Februari 2019 – De Kordaspiegels

YouTube is zo’n beetje in de plaats gekomen van tv en magazines tegelijk. En toegegeven, best ontspannend en leerrijk die visfilmpjes. Persoonlijk geniet ik het meest van die jonge gasten die, zonder zich erg druk te maken over de kwaliteit van hun filmpjes, laten zien wat ze meemaken aan het water. De laatste tijd heb ik een extra reden om karperfilmpjes te kijken: m’n strooptocht naar projectspiegels.

Ongeveer een jaar geleden werd ik getipt over een Kordafilmpje dat speelde op open water. Man, wat een beelden! Het bleek om open water in Friesland te gaan en ja, toen was ik echt wakker. Er kwamen enkele prachtige spiegels in voor, projectspiegels zoveel was zeker, maar welke dan?

In de Friese boezem draait al sinds 2005 het SKP Friese boezem en al sinds de start word ik door voorman Wijtze (voor Hollanders en Vlamingen spreek uit Wietze) Tjoelker op de hoogte gehouden van het varen en wedervaren van dit prachtige SKP. De eerste meldingen, de groei, de groots georganiseerde uitzettingen, wat een bloeiend project zou dit worden! Maar de berichten tussen de uitzettingen werden echter allengs minder en ook de toon van Wijtze wat algemener: ‘de spiegels groeien als kool’. Als je zulke algemeenheden bezigt bij iemand die middenin SKP-monitoring zit, kun je kritische vragen verwachten. Welk type groeit dan het best? Hoe is de overleving van de verschillende lichtingen? Wijtze vertrouwde mij rond 2012 toe: ‘Het is geen doen meer met die matching in Friesland.’ Archieven vol kale kloontjes: Duitsers, Brenners, Hongaren. Ga d’r maar aan staan. Nou Wijtze niet meer. Die was wel even klaar met het vruchteloos staren naar staartwortels.

Automatisch matchen

Toch zat Wijtze niet bij de pakken neer. Hij gooide in 2016 bij Sportvisserij Nederland een balletje op over de mogelijkheden van automatisch matchen. Dat zou met een beetje geluk de SKP-monitoring in het algemeen en die van Friesland in het bijzonder kunnen redden. De trouwe BVK-volgers weten vast dat we daarna ruim een jaar lang getracht hebben om dat automatische matchen op de rails te zetten. Best ver gekomen maar gestrand, al is dat automatisch matchen in een wereld vol kunstmatige intelligentie, niet ver weg. Maar wie wil ooit de prijs daarvoor betalen?

En toen was er de Matching Community: geen wondermiddel zo verzekerden we ook aan Wijtze, maar een formule met potentie genoeg om nieuw leven te blazen in verstofte uitzetarchieven. Wijtze wist ook zijn federatie te overtuigen en bij de laatste BVK-meeting eind januari droeg Wijtze zijn indrukwekkende digitale verzameling van ruim 10.000 plankfoto’s over aan de Matching Community.

Hoewel ik als hoofdverantwoordelijke voor het Friese boezem-archief popelde om gewoon te beginnen met matchen van de beter beschubde spiegelkarpers, die er gelukkig ook tussen zaten, beheerste ik me. Als het om zoveel plankfoto’s loop je onherroepelijk vast wanneer je nalaat de plankfoto’s vooraf te sorteren/herschikken. Tot vorig jaar deed ik dat schikken op beschubbing altijd met geprinte plankfoto’s. Een keukentafel is dan algauw te klein. De huiskamervloer voldoet net. Ik gebruikte al die jaren de in mijn ogen meest logische indeling van geheel kaal naar volbeschubd. Hoe kaler de lichting hoe meer de focus op details. Bij de echt kale spiegels werk ik persoonlijk het liefst met de staartwortel als eerste matchpunt.

Schematische weergave van schubbenpatronen op de staartwortel

Schematische weergave van schubbenpatronen op de staartwortel

Geschikt

Digitaal was dat herschikken van plankfoto’s altijd a hell of a job, omdat je alle plankfoto’s een nieuwe naam moet geven, anders springt je nieuwe schikking zo weer terug in de oorspronkelijke volgorde. Niks voor mij. Sinds we bij de BVK een Cloud abonnement hebben aangeschaft (weten de BVK-leden ook wat we met hun tientje doen) om alle plankfoto’s van SKP’s aangesloten bij de Matching Community op te kunnen slaan, ontdekte ik de knop ‘sorteren’ en ‘opnieuw schikken’. Ik kon ineens naar hartenlust schuiven met de plankfoto’s zonder dat ze terugspringen! Dat gaat nog steeds minder snel dan op de huiskamervloer, maar het spaart wel rug en nek en de kosten van het uitprinten van 10.000 plankfoto’s….

Met welke lichting zou ik beginnen? Wijtze had me aangeraden meteen met een mapje vangstfoto’s van mooi beschubde spiegels te starten. En toen schoot me die Kordafilm weer te binnen en vooral dan de spiegels die de hoofrolspelers Daniël Takken en Bart van Bezouw vingen. Een paar van die spiegels associeerde ik direct met de 2006-lichting. Het is verleidelijk en vaak ook best effectief om meteen achter je eerste ingeving aan te gaan, maar random zoeken in zo een groot ongeordend archief loopt toch vaak uit op een kater. Ik besloot de 416 plankfoto’s van de meest voor de hand liggende 2006-uitzetting te herschikken en na die eerste sortering op zoek te gaan naar een match met de Kordaspiegels.

Voor schikken

Voor schikken

Na het schikken

Na het schikken

Dat globaal schikken van dit ene archief kostte me toch algauw twee uurtjes werk maar het bleek een prima investering. In het filmpje had ik twee flink beschubde linkerflanken voorbij zien komen. Ik zette het beeld daarop stil en maakte met printscreen een foto. Een van beide had ik er redelijk goed op. Bij het terugzetten kon ik van de tweede nog net de linkerflank van de andere vangen. Zou het genoeg zijn?

De via de printscreen gematchte Friese projecstpiegels

De via de printscreen gematchte Friese projecstpiegels

Het bleek genoeg. Binnen een paar minuten had ik ze allebei te pakken! Dichter bij de sensatie van daadwerkelijk een karper vanger kom je als matcher niet…

Je kunt je afvragen waar we bij de BVK en de Matching Community al die moeite voor doen. Ik vraag me dat niet meer af. Ik ben al blij als karpervissers net als wij geïnteresseerd zijn in de herkomst van hun vangst of gewoon graag willen weten hoe het die uitgezette karpers vergaat. Dat bleek nu gelukkig ook het geval. Een van de hoofdrolspelers in het filmpje, Daniël Takken, reageerde verheugd en gaf me gelijk wat meer bruikbare informatie over de vangsten en een extra stapeltje spiegels.

 

Ik ben weer even van de straat…

 

 

De Kordaspiegels bleken beide afkomstig van de, althans in SKP-kringen, inmiddels toch vrij legendarische 2006-lichting. De nakomelingen van een directe kruising tussen een Villedonhommer en een Valkenswaardkuiter geleverd door Viskweekcentrum Valkenswaard. Vaak, niet altijd, prachtig beschubd en een prima vooral gestage, nauwelijks stagnerende, groei. Deze spiegels (anno 2017) wogen tussen de 14 kg en 15 kg. Daar kun je niet over klagen.

Bart van Bezouw

Bart van Bezouw

Minstens even bijzonder van deze 06-lichting is de overleving. Kijk maar eens naar de uitzetgewichten. De vis van Bart woog bij uitzetting niet meer dan 600 gram bij 32 cm! Voor de overlevingskansen van deze lichting werd destijds geen dubbeltje gegeven en begrijpelijk. Een 600 grams vis is een prima hap voor een flinke snoek en zelfs voor een aalscholver. Wij pleiten bij de BVK ook zeker niet voor het uitzetten van dit formaat uitzetkarper, maar het geeft wel aan dat de waarheid vaak genuanceerder is dan vooroordelen ons influisteren. Niet overal doet deze lichting het overigens even goed, hoor. Daniël Takken kwam met een plausibele verklaring voor het succes van deze lichting in de Friese boezem, waar zowel grote snoek als aalscholvers plenty aanwezig zijn . “Zelf denk ik dat deze vissen heel veel gebruik maken van de schuilmogelijkheden in mega wiervelden en in de winter in de tientallen meters dikke rietkragen, waar soms tot 1.20 water staat.” Aldus Daniel. Niks aan toe te voegen.

Daniël Takken

Daniël Takken

Ik ben heel benieuwd wat er voor moois nog meer uit dit Friese archief rolt. Met toestemming van melders en SKP-coördinator (Wijtze) houden we jullie op de hoogte!

 

Joris Weitjens

 

 

Ben je als SKP-coördinator of visrechthebbende nu ook geïnteresseerd in hulp van de Matching Community?

Laat het ons weten matchingcommunity@outlook.com

Met foto’s van spiegelkarpers kun je ook altijd terecht bij ons. Wie weet wat we er over kunnen vertellen.

Mail ze naar spiegelkarpermelden@outlook.com

En weet dat bij ons de melder de baas is over wat er gebeurt met de melding!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail