Oktober 2019 – Ninja’s overloper

We kennen het als (karper)vissers allemaal, een hoop ambitieuze plannen die in de wintermaanden worden vormgegeven maar die even vaak in duigen vallen. Het kalenderjaar 2019 was anders. We besloten om een specifiek traject op de Oude IJssel aan te pakken dat op een nog enigszins aanvaardbare afstand van het thuisfront lag. Uit ervaring weten we dat ambities snel kunnen vervagen als keer op keer grote afstanden gereden moeten worden. Gecombineerd met onvermijdelijke tegenslagen ligt het dan al snel voor de hand om de handdoek in de ring te gooien. Buiten de SKP-uitzettingen van de federatie Midden Nederland om was het bestand nog relatief onbekend. Juist dan kan de onzekerheid snel toeslaan.

Afgelopen jaar hebben Gerben en ik getracht om zoveel mogelijk onzekere factoren in onze aanpak te elimineren. Zowel met rigs en loodmontages als met aas gingen we voor zekerheid. We hadden onszelf tot doel gesteld om een lange termijn-voerstek op te bouwen om zodoende migrerende vissen te kunnen onderscheppen en hopelijk in de zone vast te kunnen houden. Bouwstenen die ons voldoende fundament zouden moeten geven om onze ambities eindelijk eens te kunnen verwezenlijken. En dat is het geval geweest!

Terugblikkend op dit seizoen hebben we in totaal 25 SKP’s terug gemeld aan de regio, waarvan er twee gemeld zijn tijdens het internationale terugmeldweekend van de BVK. Opvallend is dat we enkele vissen afgelopen jaar meerdere keren hebben gevangen. Zo kwam bijvoorbeeld SKP OIJ 034 4x, SKP OIJ 001 4x, SKP OIJ 012 3x, en een tweetal andere vissen twee keer over het netkoord. Persoonlijk vonden we de meest bijzondere vangst de vis SKP Rhederlaag 265 die in november 2018 is uitgezet en slechts 10 maanden later 30 kilometer verderop gevangen werd en een tweetal sluizen en of vispassages gepasseerd heeft! Een maand later vingen wij de vis wederom en inmiddels was de vis al 750 gram zwaarder geworden, een prachtige ervaring.

Twee doorgegroeide Tsjechen (2014) voor Ninja en Gerben

Twee doorgegroeide Tsjechen (2014) voor Ninja en Gerben

Eind oktober kwam het nieuws dat SKP Midden Nederland mede dankzij onze terugmeldingen tijdens het internationaal terugmeldweekend de ‘Cortenprijs’ had gewonnen! Een 25 tal k3-spiegelkarpers. Wij kunnen niet wachten tot die spiegels gaan meedraaien in het SKP. We willen graag afsluiten met, waarschijnlijk namens vele andere karpervissers uit de regio, alle partijen hartelijk te bedanken voor alle geweldige SKP-uitzettingen die reeds gedaan zijn!

Ninja Klapwijk & Gerben Theissen

 

De vangsten van Ninja en Gerben zijn fantastisch. Bij de BVK kijken we er vooral met een SKP-bril naar. Die bril zoomt razendsnel in op de verschillende uitzettypen die voorbij komen. In dit geval springen de Tsjechen van Corten in het oog. SKP Midden-Nederland was in 2014 het eerste project dat kon genieten van dit nieuwe, mooi beschubde uitzettype. Dat genieten was aanvankelijk trouwens maar zeer de vraag. De mooie beschubbing en het eerder slanke type deed toch velen (ook mij) denken aan de verschillende (volbloed) Valkenswaardtypen. Daarvan weten we dat zowel matige groei als matige overleving eerder regel dan uitzondering zijn. Dit Tsjechische type was ook gelijk doelwit van spot: dergelijke ‘makrelen’ zouden letterlijk nooit veel gewicht in de schaal gaan leggen. We zaten er met de BVK dus bovenop! Hoe groeien ze, hoe is de overleving? Gaandeweg werden we steeds enthousiaster en vijf jaar na die eerste uitzettingen weten we het zeker: deze door Corten geleverde Tsjechen zijn een prachtige aanwinst voor SKP’s. Qua overleving en uiterlijk maar zeker ook qua groei stelt het type niet teleur! Serieuze groeistagnatie treedt bij veel uitzettypen heel vaak op tussen het derde en vijfde groeiseizoen. De recente vangsten van 2014-Tsjechen in de Oude IJssel laten zien dat er zeker nog geen sprake is van een vroeg ‘groeislot’. Veel van die vissen doen er nog elk jaar een paar kg bovenop en wegen nu al tussen de 13 en 15,5 kilogram.

 

Uitzetvlieders

 

Ninja vond de vangst van een SKP-vis van het naburige SKP Rhederlaag de meeste bijzondere. Daar valt wat voor te zeggen. Rhederlaag is een grote recreatieplas met één opening naar de IJssel. Daar werd in november 2018 een partij Special Carp uitgezet.

De 265 laat de typerende robuuste bouw van de nieuwe Tsjechen zien

De 265 laat de typerende robuuste bouw van de nieuwe Tsjechen zien

De 265 bevond zich binnen de kortste keren in de Oude IJssel, twee stuwvakken hoger en 30 km verder. Dergelijke migratie direct na uitzetting past in het patroon dat we al een tijd op het spoor zijn. Karpers reageren verschillend op een uitzetting in een wildvreemde omgeving. Het grootste deel zoekt elkaar op en zwemt globaal lange tijd rondjes in de uitzetzone. Afhankelijk van de omgeving duurt dat korter of langer. In groot open water met weinig structuur gaat de verspreiding het rapst, in water met veel structuur duurt dat veel langer. We weten dat vooral van uitzettingen in havens en semi-afgesloten grachten. Het kan maanden, zelfs jaren, duren voor de verspreiding van de grote groep in zo’n omgeving op gang komt.

 

Structuur of niet, er is altijd een deel van de uitgezette vissen (bij benadering een kwart) dat anders reageert. Ze scheiden zich af van de groep en gaan alleen of in kleine groepjes als dollen aan het zwemmen. Zeker bij lijnvormige wateren kunnen er vele kilometers zijn verstreken voor dergelijke vluchters tot stilstand komen. Het zou mij niet verbazen als deze vis al voor de winter van 2018 de reis naar stuwvak 2 van de Oude IJssel had afgerond. Eenmaal tot stilstand gekomen blijkt zo’n ‘uitzetvlieder’ opvallend vaak jarenlang en misschien wel z’n gehele leven trouw aan de gevonden zone. Bijna zoals een verdwaald kuiken hecht aan het eerste het beste bewegende object/subject. Benieuwd of ‘Ninja’s overloper’ voldoet aan deze karakterschets. Met de puike monitoring van de SKP’s in Midden Nederland krijgen we daar vast antwoord op.

 

Joris Weitjens

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail