetje en een blikkie mais; achter de piepers na een paar weken voorvoeren, maakt ons niet uit zolang je maar projectspiegels meldt.

Waarom zou je meedoen?

  • Omdat een wedstrijdje zonder parcours je de vrijheid geeft waar veel karpervissers zo van houden.
  • SKP’en graag terugmeldingen krijgen.
  • Wij veel inzicht kunnen verzamelen over bijvoorbeeld verspreiding en groei van karpers.
  • Goede monitoring voorwaarde is of wordt voor een toekomstig uitzetprogramma.
  • Omdat er vaak leuke prijzen te winnen zijn.
  • De felbegeerde BVK-trofee op het spel staat voor degene die in dat weekend de meeste projectspiegels weet te vangen.

Voorwaarden? Fotografeer je gevangen spiegelkarper(s) (linkerflank is altijd goed, beide kante is beter), vermeld de gevraagde gegevens en mail de foto zo snel mogelijk naar het deelnemende project in de buurt of/en het e-mailadres: contact@karperbeheer.nl

Om vals spelen te voorkomen is het de bedoeling dat je ‘iets’ met je vangst mee fotografeert. Dat ‘iets’ maken de organiserende SKP’en daags plus de BVK voor de wedstrijd bekend. Hou onze website en Facebook in de gaten!

Informeer bij de organiserende SKP-en in je buurt naar de precieze spelregels.

Veel plezier alvast met je voorbereidingen op de wedstrijd.

SKP-Wedstrijd Winnaar 2014

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de maand – De Pendelaar

In mei 2009 Lek bij CulemborgMisschien zouden we aan het eind van dit jaar een verkiezing moeten organiseren voor de beste Spiegel van de maand. Zonder twijfel zou De Pendelaar hoge ogen gooien. Die vis doet werkelijk alles goed om ons te verbazen, te verwonderen en misschien zelfs te vertederen. Extra bijzonder is het dat bij deze vis meer SKP’en een rol spelen. In dit geval het project Lek en Nederrijn en het AHV-project. Zoals de naam al zegt worden de projecten van de AHV en dit project verbonden door het 59 km lange Amsterdam-Rijnkanaal. De Pendelaar benut dit kanaal precies waar het voor bedoeld is: transport/uitwisseling van goederen en stoffen, in dit geval hom of kuit.

Lees hier meer over deze unieke 2001-rijenkarper.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Karperrassen en – uitzettypen

Karperrassen-typenKarperrassen en – uitzettypen zijn levendige items, en bijgevolg gevoelig voor aanvullingen, wijzigingen of verschuivingen. Nieuwe kwekers zorgen voor nieuwe bloedlijnen of rassen, bestaande kwekers leveren dan weer inspanningen om aan onze wensen te voldoen. Dit alles zorgt ervoor dat onze inventaris nooit af is. Ook de cijfers die we filteren uit terugmeldingen schaffen ons nieuwe inzichten.  De BVK wil graag ‘up to date’ zijn, en heeft recent de inventaris van 2013 grondig herbekeken.

Ja, we zijn kritisch geweest. We moeten onderwerpen als overleving en uitzetschade niet verbloemen. Jullie hebben recht op correcte info, en die willen we jullie graag aanbieden middels de nieuwste versie van karperrassen en – uitzettypen. Voorlopig beperken we ons tot de spiegelkarpers. Immers onze specialiteit vanwege de betrokkenheid bij Spiegelkarperprojecten. De volgende stap is de verschillende schubkarpertypen te inventariseren, maar voorlopig zijn we hier al best trots op.  Lees hier meer over de rassen en typen die sinds 1990 uitgezet zijn op Nederlandse en Vlaamse open watersystemen. Doe er vooral ook  je voordeel mee bij de keuze voor een  kweker of een bepaald kweekproduct. Heb je vragen over dit interessante onderwerp? Wij staan voor je klaar.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail