Spiegels melden en matchen

Beste spiegelmelders,

We willen jullie bij deze graag (nog eens) bedanken voor de vele spiegelkarpermeldingen van open water in Nederland en Vlaanderen in het afgelopen jaar. We hebben met de SKP’s van open water tezamen ongetwijfeld het beste meldjaar ooit achter de rug.

Voor de inbox van de Matching Community zijn het rustige tijden nu. Doen matchers dan niks? Nee, bepaald niet. Uiteraard buigen we ons nog eens over de ‘ongevonden’ van 2021 van open water. Dat zijn er nog best veel, ook al omdat het bij tijd en wijlen erg druk was met melden.

Ook is dit de periode van het jaar dat veel SKP-coördinatoren de meld- en matchresultaten aan het verwerken zijn ter voorbereiding op rapportages waarvan er vele door de BVK worden verzorgd. Rapportages die heel handig zijn voor bijvoorbeeld karpercommissies die elk jaar uitzettingen voorbereiden. Je krijgt zo een goed beeld van waar, hoeveel en welk type je het beste uitzet in een gegeven omstandigheid. Dan weten jullie wat er met de meldingen en matches gebeurt en hoe nuttig dat melden is!

We werken nog niet zo lang met matchers en SKP-coördinatoren samen in de Matching Community aan het matchen van spiegelkarpervangsten van open water. De ervaring van twee jaar leert dat hoe meldersvriendelijk we ook willen zijn er voor je het weet ergens een melding blijft hangen en soms zelfs verloren gaat. We willen uiteraard voorkomen dat jullie uit teleurstelling of boosheid besluiten te stoppen met melden. Vandaar de vraag/het voorstel aan jullie om meldingen van het afgelopen jaar, en eventueel ook 2020, nog eens onder onze aandacht willen brengen.

Een melding uit 2020 van een vangst uit 2018 in november 2021 gematcht door de Matching Community

Ook willen we je graag aanmoedigen om spiegelvangsten van afgelopen jaar of van eerder die je nooit heb gemeld nu alsnog te melden. Voor ons maakt het niet uit van wanneer je spiegelkarpervangst dateert. Zolang het maar van open water is en je een foto van de linkerflank hebt. Stuur die vangstfoto’s naar het bekende meldadres spiegelkarpermelden@outlook.com of via de webapp van de MC die je vindt op www.karperbeheer.nl .

Op een mooi meld/matchjaar 2022!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nieuwjaarswens

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Verslag Cortenprijs

De Cortenprijs

De Cortenprijs is een juryprijs, bestaande uit 25 speciaal geselecteerde spiegelkarpers, die wordt toegewezen aan een spiegelkarperproject (SKP) waarvan in het internationaal terugmeldweekend bijzondere meldingen zijn gedaan. Dit jaar werd deze prijs door de jury toegekend aan het federatieve SKP Vecht waar de Algemene Weesper Hengelaarsbond (AWHB) in participeert. Van SKP Vecht, dat in 2018 is gestart, werden tijdens het wedstrijdweekend drie verschillende spiegelkarpers gevangen en gematcht aan een plankfoto.

Eén van de gematchte karpers van SKP Vecht, gevangen door Jurriaan Tissen in 2021, met de uitzetfoto gemaakt in 2019.

Maar de blikvanger van het weekend was een spiegelkarper, uitgezet in Amsterdam, die tijdens het terugmeldweekend na meer dan 21 jaar spoorloos geweest te zijn, eveneens werd gevangen op de Vecht.

Ralf Boom met de ruim 25 jaar oude Amsterdamse spiegelkarper, gevangen op de Vecht.

In overleg met Sportvisserij MidWest Nederland werd door de BVK besloten de Cortenprijs daarom aan de Weesper Hengelaarsbond toe te wijzen. Het leverde de AWHB naast 25 mooie Tsjechische spiegelkarpers een rondleiding bij viskwekerij Corten op.

De prijs

Namens de Weesper Hengelaarsbond bezochten voorzitter Ton Dalmulder, Secretaris Henk Schluter, SKP-coördinator Tim Pelsma en spiegelkarpermatcher Ate Loonstra de viskweker in Lommel. Het bedrijf, ruim 40 jaar geleden uit liefhebberij gestart door de vader van de huidige eigenaar, kweekt siervissen, maar doet ook aan inkoop en verkoop van vissen voor de sportvisserij.

Vader en zoon Corten in gesprek met Henk Schluter van de AWHB. Links de kweekbakken met siervisjes.

Viskwekerij Corten

De heren Corten vertelden over de geschiedenis van het bedrijf, over het ingenieuze pomp-loze watertransportsysteem, over handel in siervisjes en lieten ook zien waar de grotere vissen zoals karpers, snoeken en steuren gehouden worden.

Spiegelkarpers in hun tijdelijk opslag.

Tijdens een koffiepauze werd het bezoek door de gastvrije heren Corten getrakteerd op koffie en bijzonder luxe ‘ontbijtkoek’, daarna ging de rondleiding verder langs de grotere opvangbakken en de laatste aanwinst van het bedrijf: een vrachtwagen van 42 ton waarmee vissen uit onder andere Tsjechië worden opgehaald. Al met al een bijzonder leerzame ochtend.

De 25 spiegelkarpers lagen ondertussen klaar in grote met zuurstof verrijkte plastic zakken voor transport naar Weesp. Een ideaal systeem om kleine aantallen vissen veilig en eenvoudig mee te kunnen nemen.

Uitzetfotografie

Twee uur na vertrek uit Lommel werden de vissen in Weesp met hulp van één van de grondleggers van de SKP projecten en tevens voorzitter van de BVK Joris Weitjens vakkundig één voor één gefotografeerd en daarna losgelaten in een aftakking van de Vecht bij Weesp.

Van links naar rechts Tim Pelsma, Joris Weitjens, Ate Loonstra, Ton Dalmulder en Henk Schluter

Tim Pelsma poseert met een vijftal vissen voordat ze worden losgelaten.

Terugmelden

De komende jaren hopen we deze nieuw uitgezette vissen nu en dan in vangstmeldingen tegen te komen en zo meer te leren over met name migratie. Wie spiegelkarpers vangt op open water kan deze melden via mailadres spiegelkarpermelden@outlook.com. Een foto van de linkerflank van de vis moet dan met de melding meegestuurd worden. Er is altijd terugkoppeling naar de melder.

Twee van de vijfentwintig Tsjechische vissen op de plank

Mede namens de AWHB wil ik Kim Corten nogmaals bedanken voor de prachtige vissen en de gastvrije ontvangst. En natuurlijk ook een bedankje voor de BVK en Sportvisserij MidWest Nederland voor het toewijzen van deze prijs aan het SKP van de Weesper hengelaarsbond.

Ate Loonstra

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

In memoriam: Cock Pels

Toen Wijtze Tjoelker mij vorige week vertelde dat een van z’n beste vrienden veel te vroeg was overleden en die vriend Cock Pels bleek te zijn schoten er allerlei beelden en gedachten door m’n hoofd. Je hebt mannen die veel voor de karpervisserij betekenen, maar die je zelden of nooit ziet in de karpermagazines en dergelijke. De naam Cock Pels zegt de meeste van jullie misschien niet veel? Ik spreek uit ervaring: juist dergelijke stille krachten heb je nodig om iets groots of moois tot stand te brengen, zoals bij het grootste SKP in Nederland: dat van Friese boezem. Cock Pels was daar vanaf het begin bij betrokken en was een van de vaste fotografen.

Ik had Cock nog graag eens gevraagd naar z’n karperavonturen aan het IJsselmeer. Ook had ik met hem nog graag eens van gedachten gewisseld over zijn theorie dat (wilde) karpers via de Rijn ooit in de vroege middeleeuwen geheel zelf hun weg gevonden hebben naar de lage landen. Een theorie die nu zo mooi ondersteund kan worden met al die gevallen van SKP-karpers die excessieve afstanden over de grote rivieren afleggen! Zodra we die gedocumenteerde theorie boven water hebben zetten we die graag op onze website.

Joris Weitjens

We wensen de naasten van Cock veel sterkte.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Ze zwemmen weer

We hebben op Facebook alweer heel wat uitzettingen voorbij zien komen de afgelopen weken. Prachtig beschubde spiegels en stoere kale spiegels en gelukkig ook wel wat vaker edelschubs op de karperplank. Peschkes, Corten en EDKO-vis zien we het vaakst als leverancier langskomen. Heb je een uitzetting gedaan met karpertypes van andere leveranciers/kwekers dan houden we ons aanbevolen voor informatie en beeldmateriaal van die leveringen.

Een van de vele uitzettingen van de afgelopen weken: hier aan de Maas

2021 Is met name in de lage landen niet het beste groeiseizoen geweest met een vrij korte koele zomer en veel regenval. Dat zie je ook terug aan de karpers op de plank. Wat minder vet en dus wat lichter dan je op grond van lengte mag verwachten. Ook krijgen we berichten dat de Tsjechen van Corten dit jaar wat meer beschadigd zijn dan voorgaande jaren. We nemen dit op met Corten maar weten nu al dat het proces van kweekvijver tot waterkant, zeker bij de geselecteerde Tsjechen, met onzekerheden wordt omgeven en zeker niet geheel door de leverancier kan worden gecontroleerd.

Overleving

We zullen zien of beschadigingen en/of een kleiner formaat deze keer consequenties hebben voor de overleving. We vertellen onze achterban waarschijnlijk niks nieuws dat je in de eerste drie jaar altijd flinke verliezen leidt, soms tot wel 60% van het aantal uitgezette karpers. Dat is de natuur. Het wordt pas alarmerend als je in het eerste jaar na uitzetting gelijk 80% verliest zoals in het eerste decennium bij de Valkenswaardlichtingen geregeld voorkwam. Dergelijke verliezen zien we gelukkig al een tijd niet meer. De gebruikte bloedlijnen van nu lijken een stuk beter bestand tegen het leven buiten de kwekerij. Sterker, je ziet karpers in die eerste paar jaar vaak snel opknappen en uitgroeien van vrij slanke vissen tot stevige karpers. Hoe dat per type zit kun je trouwens  altijd rustig nakijken in onze lijst met uitzettypen.

Over een jaar of drie zullen we weten hoe deze nieuwe lichtingen het doen. Vol verwachting klopt ons hart…

AHV-uitzetting

In het weekend van 13 november ontving de AHV haar jaarlijkse karperleverantie. Deze keer was gekozen voor de Hollandse kweker EDKO-vis met een bestelling van 2/3 spiegelkarper en 1/3 edelschubkarper.

Edwin van Egmond waakt als een kloek over haar kuikens

Kwaliteit

Zonder meer een pré van EDKO-vis is het feit dat de karpers in de regel hooguit licht beschadigd zijn.. Ze zijn dan ook vers afgevist uit de peilvakken van een grote polder waar ze het laatste jaar van het opgroeiproces zijn  ‘uitgehard’.

Opvallend was dit jaar de variatie in grootte bij de k3 spiegelkarpers en bij de AHV gemiddeld eerder aan de kleine kant voor k3’s (1.8 kg). Qua beschubbing overheerste het vertrouwde patroon met een of meer korte rijen met schubben. Wij hebben als BVK eigenlijk het liefst elk jaar een net ander patroon maar wat het kenmerkende is van de schubbenpatronen van dit jaar ontdekken we vaak pas bij het matchen.

Dergelijke (schilder)patronen, zoals bij deze levering van EDKO-vis, (b)lijken voor kwekers veel lastiger ‘te maken’ dan de bekende rijenpatronen

De edelschubkarpers zagen er robuust uit met dikke staartwortels. Met gemiddeld 2.3 kg een flink slag groter dan de k3-spiegelkarpers. Een verschil dat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan het feit dat edelschubs en spiegels het laatste jaar van opgroei in andere peilvakken van polderwater doorbrengen. Die van de spiegelkarpers waren waarschijnlijk dichter bezet.

Onderhoudsuitzettingen

Alle karpers (inclusief edelschubs dus) werden stuk voor stuk op de plank(en) gefotografeerd.

Edels op de plank

Daarna werden ze verdeeld over verschillende (tien) AHV-wateren. Voornamelijk over afgesloten (circuit)wateren als de Sloterplas, de Amstelveense Poel en de Bosbaan. Het ging steeds om onderhoudsuitzettingen waarmee de karperstand op peil wordt gehouden. Ook op het boezemwater is weer uitgezet. Het bestand op de Amstelboezem loopt langzaam terug door achterblijvende natuurlijke aanwas en het wegebben van het effect van de (grotere) uitzettingen tussen 1998 en 2003. Ook in de Nieuwe Meer, deel van Rijnlandse Boezem (4.500 ha), zien we door de jaren heen een lichte krimp in de karperstand. Dat compenseer je uiteraard niet met gemiddeld circa 40 uitzetters per jaar zoals wij doen, maar samen met de grotere SKP’s van Rijnlands Boezem Noord en Zuid (Leiden) leveren we toch een aanzienlijke bijdrage aan het gehele bestand. Karpervissers genieten op die boezem al jaren van de gevarieerde karperstand met tegenwoordig ook steeds meer echt grote karpers (20kg-plus) afkomstig van de oudere SKP-uitzettingen.

Onderhoudsdosis onderweg

Blijven(d) volgen

Hoewel we vertrouwen hebben dat deze nieuwe lichting het in de AHV-wateren goed gaat doen, kunnen we als uitzetters wikken wat we willen, de natuur (de leefomstandigheden van de karper) beschikt. Gelukkig maar dat het Spiegelkarperproject van de AHV na 23 jaar nog steeds draait zodat we ook deze lichting weer naar hartenlust kunnen volgen. We kunnen haast niet wachten op de terugmeldingen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail