Nieuwsbrieven online

Onze website is voor ons een belangrijk medium waarmee wij communiceren met de buitenwereld. Voor de (betalende) leden publiceren wij ook enkele malen per jaar een nieuwsbrief vol met wetenswaardigheden over uitzettingen, met bijzondere vangsten en matches, mooie SKP-foto’s, en informatie over wat er verder in de actualiteit speelt.

Om deze nieuwsbrieven niet verloren te laten gaan komen deze ongeveer een jaar na publicatie ook digitaal op de website. Ze zijn dan voor iedereen toegankelijk. Vooral leuk voor de niet-leden, maar hopelijk tegelijkertijd een aansporing om ook lid te worden van de BVK en zo eerder op de hoogte te zijn van alles wat er speelt.

Afgelopen week zijn de nieuwsbrieven tot en met 2021 online gezet. Je vindt ze hierboven in het menu rechts, of door te klikken op een van de volgende links: nieuwsbrieven 2020 / nieuwsbrieven 2021. De nieuwsbrieven van 2022 en van 2023 houden we eerst nog even voor de betalende leden. Als je deze ook meteen wilt lezen raad ik je aan hierboven onder het kopje algemeen even naar het inschrijfformulier te gaan en ook lid te worden. Voor slechts 12,50 ben je dan meteen heel 2023 lid van de BVK en steun je onze activiteiten.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

ALV en open BVK-meeting

Op zaterdag 28 januari organiseren we weer een BVK-meeting in het Wapen van Diemen.

We beginnen om 11h00 met onze algemene ledenvergadering (ALV). Uiteraard met een jaarverslag en de benoeming en herbenoeming van bestuursleden. De ALV geeft jou als lid ook een mooie kans om te vragen naar of vraagtekens te zetten bij de koers van de BVK. Die koers bepalen wij graag samen met de leden!

Tussen 12h00 en 12h30 sluiten we de ALV af met enkele broodjes (kroket en kaas), koffie en thee.

Om 12h30 begint het open gedeelte, toegankelijk voor iedereen (dus ook niet-leden). Mooie gelegenheid om de BVK-trofee en mooie andere prijzen uit te reiken aan de winnaars van het ITMW 2022.

We vervolgen het interactieve gedeelte met als thema:

De toekomst van het karperuitzetbeleid op open water

We hebben karperbeheerder van het eerste uur Wijtze Tjoelker bereid gevonden om vanuit zijn perspectief een presentatie te geven over dit onderwerp. Wijtze heeft de karperstand in de Friese boezem door ‘zijn’ SKP Friese boezem (2005-2022) zien veranderen. Hij vraagt zich hardop af waar we staan met onze Spiegelkarperprojecten. Stilaan is de oorspronkelijke doelstelling van SKP’s (het voor uitsterven behoeden van de spiegelkarper) al verlaten met het uitzetten van een mix van karpers (edelschubs en spiegels). Hoe gaan waterbeheerders daarop reageren? De ontwikkelingen vragen om een nieuwe onderbouwing van uitzetprojecten waar Wijtze graag over meedenkt!

Aansluitend op de presentatie van Wijtze zal er een presentatie zijn over ‘RUK’, afkorting van Richtlijnen Uitzet Karper. Helaas is Tim Pelsma (binnen de BVK de man met de meeste kennis over dit onderwerp) verhinderd en zal Joris aan de hand van de sheets van Tim Pelsma uitleg geven over de huidige voorwaarden en de praktijk van de aanvraag van karperuitzetprojecten.

Discussie

Aansluitend discussiëren we heel graag met de zaal over waar we heen willen met de karperstand op open wateren. Als karpervissers mogen we ons gelukkig prijzen met het feit dat er naar ons wordt geluisterd wat betreft onze bevindingen en wensen op het gebied van karperuitzettingen. Zowel in Nederland en België hebben karpervissers zitting in karpercommissies, besturen of adviesorganen, waarin ze de belangen van karpervissers van open water behartigen. Daarnaast adviseren en begeleiden wij als BVK visrechthebbende partijen (federaties, hsv’s), onder meer door de jaarlijkse evaluaties aan de hand van matching en SKP-monitoring. Tegelijk ervaren we dat waterbeheerders en gemeentes steeds strenger worden bij goedkeuring van uitzetplannen. De naderende peildatum van 2027 voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) maakt waterbeheerders nerveus omdat de waterkwaliteit in open wateren de laatste jaren weer eerder slechter dan beter wordt!

Vragen die ter tafel komen zijn:

 • Moeten/willen we in open water meer/minder/anders uitzetten dan thans gebeurt?
 • Voor wie zetten we daar uit? Voor specialisten of (ook) voor de ‘gewone karpervisser’?
 • Hoe ontwikkelt zich de natuurlijke aanwas van karper in open water?
 • Hoe is/was die verhouding van verwilderde schubs ten opzichte van uitzetters (vaak spiegelkarpers) op jullie water?
 • Blijven we in open water tot in lengte van dagen karper uitzetten?
 • Kunnen we het eens worden over een bovengrens aan uitgezette karpers ten opzichte van verwilderde karpers? Max 1 op 2? 1 op 3? Uiteraard hebben we het over open water.
 • Moeten we meer of minder overschakelen op (edel)schubkarpers?
 • Wat vinden jullie van een karperuitzetfonds voor open water?
 • Hoe overtuigen we waterbeheerders van de onschuldigheid van onze uitzettingen?
 • Hebben we iets (in ruil) te bieden aan waterbeheerders/waterschappen?

Genoeg voer om als geïnteresseerde karperbeheerder/karpervisser alvast over na te denken en op 28 januari over mee te praten.

Uiteraard kun je tijdens de meeting gratis zowel de nieuwe NB-bundel als eerdere bundels scoren en wat dacht je van onze hoodies en de vertrouwde BVK-mutsen (voor kostprijs, zolang de voorraad strekt)?

We hopen weer op een gezellige, interessante bijeenkomst met veel interactie. We verwachten rond 15h30 het programma af te sluiten.

Zorg dat je erbij bent. Alvast tot zaterdag 28 januari!

Het BVK-bestuur

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand november: De Friese Tsjech van het IJsselmeer

De matchers van SKP Friese boezem aasden al een tijdje op een match met een spiegelkarpermelding van het IJsselmeer. In de Friese boezem zijn genoeg spiegelkarpers uitgezet en het ligt voor de hand dat net als in andere regio’s vissen uiteindelijk ondanks moeilijk passeerbare sluizen ‘de weg naar buiten’ zullen vinden. Toen Joris eerder dit jaar een melding kreeg van een prachtig beschubde Tsjech van ruim 20 kg van het IJsselmeer ging bij hem gelijk een belletje rinkelen. Toen de vis uiteindelijk gematcht werd en Joris zich verder vastbeet in het verhaal van deze vis bleken droge zomers voor vismigratie ineens onverwachte voordelen te bieden. Lees hier het hele verhaal over een Friese vis die de weg naar buiten vond.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Extra tips bij plankfotografie

Deze week gaat het uitzetseizoen van het start. Goede gelegenheid om nog wat tips te geven voor het fotograferen van karpers op de plank. Door voortschrijdend inzicht hebben we steeds beter door wat belangrijk is, zowel voor de matching en monitoring als voor de karper. Daarnaast krijgen we steeds meer plankfoto’s en om het matchen prettig/doenlijk te houden voor onze matchers luistert de kwaliteit van de fotografie steeds nauwer.

Twee teams

De meeste SKP’s slaan hun karpers na levering eerst op in grote zwembaden. Toch is dat niet altijd nodig als je bijvoorbeeld met twee teams werkt. Dus twee karperplanken en twee opstellingen met dus twee fotografen. Dat gaat twee keer zo snel en opslag is dan lang niet altijd nodig. Grote teilen voldoen dan vaak. Zeker als de leveranciers eerst nog de vis afweegt geeft dat voldoende tijd om de karper te fotograferen. Laat wegen van individuele karpers vooral achterwege. Wil je achteraf toch graag weten wat een karper woog op de plank dan kun je dat bij ons opvragen met een nauwkeurigheid van paar honderd gram.

Stompe hoek

Zeker als het buitenwater nog vrij warm is en de karper niet verdoofd is zullen de karpers in de komende weken erg wild zijn. Het is dan prettig als je een anti-slip matje op de plank hebt liggen, Ook kun je vooral de hoek van de plank beter wat stomper houden. Dus de plank iets naar achteren laten leunen. De fotograaf moet dan uiteraard iets meer naar beneden fotograferen.

Compacte plank

Stel de grootte van de plank in op het formaat dat je uitzet. Normaal gesproken is dat k3 (circa 45 cm). Om de essentiële info goed zichtbaar op de plankfoto te hebben dienen de nummers en de overige info dichtbij de karper te kunnen worden geplaatst. Dus geen al te hoge plank. Dat is ook prettiger voor degene die de karper op de plank legt/houdt.

Beeldvullend, licht en scherp!

Voor (plezierig) matchen op de OneDrive zoals steeds vaker wordt gedaan is het zelfs echt een must dat de flank het absolute middelpunt is van de foto. Je kunt dan heel veel foto’s tegelijk op het beeld zetten en matchen ipv stuk voor stuk bekijken. In de praktijk zijn de meeste plankfoto’s van te ver af genomen. Probeer de afstand van camera tot karper zo te houden dat flank en info er precies opstaan.

Kies zeker bij donker weer voor een wat langere sluitertijd zodat de foto licht genoeg is. Uiteraard kun je nadien gemakkelijk foto’s wat lichter maken maar dat is een gigantische klus als het om 500 plankfoto’s gaat! Hetzelfde geldt voor naderhand croppen. Het kan wel, maar is heel veel werk.

Oefen als fotograaf vooral ter plekke als de karper nog niet is gearriveerd en overleg vooraf en tussendoor (veranderend weer) vooral even over de instellingen met de SKP-coördinator.

Toch weer een A4-tje met tips!

We wensen jullie als BVK heel plezierige en gezellige uitzetdagen! We zien jullie sfeerimpressies graag tegemoet.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Overzicht, verslag en prijsverdeling ITMW 2022

Zowel in Nederland als in Vlaanderen werd in het laatste weekend van september weer gevist en vooral gemeld in het kader van het tiende internationaal terugmeldweekend (ITMW). Een wedstrijd bedoeld om karpervissers vertrouwd te maken met melden en matchen van spiegelkarpers en natuurlijk voor de eer van het winnen waarbij het bemachtigen van de BVK-wisseltrofee voor velen het ultieme doel is. Deze wisseltrofee wordt uitgereikt aan degene met de meeste gematchte projectspiegels van open water.

De vangsten kwamen deze editie wat traag op gang op veel wateren, maar uiteindelijk konden de matchers van de Matching Community toch echt aan de bak! Opvallend waren de meldingen van grote spiegelkarpers (rond de 20kg) van de oudere projecten als het project van SKP Leiden, AHV-SKP en het SKP van Haagse boezem.

Het duo Dennis Vermont en Ferdinand Volwater ving onder meer deze twee prachtige grote Valkenswaard/Villedonners 2006 in Rijnlands boezem

Amé de Zwart scoorde erg goed in Haagse boezem. Onder meer met deze grote, nog jong ogende Duitsers uit 2005

Als je zo globaal kijkt naar de resultaten van het weekend valt gelijk op wat voor keur aan verschillende spiegelkarpers er rondzwemt in de lage landen! Nu nog een wat hoger percentage edelschubs en we hebben als karpervissers geen reden tot klagen! Edelschubs werden er gelukkig ook gemeld en een enkele ook gematcht. Die telden dit keer als bonus. Volgend jaar misschien voor de volle punten?

Een magnifieke ‘linear’ uit de Otheense kreek voor Rudi. Het betreft hier een eigen kweek Carpfarm uit 2017. Dergelijke types zijn natuurlijk een aanwinst

Knappe match van een EDKO-edelschub door Jochem Diederiks (SKP-Leiden) bij SKP Nieuwe Meer en voor Ferdinand Volwater

Bij de meeste projecten in Nederland en Vlaanderen waren het nog vrij jonge Tsjechen en EDKO’s die de boventoon voerden. De oudste projectspiegel was voor Tim Gerritsen die een Klapstaart van het AHV-SKP uit 1999 ving. Maar voor de wisseltrofee moet je echt de meeste hebben…

Tim Gerritsen pakte deze klapstaart ui 1999 in de AmstelVermeldenswaard is ook de prestatie van Niels Koetsier die in drie verschillende SKP-wateren spiegels wist te vangen! SKP Gouda, SKP Oude rijn en SKP Haagse boezem. Nog niet allemaal gematcht, maar daarom niet minder knap.

BVK-wisseltrofee

Verschillende karpervissers wisten drie tot zes spiegels te scoren in het wedstrijdweekend maar het gaat voor de BVK-trofee echt om de matches. Daar hebben de matchers aardig de tijd voor genomen en verschillende matchers hebben gekeken naar de inzendingen van de kandidaten voor de trofee. Er was er maar één melder waarvan vijf vissen positief konden worden gematcht. Dat was van Niels de Jong die in Rijnlands boezem vijf spiegels ving van een van de SKP’s van de AHV: SKP Nieuwe Meer. Daarmee blijft de trofee in Amsterdamse handen. Vorig jaar was het namelijk Björn Udink die met een kwintet projectspiegels van de Amstelboezem met de trofee aan de haal ging.

Niels ving een mooi palet aan spiegels van verschillende lichtingen tussen 2010 en 2016. Opvallend genoeg ook twee voor dit project nieuwe vissen! Geeft maar aan dat zo’n terugmeldweekend altijd weer iets extra’s oplevert.

De vijf matches van Niels de Jong: twee Duitsers 2010, twee Tsjechen 2015 en een EDKO 2016

Daarmee is duidelijk dat Niels de Jong de tiende in de rij is die zijn naam op de wisseltrofee zal krijgen. We reiken de BVK-wisseltrofee graag aan Niels uit tijdens onze BVK-meeting ergens begin 2023.

Niels de Jong was goed op dreef!

Top 3 individueel BVK- wisseltrofee ITMW 2022

 1. Niels de Jong – Rijnlands boezem (AHV-SKP): 5 gematchte spiegels
 2. Jimmy Heijink – Oude Rijn (SKP Woerden): 4 gematchte spiegels plus 2 originals plus 2 edelschubs
 3. Amé de Zwart – Haagse boezem (SKP GHV): 4 gematchte spiegels plus 2 edelschubs

Een van de vier matches voor de runner-up van ITMW 2022 Jimmy Heijink bij SKP Woerden/Oude Rijn: een EDKO uit 2018

Het best scorende SKP

De verschillende SKP’s van GHV Groene Hart scoren traditioneel hoog. Vorige twee edities ging SKP Gouda met de eer en de nodige prijzen strijken.

Top 3 SKP ITMW 2022

 1. SKP Woerden/Oude Rijn: 10 gematchte spiegels
 2. SKP GHV Haagse boezem: 8 spiegels
 3. SKP Nieuwe Meer: 7 spiegels plus 1 gematchte edelschub

Een van de tien gematchte spiegels van de Oude Rijn

Cortenprijs

De Cortenprijs is een juryprijs waarbij we naar meer kijken dan alleen naar aantallen of kg’s. Het is alweer een tijd geleden dat Vlaanderen in de prijzen is gevallen. Toch wordt er in Vlaanderen nog volop genoten van uitgezette spiegelkarpers en van een spelletje houden de Vlamingen ook best. Kijk maar eens op de Facebookpagina van de B.V.K. terugmeldgame. Voor het itmw is de laatste jaren wat minder specifieke animo. Dat we de Corten-prijs toch aan Vlaanderen toewijzen is vanwege de inzending van Kevin Buysse. Een oogverblindende spiegelkarper van 16 kg in gewicht. Het duurde even tot er ook een match bij gevonden was. We vermoedden meteen al dat het een Tsjechische vis was en werden daarin bevestigd toen we deze schoonheid terugvonden bij de door Corten geleverde en in 2015 in de Watersportbaan uitgezette lichting. De Watersportbaan is een prachtig stuk viswater dat in directe verbinding staat met kanalen en rivieren zoals de Leie en kanaal Gent Oostende.

Kevin Buysse met de in onze ogen mooiste van het ITMW 2022

Ter stimulans voor alle SKP’s in Vlaanderen, zowel wat betreft het uitzet als het match/monitorgedeelte van SKP, wijzen wij de Cortenprijs bestaande uit 25 spiegelkarpers van Corten uit te zetten in SKP-water naar keus, dit jaar graag toe aan SKP Vlaanderen. De 25 spiegelkarpers mogen in overleg met Kim Corten dit najaar in Lommel worden afgehaald.

Aanmoedigingsprijzen Matching Community

Het ITMW is natuurlijk primair bedoeld om het melden van spiegelkarpers te stimuleren. Die noodzaak wordt, vooral door het succes van de Matching Community, minder. Gemeld wordt er in het algemeen immers genoeg, gelukkig maar! Ook rond en zelfs tijdens het ITMW kwamen de nodige meldingen binnen waarvan het SKP niet actief deelnam of zonder zelfs een link naar de wedstrijd, en dus zonder item. Enkele van die melders willen we graag iets meer geven dan de gebruikelijke terugkoppeling over de herkomst van hun vangst.

Sander Kunst van Boezem Baits bood aan om een deel van die speciale aanmoedigingsprijzen van de Matching Community door Boezem Baits te laten verzorgen. Daar maken we als BVK graag gebruik van. Die speciale prijzen reiken we graag uit tijdens de BVK-meeting begin volgend jaar.

Bijzondere vermeldingen en MC-aanmoedigingsprijzen (met name voor matches bij SKP’s die niet actief meededen met het itmw.)

Ferdinand Volwater – SKP Leiden en SKP Nieuwe Meer: 3 gematchte spiegels plus 1 edelschub

Dennis Vermont – SKP Leiden: 2 gematchte spiegels en 1 original

Henri van der Wal – SKP Friese boezem: 1 gematcht en 2 nog ongematcht

Jimmy Ripzaad – SKP Benedenrivieren (ZWN): 1 gematcht 1 nog ongematcht

Tycho van Straaten – SKP Zuidelijke Randmeren: 1 gematcht

Wesley Cox – SKP Berkel (Midden-Nederland): 1 gematcht

Kevin Buysse – SKP Watersportbaan: 1 gematcht

Speciale vermelding

Niels Koetsier: projectspiegels bij drie verschillende SKP’s

Friese boezem

Voor Friese boezem stelde Ids Idzenga van de hengelportzaak in Makkum voor aan de MC-groep van Friese boezem om wat extra prijzen ter beschikking te stellen. Het itmw is niet erg bekend in Friesland en alleen Henri van der Wal scoorde dit weekend een trio spiegels met tangetje op de mat. Henri valt daarmee al in de algemene prijzen. In overleg met Idse besloot de MC-groep van Friese boezem om ter meldstimulans drie prijzen uit te delen aan de karpervissers die voor het eerst rond het SKP-weekend een spiegelkarper bij ons hebben gemeld. Dit zijn de volgende drie melders:

 1. Wiebe Kaspersma, hij krijgt een Bucket Deal BFM-aas naar keuze
 2. Julien Kroon, hij krijgt BFM-boilies (2,5 kg)
 3. Dennis  Kroon, hij krijgt een gloednieuwe Onthaakmat

De prijzen die we over hebben delen we aan het eind van het meldseizoen uit aan de beste melders bij Friese boezem over 2021.

Deze bekende Tsjech heeft al heel wat van de Friese boezem gezien en werd onlangs door Wiebe Kaspersma gemeld bij de matching Community

Mooie Tsjech van Friese boezem voor Julien Kroon!

In Friesland zijn ze dol op de Tsjechen van Corten: Dennis Kroon bleek er eentje van de laatste uitzetting (2021) te hebben gescoord

De prijzen zijn door de prijswinnaars af te halen bij Idzenga in Makkum.

BVK-meeting

De algemene prijzen van BVK en MC worden in samenwerking met Boezem Baits uitgereikt tijdens de BVK-meeting in Diemen. We houden jullie op de hoogte!

Tot volgend jaar als we alweer de elfde editie van het ITMW beleven.

Blijf ze ondertussen vooral vangen en melden!

Team BVK en Matching Community

FacebooktwittermailFacebooktwittermail