Actie tegen de handel in karper afkomstig van open water

De afgelopen maand hebben we drie groepen een intentieverklaring gestuurd waarmee ze kunnen laten zien dat ze geen karper afkomstig van open water van beroepsvissers aannemen.

  1. karperkwekers en -leveranciers
  2. hengelsportverenigingen, federaties en betaalwateren
  3. beroepsvissers

We hebben toegezegd om een lijst met ondertekenaars te publiceren. Het grootste belang daarbij hebben kwekers en leveranciers: de publieke opinie is immers fel gekant tegen, wat wordt gezien als de roof van door ons uitgezette karpers. Met het tekenen van zo’n verklaring laat je zien dat je tegen die handel in karpers bent, afkomstig van wateren waar ze door uitzetprojecten (SKP’s) zijn uitgezet. Als aanbieder, zowel als vrager van pootkarper, laat je zien dat je je beperkt tot uitzetkarpers afkomstig uit een kwekerij!

Het was voor ons heel bemoedigend om te zien dat veel van onze vaste contacten vrijwel direct positief reageerden op onze actie. Wij houden hoop dat ook Sportvisserij Nederland deze actie wil ondersteunen door bijvoorbeeld druk uit te oefenen op de politiek, maar ook door in overleggen met beroepsvissers dit punt te bespreken.

Karperkwekers en -leveranciers

Van de groep ‘karperkwekers en -leveranciers’ hebben de volgende de intentieverklaring onvoorwaardelijk getekend:

Mondeling heeft toegezegd niet mee te doen met die handel:

Voorwaardelijk heeft ingestemd:

Peschkes: op voorwaarde dat negatieve berichten over de betrokkenheid bij die handel op hun website worden verwijderd.

Hengelsportverenigingen, federaties en betaalwateren

Van verschillende hengelsportverenigingen en federatieve medewerkers hebben we ondertekende intentieverklaringen gehad en/of bijval gekregen. Ook enkele betaalwateren hebben getekend. Die lijst publiceren we later.

Deze foto van een in staand want verstrikte projectspiegel is al meer dan tien jaar het symbool voor onze strijd tegen de ongewenste handel in karper

Beroepsvissers

Wij hopen dat deze actie ook een goede aanzet is om beroepsvissers bewust te maken van wat door ons als een groot probleem wordt ervaren. Van beroepsvissers hebben we helaas nog geen enkele reactie mogen ontvangen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ze betrokken zijn bij het verhandelen van in open water gevangen (spiegel)karpers. De praktijk wijst uit dat je met veel beroepsvissers prima afspraken kunt maken rond dit onderwerp zonder dat dat op papier is vastgelegd.

Mochten betrokkenen zich alsnog graag willen uitspreken tegen de handel in karpers afkomstig van open water dan kan dat altijd naar ons contactadres: contact@karperbeheer.nl

Op onze website vind je de respectieve intentieverklaringen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail