November 2013 – De Kraaloog

Met de neus in de boterWanneer ik begin april van dit jaar door wat vangstfoto’s op het internet aan het spitten ben, valt mijn oog op een vangst van Marvin van der Kleij. Hij poseert met een prachtige projectspiegel, zo te zien in blakende conditie. In eerste instantie worden mijn ogen zo naar de schitterende kleuren en bouw van de vis getrokken dat het pas later tot me doordringt dat de flat op de achtergrond me wel heel bekend voorkomt… Verrek! Dit is het Apeldoorns kanaal! Nu neem ik even de tijd om het bijschrift te lezen:

 “Ook mijn eerste vis van 2013 is een feit!

                                   Tevens mijn eerste kanaalvis 😉 “

Lichtelijk jaloers neem ik contact op met Marvin en vertel hem dat de foto bij mij een gevoelige snaar raakt. Mij is het immers, in 2 seizoenen vrij intensief kanaalvissen, nog steeds niet gelukt om één van de door De KSN regio Zwolle uitgezette spiegelkarpers te bemachtigen. In het kader van het Spiegelkarperproject op het Apeldoorns kanaal zijn in 2007, 2009 en 2010 vissen uitgezet. Daarnaast is er in 2006 in Apeldoorn een vijver met spiegelkarpers afgevist. Ook deze zijn gefotografeerd en aan het kanaalwater toevertrouwd.

Natuurlijke aanwas ?

Bij mijn start op het kanaal wist ik van het SKP en ik verheugde me er dan ook op om zo’n vis te vangen en terug te melden. Na eerst twee schubs te hebben gevangen was het bij de derde vis al raak! Een werkelijk schitterend beschubd spiegeltje van 71,5 cm bij 7600 gram werd hoopvol gefotografeerd en gemeld bij Dick Spijker. Een week later was het alweer prijs. Tot mijn verbazing kon Dick de vissen echter niet identificeren als projectspiegels. Dick stuurde me een cd op met alle uitgezette vissen maar zoals verwacht leverde ook mijn eigen second opinion geen hits op.

De eerste match

Medio 2012 vindt er een behoorlijk omvangrijke sterfte plaats op het kanaal. Mijn eerste ‘match’ is dan ook een droevige… In het riet drijft een spiegelkarper die ik kan identificeren als vis nummer 166, uitgezet in 2009. Desondanks is deze vondst voor mij de bevestiging dat de projectvissen echt nog wel hun baantjes trekken op het kanaal. Toch komt er ook dat najaar ondanks verschillende spiegels geen projectvis op de kant.

Een jaar later is het Apeldoorns kanaal op de achtergrond geraakt. Door mijn drukke werk- en privéschema blus ik mijn karpervuur met doordeweekse nachtjes en korte Frankrijktrips. De vangsten zijn acceptabel maar de beleving schiet tekort. En zo sta ik op een zaterdagmiddag ineens met mijn penhengel aan het kanaal. Het duurt niet lang voor mijn pen de aanwezigheid van karper verraadt. Even later zakt de pen weg, 13 voet carbon kromt zich tot in het handvat en ik moet alle zeilen bijzetten om de vis op de krappe stek tussen de takken in toom te houden. Dit heb ik gemist! Als ik een eerste glimp opvang van mijn tegenstander weet ik het meteen: dit is er eentje!

Links heeft de spiegel een opvallend kraaloogje

Verguld duik ik de archieven in en bij één van de laatste foto’s van de 2009-lichting is het raak: vis 195, uitgezet op 18 november 2009 op 2700 gram bij 49 cm. Teruggevangen op 9 november 2013, op ruim een kilometer van het uitzetpunt. Vier groeiseizoenen later, bij zijn of haar eerste terugvangst, weegt de vis 7300 gram bij 64 cm. Mijn eerste projectspiegel is eindelijk een feit, en als er één schaap over de dam is…

Christian Hummelink

Bij een van de laatste foto's is het raak - De Kraaloog

 

Het SKP op het Apeldoorns Kanaal is tot nu toe nog niet bepaald een succesnummer te noemen. Om te beginnen is de toestemming van het Waterschap Vallei & Veluwe na 3 van de 5 geplande uitzettingen opgeschort, een situatie die zich nog steeds in een impasse bevindt.

 

Dan de meldingen. Tot nu toe zijn er, inclusief de dood gevonden vis, slechts 5 projectspiegels ‘gematcht’, allemaal van de 2009-lichting. Duitse vissen geleverd door viskweekcentrum Valkenswaard. Deels zal dit wellicht liggen aan het feit dat veel kanaalvissers hun vangsten niet aan de grote klok willen hangen, maar het geeft te denken dat er twee complete lichtingen in rook op lijken te zijn gegaan… Het is natuurlijk wel positief dat er relatief veel spiegels worden gevangen die niet in de archieven zijn terug te vinden, bovendien zijn deze vissen qua beschubbing van uitzonderlijke schoonheid.

 

Tot slot blijft ook de groei van de teruggemelde vissen (tussen 1 en 1,5 kg per groeiseizoen) op het kanaal achter bij uitgezette broertjes en zusjes in andere watersystemen. Een betere analyse van overleving, groei en migratie kan echter alleen plaatsvinden als er meer vissen worden teruggemeld. Daarom bij deze nogmaals het verzoek aan alle vissers op het Apeldoorns kanaal om gevangen spiegels te melden aan Dick Spijker. Meldingen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Christian

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail