Karper – Artikelreeks Karperuitzettingen

Karper-CoversDe reeks artikelen over karperuitzettingen die in 2012 verscheen in Karper van Vipmedia Publishing and Services is uniek in zijn soort. De auteur Gerwin Gerlach is werkzaam bij Sportvisserij Nederland en daarvoor bij de OVB. Gerwin Gerlach deed een uitgebreid literatuuronderzoek naar alle aspecten rondom karperuitzettingen. Hij vond niet alleen prachtig beeldmateriaal; de reeks staat vooral bol van interessante feiten over de kweek van onze karper in Nederland in het verre en minder verre verleden. Het onderwerp ligt in het hart van waar de BVK zich mee bezighoudt en we zullen meer dan eens naar iets uit deze reeks verwijzen. We zijn blij dat Gerwin en de redactie van Karper ons toestemming gaf de reeks op onze site te zetten.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de maand – Het naïefje van de Bernisse

Marcel, de auteur van deze maand met één van zijn vele spiegels op de Bernisse

Marcel, de auteur van deze maand met één van zijn vele spiegels op de Bernisse

Marcel Aarden is de drijvende kracht achter de monitoring van ‘Spiegelkarperproject Bernisse‘ een in februari 2013 gestart SKP met misschien wel een record aantal terugmeldingen. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen lees je hier.

Zoals vele andere karpervissers geniet Marcel van de prachtige omgeving waar deze projectvissen huisvesten. Het zoeken naar het waarom van het soms wel heel opvallende gedrag van projectspiegels is een nieuwe dimensie voor hem. Dubbelvangsten van jonge projectspiegels zijn bepaald niet ongewoon, maar de Projectspiegel van de maand maakt het wel heel bont.

We laten Marcel Aarden aan het woord en zoeken aan de hand van zijn verhaal naar verklaringen voor het gedrag van…

Het naïefje van de Bernisse

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Jong geleerd…

Op 17 augustus 2013 organiseerde het VBK een jeugdinitiatie ‘hengelen op karper’. De traditionele thema’s als ‘onderlijntjes knopen’ werden netjes afgewisseld met onderwerpen die het welzijn van onze karpers ten goede moeten komen. Denk hierbij onder andere aan visvriendelijke montages. Lovenswaardig was ook het gegeven dat ‘beheren van karperbestanden’ ruim aan bod kwam. Naast het beheer op het provinciaal domein ‘Puyenbroeck’ zelf (een recreatief gebied in Oost-Vlaanderen van zo’n 500 ha, waarvan ruim 20ha aan hengelwater) , was er aandacht voor een ruimere kijk op visstandbeheer. In die context werd ook de BVK gevraagd om met een standje aanwezig te zijn op de jeugdinitiatie.

BVK-stand op de VBK jeugdinitiatie ‘hengelen op karper’.Onze Vlaamse BVK-vertegenwoordiger Filip was meteen akkoord, en zette het licht op groen.

Die dag had de stralende zon ongetwijfeld veel mensen naar de Noordzeekust gelokt. Diegenen die wel aanwezig waren, bleken uit het goeie hout gesneden en brachten de bescheiden BVK-stand minstens één bezoekje. Met name de mappen met uitzetfoto’s werkten als een magneet op de jongeren. Ook onze allereerste BVK-nieuwsbrief (in folder gedrukt) werd gretig in ontvangst genomen. Positief was het feit dat aardig wat jongelingen op de hoogte waren van spiegelkarperprojecten. Een enkeling had zelfs al eentje teruggemeld van op de IJzer.

Twee aanwezigen bleken meteen overtuigd van het lovenswaardige BVK-werk, en sloten zich stante pede aan. Wat ons ledenaantal inmiddels boven de grens van honderd tilt.

Het stemt ons hoopvol dat de aankomende generatie niet blind is voor verantwoord karperbeheer. Hoe trendy of hip onze hobby ook moge zijn, zonder evenwichtige en gezonde karperbestanden is er geen moer aan!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de Maand – Mokumse Betsy

Andres de Rouville zet Betsy terug in haar elementBeetje over tijd maar daar is dan toch de projectspiegel van juli. Met dit keer het thema schoonheid als uitgangspunt. De spiegelkarper Bella Betsy zullen de meeste karpervissers wel kennen van foto’s, maar er zwemmen meer schoonheden in Nederland en Belgie rond en vaak zijn die afkomstig van SKP-en. Af en toe zetten we er zo een in het zonnetje.

Nu Mokumse Betsy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Koop geen karper afkomstig uit Nederlands viswater

Een van de huidige bedreigingen voor karperbestanden is de vraag naar (betaalbare) karper door hengelsportverenigingen en exploitanten van privéwateren. Zeker als die vraag wordt neergelegd bij beroepsvissers. Het is een gegeven dat een levende grote karper voor een beroepsvisser pas commercieel interessant wordt als er vraag is vanuit de hengelsport. Beteugelen (of liever nog lam leggen) van die vraag betekent dus een stap dichterbij een oplossing van het probleem van (legale of illegale) karperbenutting op open wateren.

Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

In karperputten en privéwateren verdwijnen nogal eens karpers afkomstig van beroepsvissers. Op de foto een spiegelkarper gevangen en gefotografeerd in de Simaja-karperput bij Hoorn. Deze projectspiegel bleek in 2006 uitgezet te zijn in het kader van SKP Zuidelijke randmeren. Niet alleen een verlies voor een SKP maar ook vaak fataal voor de overgezette vis die zich door het verschil in milieu vaak niet of moeilijk aan kan passen aan de omstandigheden van een karperput.

Ruim tien jaar geleden ging er van De KSN een brief uit om visrechthebbenden te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van dit probleem. Dat heeft een positief effect gehad. De handel in levende karper kreeg een gevoelige deuk. Helaas heeft het er alle schijn van dat de hengelsport langzaam weer is afgezakt naar het niveau van 2003 en onder andere beroepsvissers daarop inspelen.

De KSN heeft nu het voortouw genomen om met hulp van Sportvisserij Nederland alle hengelsportverenigingen en federaties in Nederland een nieuwe brief te sturen over de consequenties van het aankopen of aannemen van levende karper. Als BVK zijn wij het roerend eens met De KSN dat dit een goed moment is om de hengelsport wakker te schudden onder het motto:

KOOP GEEN KARPER AFKOMSTIG UIT NEDERLANDS VISWATER

We sluiten ons daarom van harte aan bij dit initiatief en stellen het op prijs dat De KSN ons in de gelegenheid heeft gesteld de brief te ondertekenen.

De KSNBelangenvereniging Verantwoord Karperbeheer

 

 

 

 

 

 

 

Bron :  De KSN – Koop geen Karper afkomstig uit Nederlands viswater

FacebooktwittermailFacebooktwittermail