Monitor Plus

Matching Community van start

SKP-monitoring, het volgen van spiegelkarpers na uitzetting, is een prachtig middel dat wij karpervissers in handen hebben. De BVK (Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer) is zuinig op de goed draaiende SKP’s in Nederland en Vlaanderen. Buiten de leuke feitjes en weetjes geeft verschaffen data van SKP’s inzicht in omvang en samenstelling van het karperbestand. Laat dat nu net vaak een voorwaarde zijn voor vervolguitzettingen!

In de ideale wereld zou de cirkel rond zijn , maar zo gladjes gaat het al een tijd niet meer met die SKP-monitoring. Hoewel spiegelkarpers van grote open wateren gelukkig nog wel stuk voor stuk op de (plank)foto gaan, houdt het daarna al snel op. Oorzaak? Het matchen van een vangstfoto aan een plankfoto loopt spaak en daarmee is het met de terugmeldbereidheid van karpervissers ook snel gedaan. Matching is dus van levensbelang voor een volwaardig SKP!

Dat matchen van spiegelkarpers is allang geen kinderspel meer. Het gaat niet zelden om duizenden plankfoto’s. Zeker als daar veel kale spiegelkarpers tussen zitten is dat een tijdrovende bezigheid. Voor grote SKP’s zonder hulpmiddelen zelfs schier onmogelijk.

Matching Community     Matching Community

Maar hulp is onderweg! Die hulp heet de Matching Community. Dit team, onder hoede van de BVK, bundelt de ‘matchkracht’ die zowel binnen als buiten de BVK aanwezig is. Die kracht komt van ware specialisten met lange matchervaring, maar net zo lief komt die van mensen die vrije tijd over hebben en het leuk vinden zich te bekwamen in het ‘matchvak’.

In het voortraject hebben al twee SKP’s interesse getoond in bijstand van de Matching Community: het SKP van de Betuwe en het grote SKP van Sportvisserij Zuidwest Nederland (onder andere SKP Benedenrivieren). Vooral het laatste project is een fikse uitdaging voor de Matching Community!

Om gelijk goed van start te gaan heeft de BVK de nodige spelregels op een rijtje gezet. Die spelregels moeten erin voorzien dat er zowel effectief als vertrouwelijk wordt gewerkt. De vanger/melder bepaalt wat er met de melding mag gebeuren. Daartoe ondertekent elk lid van de Matching Community een zogeheten integriteitsverklaring.

Heb je interesse in het werk van de MC, hetzij als matcher, hetzij als SKP dat hulp bij matching kan gebruiken, laat het vooral weten aan de BVK contact@karperbeheer.nl  of aan de Matching Community zelf matchingcommunity@outlook.com

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Terugmeldweekend nadert! Speciale extra prijs!

Veel SKP’s en deelnemende karpervissers zijn al druk doende met de voorbereidingen van dit bijzondere wedstrijdweekend dat dit jaar plaatsvindt van vrijdagavond 29 september tot zondagavond 1 oktober.

Er is dit jaar ongetwijfeld weer de strijd tussen SKP’s die graag de BVK-trofee een jaartje in bezit van een van hun deelnemers terecht zien komen. Onze wisseltrofee gaat naar degene die in het wedstrijdweekend de meeste projectspiegelkarpers (gematcht) van open water weet te vangen. Vorig jaar ging Kevin Schottelndreier van het SKP Haagse boezem er met de trofee vandoor met een record aantal gematchte spiegelkarpers (6 stuks) in het wedstrijdweekend. Op zeker dat een van die mooie Vlaamse projecten dit jaar ook dolgraag eens die trofee in haar midden willen hebben.

Doe je als SKP mee? Laat het ons even weten. contact@karperbeheer.nl  Als deelnemer geef je je op bij je lokale SKP.

Zoals bekend is het matchen van spiegelkarpers van open water er de afgelopen vijf jaar niet eenvoudiger op geworden. Niet alleen is het aantal SKP’s en de omvang van de uitzetprogramma’s flink toegenomen. Ook zijn er voornamelijk moeilijk matchbare kale spiegels uitgezet. De kans is dus best groot dat je een spiegelkarper vangt die door een SKP is uitgezet toch niet gematcht kan worden. Om het melden van deze spiegelkarpers aan te moedigen is er deze editie een speciale prijs beschikbaar gesteld door Sportvisserij Nederland voor niet-gematchte spiegelkarpers van open water.

Degene die in het wedstrijdweekend de meeste niet-gematchte spiegelkarpers van open water meldt, wint een fotocamera ter waarde van 300 euro! (Het BVK-team jureert.)

Op deze manier hopen zowel de BVK, De KSN als Sportvisserij Nederland dat meer mensen worden gestimuleerd om gevangen spiegelkarpers van open water te (blijven) melden. Dat kan sinds kort op ons nieuwe meldadres: spiegelkarpermelden@outlook.com  De meldingen mogen dus ook uit regio’s komen waarvan het SKP niet meedoet aan de wedstrijd of zelfs niet actief aan monitoring/matching doet.

De enige voorwaarde om het wedstrijdweekend in de prijzen te vallen is het mee fotograferen van het, nu nog onbekende, item. Dat item van de editie 2017 wordt op verschillende websites en Facebookpagina’s bekend gemaakt op vrijdagmiddag 29 september rond 16.00.

Dus noteer dit weekend in je agenda, geef je op bij het lokale/regionale SKP of doe mee voor de fotocamera van Sportvisserij Nederland of gewoon voor de eer…!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand – Jans cadeau

Van Jan Kamman, medewerker Sportvisserij Nederland, krijgen we sinds het project ‘monitoring spiegelkarpers 2.0’ op de rails staat de nodige mailtjes, maar dit mailtje kwam afgelopen zomer binnen op ons nieuwe meldadres spiegelkarpermelden@outlook.com

Onze nieuwgierigheid was gelijk gewekt: een foto van een nog ongematchte rivierspiegel van de machtige rivier De Waal. We beloofden Jan Kamman gelijk dat op het moment dat deze vis gematcht zou worden, we deze tot Spiegel van de maand zouden bombarderen. Wel, gematcht is deze Waalspiegel nog niet, maar er valt toch al genoeg over te vertellen, vinden wij. Is het niet over de herkomst van deze spiegel, dan wel over het grote plezier dan ons staat te wachten op het moment dat we bij SKP-monitoring worden geholpen door automatische screening van uit de kluiten gewassen uitzetbestanden.

‘Jans cadeau’ staat alvast vooraan in de rij van spiegelkarpers die wachten op het nieuwe matchen.

Lees hier meer.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Centraal meldpunt spiegelkarpers: spiegelkarpermelden@outlook.com

Terugmeldingen zijn een zegen voor alle SKP’s die zich serieus bezighouden met het (op)volgen (monitoring) van ‘projectspiegels’. Gelukkig dus dat het melden van spiegelkarpers voor veel karpervissers van open water ‘normaal’ is geworden. Terugmelden heeft voor de melder ook een heel leuke kant. Je kunt een stuk wijzer worden van aspecten als groei, migratie en verspreiding van door jouw gevangen karpers.

Ervaren melders weten de weg naar het betreffende SKP wel te vinden. Zeker SKP-coördinatoren die een hoog percentage matches scoren en melders persoonlijk en uitgebreid antwoorden kunnen rekenen op een grote ‘klantenkring’.  Maar beginnende melders weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun spiegelvangsten. Bij welk SKP hoort die spiegelkarper eigenlijk?

Juist voor die gevallen hebben we een speciaal centraal meldadres aangemaakt voor spiegelkarpers van open water: kanalen, meren, plassen, rivieren en vaarten in Nederland en België:

spiegelkarpermelden@outlook.com

Dat melden is simpel.

  • Een foto van (minimaal) de linkerflank van de spiegelkarper
  • vangstdatum
  • Gewicht en eventueel (graag) lengte
  • Naam (aanduiding) van het water

De vangsten komen via het nieuwe adres binnen bij de hoofd-coördinatoren van Nederland (Joris Weitjens) en België (Filip Matthys). Bij de BVK hebben we het overzicht van de actieve SKP’s in open water en, minstens zo belangrijk: we kunnen aan het uiterlijk van de spiegelkarper al zoveel zien (uitzettype) dat een link naar een SKP gemakkelijk is gelegd. Wij zorgen er voor dat spiegelvangsten op de goede plek, bij het goede SKP komen. Dat geeft geen waarborg voor een match, maar vergroot die kans zeker.

Het spreekt voor zich dat we strikt vertrouwelijk omgaan met de binnengekomen vangstinfo en bijhorend fotomateriaal.

Uiteraard is het niet nodig om je spiegelkarpervangsten bij dit nieuwe adres aan te melden als je zelf al weet bij welk SKP je gevangen spiegelkarper hoort.

Het nieuwe meldpunt opent tegelijk de weg naar meer samenwerking tussen SKP’s van open water. SKP-coördinatoren kunnen hier hun niet-gematchte spiegelkarpers voor leggen. Wellicht levert dat nieuwe matches op. Daarmee nemen we alvast een voorschot op het project: Monitoring Spiegelkarpers 2.0 een samenwerkingsverband tussen SKP-monitoring van Sportvisserij Nederland, De KarperSportvisserijNederland en de BVK dat de SKP-monitoring van open water een boost moet gaan geven.

Al met al zijn we erg benieuwd of en hoe dit nieuwe meldpunt gaat werken.

Blijf ze melden!

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Geslaagde bijeenkomst SKP-monitoring plus in Bilthoven

Projectgroep SKP-monitoring plus organiseerde op dinsdag 11 april een bijeenkomst voor SKP-coördinatoren. Jan Kamman (Sportvisserij Nederland), Wijtze Tjoelker (SKP-Friese boezem), Paul Hendrix (De KSN) en Joris Weitjens (BVK) vormen de vaste kern van deze projectgroep die sinds juni 2016 bestaat. Doelstelling is het onderzoeken van de mogelijkheden van het sofisticeren van SKP-monitoring waarbij automatisch matchen een rol kan gaan spelen.

Jan voor volle zaal

Maar liefst 41 SKP-coördinatoren hadden gehoor gegeven aan de oproep van de projectgroep. Een teken dat dit onderwerp leeft! Avondvoorzitter Jan Kamman leidde het onderwerp SKP-monitoring in. Hij maakte gelijk duidelijk dat SKP-monitoring een prachtig instrument is in het huidige visstandbeheer. Rapport Spiegelbeelden, met een analyse van data van SKP-monitoring, bewijst hoe waardevol die verzamelde data zijn, maar helaas zijn dergelijke rapportages schaars. Juist dergelijke op SKP-monitoring gebaseerde rapportages kunnen zowel waterbeheerders als potentiele financiers overtuigen van nut en noodzaak van op basis van SKP-monitoring gevoerd karperbeheer.

Aan de hand van het voorbeeld van De Pendelaar (superzwemmer tussen Amsterdam en Nederrijn/Lek) prikkelde Jan de zaal. Het blootleggen van dergelijke migratie is uniek, maar komt alleen bij een goede organisatie van SKP-monitoring aan het licht.Wijtze en de enquete.

Wijtze Tjoelker nam aan de hand van de afgenomen enquête de huidige problemen bij SKP-monitoring door. Die problemen zijn met name bij de grote SKP’s zoals die van Friese boezem, aanzienlijk. Matching is haast niet te doen met uitzetbestanden waarin nagenoeg kale spiegelkarpers de hoofdmoot vormen. Hoewel sommige ‘hobbymatchers’ het kunnen opbrengen om per maand tot 50 uur bezig te zijn met matching, is dat voor het gros van de coördinatoren geen optie. Dat zie je uiteraard terug in de matchingpercentages. Het zal geen toeval zijn dat bij de SKP’s met de minst florissante matchingspercentages de meldingsbereidheid navenant klein is. Karpervissers melden pas als er terugkoppeling is!

Joris Weitjens liet, als SKP-man van het eerste uur, zijn licht schijnen over de toekomst van SKP.Joris met de ‘plus’ Hij gaf aan dat SKP-monitoring oude stijl in open water, z’n beste tijd heeft gehad. Matching wordt niet alleen bemoeilijkt door het uitzetten van moeilijk matchbare kale spiegelkarpers, maar ook steeds vaker door projectoverschrijdende migratie. Vernieuwing is nodig. Met name de organisatie van SKP-monitoring zal strakker en minder vrijblijvend moeten. Standaardisering en mogelijk een grote centrale databank van uitzetfoto’s die zowel Nederland als België omvat zou weleens uitkomst kunnen bieden. Automatisch matchen (de ‘plus’) zal daarbij van grote hulp zijn. Joris benadrukte dat een nieuwe organisatie zeker niet zal betekenen dat de charme en het (nog steeds grote) succes van lokaal en handmatig matchen verloren zullen gaan. Beide vormen van SKP-monitoring zullen elkaar eerder versterken.

Paul Hendrix schetste vervolgens de zoektocht langs universiteiten voor hulp bij matchen. De projectgroep heeft vanaf dag één z’n zinnen gezet op automatisch matchen; het met behulp van software matchen van uitzetfoto en vangstfoto. Uiteindelijk is de projectgroep terechtgekomen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in beeldherkenning. Recente oriënterende gesprekken met dit bedrijf stemmen voorzichtig optimistisch. Zodra voldoende budget beschikbaar is gaat het bedrijf, onder de voorwaarde van no cure no pay, aan de gang met het vinden van een algoritme (sleutel) voor matching.

Paul uit z'n hoofd.

Het benodigde (flinke) budget voor SKP-monitoring plus zal op dit moment voornamelijk moeten komen van federaties, Sportvisserij en De KSN. Paul nodigde de zaal uit om namens je eigen SKP bij je federatie of hsv dit project onder de aandacht te brengen.

De zaal reageerde voorzichtig positief op de plannen van de projectgroep. Er waren een aantal vragen en suggesties over het bevorderen van zowel succesvol matchen als het genereren van meer terugmeldingen. De zaal stond vrij lang stil bij vragen over het nut van SKP-monitoring. Weten we zo langzamerhand niet al voldoende? De projectgroep was unaniem van mening: zolang we willen blijven uitzetten in open water moeten we een methode hebben om de effecten van uitzettingen plus de omvang en samenstelling van karperbestanden te meten. Door waterschappen wordt monitoring zelfs verplicht gesteld voor goedkeuring van een uitzetting. Met SKP-monitoring heeft de hengelsport, mits dat goed gebeurt, nog steeds het middel bij uitstek in huis!

Laat duidelijk zijn dat SKP-monitoring plus niet morgen gerealiseerd is. Zonder voldoende steun vanuit de achterban zal het geen succes worden. Juist door het succes van deze avond voelt de projectgroep zich gesterkt. We houden de SKP-coördinatoren en geïnteresseerden graag op de hoogte van de volgende stappen richting SKP-monitoring plus.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail