Karpers uitzetten? Bezin je!

Elk jaar rond deze tijd zetten we op onze website een overzicht van het kweekaanbod voor het komende uitzetseizoen. Dit jaar willen we graag beginnen met een waarschuwing aan alle partijen (verenigingen, clubjes enz.) die plannen hebben om komend seizoen karpers uit te zetten. Als BVK zijn we, zoals wel bekend mag zijn, niet tegen het uitzetten van karper. Integendeel, we zijn vooral voor gevarieerde karperbestanden en dat kun je in het algemeen slechts bereiken met karperuitzettingen. Mits die uitzettingen verantwoord zijn! En daar wringt de schoen nogal eens.

We zien de laatste jaren ontwikkelingen op karperuitzetgebied die ons allengs bezorgder maken. Denk daarbij aan het volstouwen van vijvers zodat iedereen een karpertje kan vangen. Goed bedoeld voor de jeugd en bijvoorbeeld 65 plussers, maar geluiden over excessen wat betreft sterfte onder uitgezette karpers en originals waren in de afgelopen twee jaar nooit ver weg. Karper blijkt wat dat betreft toch niet de ideale vervanging van de speciaal gekweekte kruisingen (kruiskarpers bijv.).

Als BVK zijn we voor karperuitzettingen, mits het verantwoord is!

Coronacrisis: aanjager van onverantwoorde uitzettingen?

Dichtbezette en goed bevisbare wateren hebben natuurlijk hun aantrekkingskracht op hengelaars en daarmee ook op hengelsportbesturen of vijvereigenaren, die met (extra) uitzettingen vrij goedkoop kunnen scoren bij leden of bezoekers. Nu vanwege de coronacrisis hengelsportverenigingen (heel) veel extra leden erbij hebben gekregen zijn veel contributiekassen flink gevuld. Verleidelijk dus om eens gek te doen en extra veel karpers te bestellen. Maar dat laatste is zelden een goed idee! Sterker: veel uitzetten heeft vaak genoeg een averechts effect. De kans bestaat zelfs dat je het gehele originele bestand de das om doet. Uiteraard is dat gevaar het grootst als je ongezonde karper uitzet, maar laat je niks wijs maken: elke uitzetkarper is een potentieel gevaar voor de originals. Uitzetten geeft altijd (veel) stress en overdracht van virussen en bacteriën. Dat blijft meestal onopgemerkt omdat karpers vaak (net) voldoende weerstand hebben als de waterkwaliteit goed is en de bezetting niet te hoog. Daarom gaat het op groot open water zelden mis, maar zelfs daar is uitzetten nooit geheel zonder gevaar.

Uitzetting maart 2021 op de Bosbaan: sinds de uitzettingen daar drastisch zijn teruggeschroefd is (grote) karpersterfte een zeldzaamheid. Toch blijft voorzichtigheid geboden om de originals (soms uit de jaren zestig en zeventig van de vorig eeuw) niet in gevaar te brengen.

Algemene adviezen

Ons welgemeende advies aan al degenen die nu plannen maken voor het uitzetten van karper is: beheers je in kwantiteit en stop je geld in kwaliteit! Smeer de beoogde uitzettingen ook  liever uit over wat meer jaren in plaats van een grote uitzetting in één keer.

 • Weet dat hoe kleinschaliger je water is en hoe dichter de bezetting aan vis, hoe nauwer je keuze luistert en hoe groter de kans op complicaties, met karpersterfte als grootste risico!
 • Kies, zeker op afgesloten water en/of kleinere boezemsystemen voor kleinschalige uitzettingen, liefst niet meer dan bij benadering 10% van het aantal karpers dat in de nabijheid rondzwemt.
 • Laat je keuze niet (alleen) afhangen van de (soms valse) belofte van snelgroeiers. Gestage groei belooft een langer leven en karpers die lang door blijven groeien!
 • Kies voor variatie in rassen, bloedlijnen, uitzettypes! Niet alleen omdat variatie het allerleukste is voor karpervissers, maar variëren spreidt ook het risico op afwijkingen: mankementen in bepaalde types. Elk type en zelfs uitzetlichting heeft z’n eigen goede en ook minder goede eigenschappen. Het ene type groeit gemiddeld snel en gaat vaak eerder dood, het andere groeit eerder gestaag en leeft dan vaak langer. Door te variëren in uitzettypes bouw je aan een solide en divers karperbestand.
 • Jarenlang hebben wij vooral de mooi beschubde spiegelkarpertypes gepromoot om de enorme hausse aan kale spiegels die tussen 2002 en 2015 zijn uitgezet te compenseren. Intussen is dat op veel wateren aardig in evenwicht en is de keuze voor een klassiek consumptieras zeker niet verkeerd. Ook voor matching van spiegelkarpers is juist dat afwisselen gunstig.
 • Wij pleiten op grond van SKP-resultaten al best lang voor het uitzetten van k3-karpers bij uitzetting. Er is niet veel aanleiding om dat advies aan te passen. Zelfs in wateren met veel grote meerval en snoek zien wij bij k3 (tussen 1.5 en 2.5 kg) geen grote verschillen in terugmeldpercentages. Het is in onze ogen meer voor de eigen gemoedsrust dat k4 uitgezet wordt en zeker kostentechnisch is k4 niet beter dan k3 uitzetten.

Joris Weitjens

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Overzicht aanbod kweekkarper uitzetseizoen 2021/2022

Elk jaar rond deze tijd zetten we op onze website een overzicht van het kweekaanbod voor het komende uitzetseizoen. Veel later dan nu (begin september) heeft weinig zin want dan is er door karpercommissies en dergelijke in het algemeen al een keuze gemaakt voor een uitzettype en bijbehorende kweker/leverancier. Helaas hebben de meeste kwekers/leveranciers hun bestelformulieren zo vroeg in het seizoen nog niet rond. Toch kunnen we jullie goed op weg helpen met het maken van een keus door te verwijzen naar onze geüpdatete lijst met Spiegelkarperuitzettypen. Daarin vind je zeker iets van je gading en met behulp van de contactgegevens onderaan dit bericht kun je de bijbehorende kwekers en leveranciers benaderen.

Wat betreft mooi beschubde spiegels hebben we sinds 2016 vrij uitgebreide keuzemogelijkheden waarbij de volgende spiegelkarpertypes hun waarde op open water inmiddels hebben bewezen: de Tsjechen van Corten, de Special Carp van EDKO-vis en de eigen kweek van Vandeput.

Zolang het de variatie maar vergroot

Edelschubs

Voor edelschubs hebben we nog niet zo’n mooi overzicht en zal je zelf wat meer op onderzoek uit moeten. De meeste uitzetprojecten (zeker ook in open water) zien het liefst de hoog gebouwde edelschubs als contrast met de alom aanwezige verwilderde schub. Helaas is Kavitrans (Kalkman) gestopt met het leveren van uitzetkarper en daarmee zij we een adres kwijt van een leverancier die enkele jaren mooie Frans/Hongaarse edelschubs heeft geleverd. Bij andere leveranciers/ kwekers heb je vaak geen zekerheid of ze dat gewilde edelschubtype leveren. We kunnen wel meegeven dat we in de loop der jaren het beoogde Edelschub-type redelijk vaak zijn tegengekomen bij Peschkes, Vandeput, Carpfarm en Special Carp.

Zo zien we die edelschubs graag

Door op een van de logo’s te klikken kom je bij de kweker/leverancier naar keuze en vind je (binnenkort) een bestelformulier.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand juli: Jason en zijn monster

Vader en zoon Beuckels beleefden recent een behoorlijk unieke ervaring. Beiden zijn dan wel geen karpervissers, toch wisten ze één van de toppers uit SKP kanaal Gent-Oostende te strikken.

Hoe dan? Tijdens het vissen op snoekbaars met de shad hapte zomaar een projectspiegel toe. Keurig in de bek gehaakt. Hoe de vangst verliep en of karper dit wel vaker doet, lees je in de spiegel van maand juli: Jason en zijn monster.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Aankondiging ITMW 2021!

Beste karpervissers,

Het internationaal terugmeldweekend komt er weer aan.

Van vrijdagavond 24 september tot en met zondagavond 26 september 2021 organiseert de BVK, samen met verschillende Spiegelkarperprojecten (SKP’s) en de Matching Community, de negende SKP-wedstrijd in open water. Noteer dit weekend alvast in je agenda!

 

 

Het beproefde wedstrijdrecept behoeft nauwelijks uitleg, maar voor de nieuwkomers:

Waar? Alle open wateren: denk aan kanalen, vaarten, rivieren en boezemsystemen in Nederland en België. Met een beetje geluk je thuiswater. Hou wat stekken betreft wel rekening met je collega-karpervissers!

Wat?  Alle gevangen spiegelkarpers tellen mee maar een aan een plankfoto gematchte spiegelkarper telt extra mee in de puntentelling.

Hoe? Mag je helemaal naar eigen inzicht bepalen.

Waarom zou je meedoen?

Omdat:

 • Een wedstrijd zonder parcours je vrijheid geeft.
 • Terugmeldingen/matches veel inzicht verschaffen in bijvoorbeeld verspreiding, groei en geschiktheid van uitzetkarpers.
 • Uitzetprogramma’s daardoor op maat kunnen worden gemaakt.
 • Er vaak leuke prijzen te winnen zijn bij deelnemende SKP’s.
 • De felbegeerde BVK-trofee op het spel staat voor degene die in dat weekend in open water de meeste projectspiegels weet te vangen.
 • Voor het SKP dat de BVK-juryprijs wint voor bijzondere matches in het wedstrijdweekend Viskwekerij Corten wederom 25 spiegelkarpers beschikbaar stelt.

 

Opgelet!

We hebben als Matching Community intussen de beschikking over vele tienduizenden plankfoto’s van open water in Nederland en Vlaanderen. Dus waar in open(baar) water je ook een spiegelkarper vangt, altijd melden want ze tellen allemaal mee voor de BVK-prijzen.

Nota bene!

Sinds ruim een jaar kun je ook spiegels melden via onze webapp. Dat is (ook voor het wedstrijdweekend) handig als je niet weet waar en hoe je gevangen spiegelkarpers kan melden. Zet het meldicoontje vooral op je telefoon: https://skp.karperbeheer.nl/

Algemene voorwaarden:

 • Meld je (bijv. per per e-mail) aan bij een organiserend SKP om daar voor prijzen in aanmerking te komen.
 • Voor de BVK-prijzen hoef je je niet aan te melden en kun je dat weekend van alle open wateren spiegelkarpers melden en in aanmerking komen voor prijzen waaronder de BVK-trofee.
 • Fotografeer je gevangen spiegelkarpers (linkerflank is altijd goed, beide kanten is beter).
 • Vermeld de gevraagde gegevens en mail of app de foto zo snel mogelijk naar het deelnemende project in de buurt van je vangplek of naar het algemene meldadres van de Matching Community: spiegelkarpermelden@outlook.com
 • Om vals spelen te voorkomen is het de bedoeling dat je ‘iets’ met je vangst mee fotografeert. Dat ‘item’ maken de organiserende SKP’s plus de BVK op vrijdag 24 september om 12.00 bekend op verschillende websites waaronder karperbeheer.nl en Facebook.
 • Op die dag geven we je ook nadere instructies en algemene spelregels.
 • Informeer bij de organiserende SKP’s in de buurt naar de daar geldende spelregels. Die kunnen afwijken van de BVK-spelregels.

Veel plezier alvast met je voorbereidingen op deze bijzondere wedstrijd!

Met vragen kun je terecht op contact@karperbeheer.nl

Het BVK-team

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oproep hoog water: wees alert op karpers in nood!

Dat er een noodsituatie is in het zuiden van ons land, België en Duitsland zal niemand ontgaan zijn. Uiteraard leven we mee met betrokkenen. Jullie zullen het ons niet kwalijk nemen dat als wij beelden zien van karpers op straat, wij ook aan het lot van vissen denken. De gevolgen zijn nu nog lastig te overzien, maar je kunt je indenken dat heel wat direct naast de rivieren gelegen wateren leeg zijn gelopen. De nieuwe man van Sportvisserij Limburg (en karpervisser) Andres de Rouville trof in Zuid Limburg al op de gekste plaatsen karpers aan. Ook Daniel Jawadnya coördinator van verschillende SKP’s in die regio is alert en patrouilleert waar mogelijk langs de rivier om in nood gekomen karpers veilig te stellen. Oud bestuurslid Patrick Stultjens doet dat gewapend met schepnet en sling bij de Grensmaas en stuurde ons een filmpje waar de machteloosheid en de zorg voor het lot van de karpers voelbaar is. Met name als het water weer gaat zakken kunnen karpers gemakkelijk droog vallen of de weg naar de rivier niet meer bereiken door obstakels. Dan kun je als karpervisser wellicht wat doen!

Voor de situatie in Limburg opende Daniel Jawadnya een speciale Facebookgroep: (6) SOS Limburgse Vissers | Facebook. Raadpleeg die groep vooral!

Wat kun je doen?

Karpervissers die de weg kennen langs de grote rivieren en graag de handen uit de mouwen willen steken, zouden de komende week vooral heel alert moeten zijn op in de uiterwaarden of in overstroomde gebieden gestrande karpers. Dat die kans reëel is heeft ook te maken met het feit dat de paaitijd nog niet helemaal achter de rug is. Karpers hebben daarom extra de neiging ondieptes met planten (de vegetatie is nu natuurlijk hoog!) op te zoeken.

Neem lieslaarzen, waadbroek, een stevig schepnet mee en slings/bewaarzakken en zet de karper direct terug in water van herkomst. Vergeet daarbij niet om de spiegelkarpers te fotograferen (linkerflank) omdat dat ons veel kan vertellen over de herkomst en de weg die de karper is gegaan! Op dit moment gaat het nog alleen om de Maas in Limburg, maar ook de Rijn, Waal en mogelijk ook de IJssel krijgen heel veel water te verwerken.

Onze hoop is overigens wel dat karpers zich minder gemakkelijk laten meevoeren als bij hoog water in de winter, vanwege het snellere metabolisme. Mogelijk/hopelijk voorkomt dat ook massaal uitspoelen in zee door de Haringvlietdam.

Overigens niet de eerste keer dat er een dergelijke noodsituatie in de zomer voor is gekomen. In juni 2016 trad de IJzer in Vlaanderen kortstondig buiten haar oevers en redde ‘Filip en zoon’ menig karper.

Als je dit gelezen hebt krijg je gewoon zin om zelf ook je handen uit de mouwen te steken! Vergewis je er sowieso van of karpers op eigen kracht terug kunnen keren naar de rivier. Dat heeft altijd de voorkeur. Je zal er van staan te kijken wat die karpers kunnen!

Houd ons vooral ook op de hoogte van jullie ervaringen de komende week met het hoge water. Succes en ook plezier ermee!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail