Karperbenutting

Vroeger was alles beter…

Klagen over terugvallende vangstresultaten is van alle tijden!

Vraag is… was het vroeger écht beter?

De BVK maakt zich al een tijdje zorgen over omvang en samenstelling van karperbestanden van open wateren. Nu zelfs ervaren en succesvolle karpervissers steeds vaker signaleren dat die karperbestanden teruglopen vinden wij het hoog tijd voor een inventarisatie.

Met deze enquête willen we de ruimschoots voorhandige kennis van ervaren karpervissers mobiliseren om meer inzicht te krijgen in aard en omvang van het probleem. Hebben we dat in kaart dan kunnen we gaan denken over oplossingen. Maar deze eerste stap is heel belangrijk en daar hebben we jullie ervaring hard voor nodig.

Openwater - Enquete

Ben je een karpervisser van rivieren, kanalen en andere grote open wateren? Vul dan de enquête in. Je helpt ons ermee en op termijn wellicht ook jezelf.

Binnenkort zetten we de enquête online, voorlopig kan je even een mailtje sturen aan contact@karperbeheer.nl en dan sturen we je ‘m toe.

Wij zijn heel benieuwd naar jullie bevindingen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Koop geen karper afkomstig uit Nederlands viswater

Een van de huidige bedreigingen voor karperbestanden is de vraag naar (betaalbare) karper door hengelsportverenigingen en exploitanten van privéwateren. Zeker als die vraag wordt neergelegd bij beroepsvissers. Het is een gegeven dat een levende grote karper voor een beroepsvisser pas commercieel interessant wordt als er vraag is vanuit de hengelsport. Beteugelen (of liever nog lam leggen) van die vraag betekent dus een stap dichterbij een oplossing van het probleem van (legale of illegale) karperbenutting op open wateren.

Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

In karperputten en privéwateren verdwijnen nogal eens karpers afkomstig van beroepsvissers. Op de foto een spiegelkarper gevangen en gefotografeerd in de Simaja-karperput bij Hoorn. Deze projectspiegel bleek in 2006 uitgezet te zijn in het kader van SKP Zuidelijke randmeren. Niet alleen een verlies voor een SKP maar ook vaak fataal voor de overgezette vis die zich door het verschil in milieu vaak niet of moeilijk aan kan passen aan de omstandigheden van een karperput.

Ruim tien jaar geleden ging er van De KSN een brief uit om visrechthebbenden te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van dit probleem. Dat heeft een positief effect gehad. De handel in levende karper kreeg een gevoelige deuk. Helaas heeft het er alle schijn van dat de hengelsport langzaam weer is afgezakt naar het niveau van 2003 en onder andere beroepsvissers daarop inspelen.

De KSN heeft nu het voortouw genomen om met hulp van Sportvisserij Nederland alle hengelsportverenigingen en federaties in Nederland een nieuwe brief te sturen over de consequenties van het aankopen of aannemen van levende karper. Als BVK zijn wij het roerend eens met De KSN dat dit een goed moment is om de hengelsport wakker te schudden onder het motto:

KOOP GEEN KARPER AFKOMSTIG UIT NEDERLANDS VISWATER

We sluiten ons daarom van harte aan bij dit initiatief en stellen het op prijs dat De KSN ons in de gelegenheid heeft gesteld de brief te ondertekenen.

De KSNBelangenvereniging Verantwoord Karperbeheer

 

 

 

 

 

 

 

Bron :  De KSN – Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vraag en antwoord omtrent het convenant karperbenutting

Sinds de massaal ondertekende petitie: Laat de spiegels voor de sport! in 2012 heeft de BVK niet stil gezeten om verder te komen met het vraagstuk karperbenutting en beroepsvisserij . Omdat duidelijk was dat Sportvisserij Nederland en de federaties hun eigen agenda hebben wat betreft dit onderwerp hebben wij kort na de actie contact gezocht met (georganiseerde) beroepsvissers om te kijken of er iets te bereiken viel door onderling afspraken te maken. Die dialoog bood al gauw aanknopingspunten om toe te werken naar een convenant over karperbenutting.

Staande wandHet is de bedoeling dat in dit convenant onderlinge afspraken en intentieverklaringen komen te staan over meenemen en verhandelen van karper (karperbenutting). In samenspraak met de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) heeft dit concept-convenant het afgelopen jaar langzaam vorm gekregen. Op dit moment wachten we op antwoord van de CvB over hun laatste bevindingen.

Het leek ons begin april een goed moment om De KSN te polsen over deelname en input te geven op de voorlopige inhoud. Het was niet de bedoeling om met dit concept naar buiten te treden. Dat kan het proces schaden. Helaas is dat wel gebeurd. In het voorwoord van De Karper no. 84 wordt het concept-convenant bovendien op een manier weergegeven die onrust kan geven bij onze achterban. Wij vinden dit aanleiding voldoende om de ins en outs van het convenant op een rijtje te zetten. We selecteerden een aantal vragen over het ontwerp karperbenutting die afgelopen maanden op ons af zijn gekomen.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail