Stremming in de Hoekse waard

Van onze Zeeuwse ‘SKP-correspondent’ Sjaak de Braal ontvingen we dit intrigerende filmpje. Jagers stuitten afgelopen week (eind november) op dit tafereel en vonden het de moeite waard om het vast te leggen. Ze vroegen Sjaak om tekst en uitleg, maar die tastte in het duister over het gedrag van deze karpers.

 

Bij de BVK houden we wel van dergelijke raadsels. Veel meer informatie dan dat er pas was gemaaid in/rond het slootje waar de karpers zich bevinden kregen we niet.

Na wat brainstormen kwamen wij gezamenlijk tot het volgende: Het gedrag van de karpers straalt onrust uit. Het lijkt alsof ze worden tegengehouden. Omdat een blik van de camera naar rechts ontbreekt is echter niet duidelijk wat ze eventueel tegenhoudt. Robert Paul Naeff van ons team herkende deze situatie. “Het doet mij denken aan ervaringen die ik opdeed met het afsluiten van watergangen met nertsengaas en/of fuiken om muskusratten tegen te houden, te vangen of te sturen. Heel soms verzamelden zich dan grote scholen karper aan één kant die er duidelijk door wilden. Dit gebeurde opvallend genoeg juist (ook)  in de koude maanden. Dit zou bijv. de ‘najaarstrek’ naar overwinteringsplaatsen kunnen zijn.”

Die blik naar rechts verschafte ons Sjaak de Braal enkele dagen later. “Uiteindelijk toch boven water gekregen waar de jager de karpers gespot had. Bij de rode stip is het betreffende slootje. Vlakbij de Braakman, een redelijk groot water. Vroeger een deel van de Schelde. Afgesloten in 1952. Vlakbij, is de Hoekse kreek, waar Luc de Baets in ‘De Dunne Lijn…’ over schreef.”

Sjaak legde onze verklaring voor het karpergedrag voor aan de jager en die maakte er gelijk werk van door de beheerder (‘spaarbekkens drinkwatervoorziening’) te bellen. De beheerder was content met de melding en ze zouden de versperring gelijk opruimen.

Stremming opgeheven!

 

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail