Stoppen Kavitrans

Afgelopen vijf jaar waren er verschillende SKP’s die uitzetkarper bestelden en geleverd kregen door Kavitrans van Piet Kalkman. Piet Kalkman stapte al in 2000 in de karperkweekwereld. Als toenmalige beroepsvisser zag hij mogelijkheden in Nederland, waar de vraag naar uitzetkarper snel steeg. Hij reisde door grote delen van Europa op zoek naar adressen voor geschikte uitzetkarper. Uiteindelijk vond hij enkele adressen onder meer in Frankrijk en Tsjechië waar hij jaarlijks voor uitzetting geschikte karpers afnam en eigenhandig naar Nederland vervoerde. In maart 2021 haalde Kalkman z’n voorlopig laatste partij karper op uit Frankrijk.

Achtergrond stoppen Kavitrans

Kavitrans leverde de afgelopen vijf jaar ook veel kleine (k2) karpers voor de inmiddels bekende karpervijvers, die naar voorbeeld van de succesformule in Engeland naar Nederland gehaald zijn. Laagdrempelig karpervissen in een afgesloten vijver met zoveel mogelijk kleine karpers op een klein oppervlak. Het maximaliseren daarvan gaat natuurlijk gepaard met tegenslagen: lees overmatige sterfte. Zeker als er onbekwaam wordt gehandeld. Als leverancier heb je weinig tot geen invloed op het gevoerde karperbeheer in het water waaraan je levert. Tegelijk word je er als leverancier van karper wel heel vaak en gemakkelijk op aangesproken als het mis gaat. Bij karpersterfte dus. Het is een publiek geheim dat de karpersterfte in die karpervijvers de laatste paar jaar aanzienlijk is geweest. Op z’n minst frustrerend voor Kalkman als hofleverancier van dit soort vijvers.

Met het leveren van dergelijke edelschubs maakte Kavitrans faam in de SKP-wereld

Aan de leveranties voor SKP’s beleefde Kalkman aanzienlijk meer plezier. Met de Hongaarse edelschubs maakte hij faam en toch was dat ook een proces dat niet zonder slag of stoot verliep. Als leverancier van karper heb je in de regel te maken met professionele kwekers die puur voor de consumptie kweken. Dan gaat het om een jaarlijkse oogst van vele honderden tonnen karper. Die consumptiekarper moet uiteraard aan andere eisen voldoen dan vrachtjes bestemd voor de sportvisserij en zeker voor SKP’s die elke karper op een plank leggen om te fotograferen en die karper hun leven lang volgen… Als relatief kleine afnemer heb je als kleine leverancier echter weinig tot geen invloed op de producten van grote consumptiekwekers.

Dat alles speelde mee bij het recente besluit van Kalkman om uit deze business te stappen en z’n spullen plus kennis en adressen over te doen aan viskwekerij Aquafarm van Anton Bijnens uit Zonhoven, België. Dat laatste is voor onze SKP’s goed nieuws want bestellingen gedaan bij Kavitrans worden overgenomen door Aquafarm.  Je kunt dit jaar ook nog via de website van Kavitrans bestellen en die opdrachten worden overgenomen door Aquafarm.

Toch vinden wij het als BVK jammer dat iemand met kennis van zaken over zowel de kweekwereld als van de SKP-wereld als leverancier verdwijnt. We willen als BVK Piet Kalkman hierbij nog eens bedanken voor al z’n inspanningen. Het ga je verder goed, Piet!

Joris Weitjens

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Illegaal uitzetten

Tijdens het laatste internationaal terugmeldweekend werden verschillende jonge uitzetspiegels gevangen waaraan geen naamkaartje hing. Niet te matchen dus en geen plankfoto betekent onbekende herkomst en voor de melder vaak geen prijs en/of geen interessante terugkoppeling. Niet leuk voor melder maar ook niet voor matchers die vaak lang voor niks zoeken. Gelukkig hebben de meeste matchers ervaring en zien ze snel wat voor vlees ze in de kuip hebben. Het ging hier duidelijk om illegaal uitgezette karpers, dat wil zeggen vissen die buiten de visrechthebbende plus de waterbeheerder om zijn uitgezet. Van een van de wateren was die illegale uitzetting zelfs al bekend bij het SKP/hsv en dus ook bij ons. Ongelooflijk genoeg draaien er op dat watersysteem (Westboezem) al twee verschillende SKP’s met een uitzetprogramma! Wat bezielt je om daar tussendoor te fietsen en er een schepje bovenop te doen met een illegale uitzetting? Onwetendheid over uitzetprogramma’s?

Drie meldingen van de laatste SKP-wedstrijd (ITMW) van de Westboezem van Rens Kop. Overduidelijk k4 vissen en hoogstwaarschijnlijk illegaal en zonder fotografie uitgezet in 2020. Lullig voor de melder, voor het SKP en voor de matchers.

Zijn kwekers en leveranciers verantwoordelijk?

Die uitzetkarpers worden door enthousiaste karpervissers gekocht bij kwekers en leveranciers. Niet moeilijk om die te vinden. Op onze website staan de kwekers en leveranciers keurig op een rijtje. Er wordt tegenwoordig best vaak met de vinger gewezen naar kwekers/leveranciers die vissen leveren voor clandestiene uitzettingen. Karperkwekers en –leveranciers zouden die vissen niet moeten verkopen aan particulieren is de redenering. Maar geloof ons maar, geen enkele kweker of leverancier zegt ‘nee’ tegen particulieren die interesse hebben in zijn handel. Het is immers zijn broodwinning. Ook Viskweekcentrum Valkenswaard niet, om er maar eentje te noemen. En het is ook niet verboden. Daarbij komt dat het niet reëel is om te denken dat een leverancier toezicht houdt of kan houden op wat er met de uitzetkarpers gebeurt. Of moeten die leveranciers soms aan elke klant vragen of hij wel visrechten heeft voor het water en vervolgens vragen of de waterbeheerder z’n fiat wel heeft gegeven om daarna de klant vervolgens te begeleiden tot aan het water? En dan zeker ook nog checken of het wel het goede water is. Dat is niet reëel, ondoenlijk en eigenlijk ook niet eens gewenst.

Hand in eigen boezem

Nee, laten we als karpervissers de hand in eigen boezem steken en elkaar scherp en netjes houden. Als ik persoonlijk moet kiezen tussen twee kwaden dan zie ik veel liever verantwoorde uitzettingen waar geen toestemming voor is dan legale uitzettingen die onverantwoord zijn. Verantwoord uitzetten begint ermee dat je weet wat er zwemt in een water en dus ook wat er wordt en is uitgezet. Informeer dus bij de visrechthebbende of het SKP in de buurt! Is het uitzetprogramma niet naar je zin, sluit je aan bij een karpercommissie. Je krijgt meer gedaan dan je denkt en je treft mensen met kennis van zaken.

Een verdomd kleine moeite voor zoveel plezier!

Overigens schiet je met illegale onverantwoorde uitzettingen vaak veel minder op dan je denkt. Als er ergens illegale uitzettingen zijn geweest komt dat tegenwoordig onherroepelijk aan het licht en zullen reguliere/legale uitzetprojecten dat vroeg of laat (moeten) compenseren door juist weer minder uit te zetten of zelfs te stoppen met uitzetten!

Namens wie of wat je ook karpers uitzet, zorg ervoor dat je bij elke uitzetting in open(baar) water die karpers altijd stuk voor stuk fotografeert en die foto’s deelt met het SKP of de Matching Community. Bij de MC kan dat discreet. Op die manier voorkom je bijvoorbeeld dat er (drie)dubbel wordt uitgezet zoals nu in de Westboezem.

Bovenal hebben we als karpervissers met z’n allen toch echt precies hetzelfde doel voor ogen: het opbouwen van mooie karperbestanden met gezonde, goed groeiende karpers. Daarvoor hebben we het middel uitzetten nog steeds in handen! Hengelsportfederaties, hsv’s en SKP’s willen ons de laatste ruim tien jaar allemaal van dienst zijn. Laten we die gunst koesteren en niet op het spel zetten met onverantwoorde illegale uitzettingen!

Joris Weitjens

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Overzicht en verslag ITMW 2021

Zowel in Nederland als in Vlaanderen werd vorig weekend weer gevist en vooral gemeld in het kader van het negende Internationaal TerugMeldWeekend (ITMW). Het weer was prima maar de animo beduidend minder dan we gewend zijn. We gaan dat zeker nog evalueren maar zeker is dat het melden van spiegelkarpers een vlucht heeft genomen. Dat maakt het ITMW net even wat minder speciaal en ook noodzakelijk voor ons. Want hoewel sommige SKP’s een leuk prijzenpakket ter beschikking stellen blijft het meedoen toch vooral voor de eer en vooral voor de fun! En natuurlijk voor de prestige van het bemachtigen van de BVK-wisseltrofee voor degene die (in open water) tijdens het weekend de meeste projectpiegels weet te vangen.

BVK-wisseltrofee

Andere jaren was de strijd vaak spannend maar dit jaar nam Björn Udink al op vrijdagavond een flinke voorsprong met 3 projectspiegels van de Amstelboezem waarvan er gelijk 2 gematcht konden worden. Op zaterdag pakte hij nog twee projectspiegels die hem de onbetwiste winnaar maakt van de negende editie. We reiken de BVK-trofee graag aan hem uit tijdens onze BVK-meeting ergens begin 2022.

Björn Udink met z’n kwintet projectspiegels van de Amstelboezem waarvan een Duitser van SKP-Weesp, twee Villedonners 2011 en een eigen kweek. De kleinste spiegel is nog ongematcht.

Top 5 individueel ITMW 2021

 1. Björn Udink, Amstelboezem, 4 spiegels van twee verschillende SKP’s plus een ongematchte (BVK-trofee)
 2. Bas Paauw, Goudse stadswateren Gouda, 3 gematchte spiegels plus 2 edelschubs
 3. Dennis Vermont, Rijnlands Boezem, 3 gematchte spiegels van drie verschillende SKP’s
 4. Jurriaan Tissen, Utrechtse Vecht, 3 spiegels (1 nog ongematcht) plus 1 edelschub
 5. Erik Komer, Haagse Boezem SKP-Haagse Boezem, 3 gematchte spiegels

 Het best scorende SKP

De verschillende SKP’s van GHV Groene Hart scoren traditioneel hoog en ook SKP ONI Terneuzen deed weer goed mee. Vorige twee edities ging SKP Gouda met de eer en de nodige prijzen strijken. Deze editie kon de vorige winnaar Bas Paauw die eer nog hoog houden door als tweede te eindigen met 3 spiegels en 2 edelschubs.

In Vlaanderen was de interesse en deelname eerder karig te noemen. Toegegeven, in Vlaanderen werd amper ‘reclame’ gemaakt in aanloop op het weekend. We beloven daar verandering in te brengen bij onze jubileumeditie in 2022. SKP Damse vaart kon gelukkig voor een eerredder zorgen.

Tom Van Laere wist de eer te redden met een Bijnens-spiegel uit 2009 (SKP Damse vaart)

Top 3 SKP ITMW 2021

 1. SKP Woerden/Oude Rijn, 10 spiegels plus 6 schubs
 2. SKP GHV Haagse boezem, 8 spiegels
 3. SKP ONI Terneuzen, 7 spiegels

Cortenprijs

De Cortenprijs is een juryprijs waarbij we naar meer kijken dan alleen naar aantallen. De in onze ogen meest bijzondere melding kwam van Ralf van den Boom die in de Vechtboezem richting Utrecht een klapstaart ving die afkomstig bleek van de uitzetting in september 1998 in het Amstelkanaal. Ruim 21 jaar buiten beeld en nu gemeld. Wat je noemt ‘een onderduiker’ aan het licht gebracht door spiegels te melden bij de Matching Community!

Ralf van den Boom met een klapstaart van de uitzetting in september 1998 van het AHV-SKP

Ook omdat Jurriaan Tissen tijdens het ITMW een goede score haalde in dezelfde Utrechtse Vecht, met spiegels van recente uitzettingen in het kader van het ‘Masterplan Karperuitzet’ van Sportvisserij Midwest-Nederland, wijzen wij de Cortenprijs van 25 spiegelkarpers (Tsjechen) uit te zetten in SKP-water naar keus, dit jaar graag toe aan SKP Utrechtse Vecht.

‘Spiegeltjes’?

Nog steeds worden uitzetters van SKP’s wel ‘spiegeltjes’ genoemd. Vast liefkozend bedoeld, maar inmiddels bijna denigrerend als je ziet wat een spiegelkarpers dat geworden zijn! Deze editie zelfs twee vissen van meer dan 20 kg! Eentje voor SKP Rijnlands boezem-zuid en eentje voor SKP-Haagse boezem.

De twee grootste spiegels van het SKP-weekend. Links een Valkenswaard/Villedon 2006 van 23.5 kg voor Dennis Vermont (SKP Rijnlands boezem-zuid) en rechts een 2009-spiegel van onduidelijke herkomst op 22.1 kg voor Lars Pannekoek (SKP-Haagse boezem).

Troost/aanmoedigingsprijzen

Het ITMW is natuurlijk primair bedoeld om het melden van spiegelkarpers te stimuleren. Om eerlijk te zijn is die noodzaak, vooral door het succes van de Matching Community, er tegenwoordig veel minder. Gemeld wordt er genoeg! Dat bleek ook tijdens het ITMW toen er opvallend veel meldingen op ons meldadres spiegelkarpermelden@outlook.com binnenkwamen maar zonder een link naar de wedstrijd! Om die melders toch ook eens iets meer terug te geven dan een terugkoppeling over de herkomst van hun vangst, delen we graag nog wat prijzen uit namens de Matching Community.

Bijzondere vermeldingen MC-aanmoedigingsprijzen 

 1. Arjan van Jole, Drontermeer SKP Veluwerandmeren, 2 Valkenswaarders 2018
 2. Matthijs Buter, SKP IJssel, 1 rijen 2001
 3. Peter Bakker, SKP Friese boezem, 1 Tsjech 2019
 4. Ralf van den Boom, SKP Utrechtse Vecht, 1 Valkenswaard 1998

Clandestiene/ongefotografeerde uitzettingen

Toch ook nog een schaduwkant aan deze editie. Er kwamen verschillende meldingen binnen van de Westboezem omgeving Delft. De Matching Community verzorgt ook daar de matching maar stuit al een tijd op spiegelkarpers die niet in het uitzetarchief voorkomen. Onlangs bleek dat er in 2020 een clandestiene uitzetting is geweest van lokale karpervissers. Praktijken die we helaas steeds vaker zien. In de meeste gevallen totaal overbodig zoals in dit boezemwater waar zowel SKP-GHV als SKP-Delfland/Westboezem een uitzetprogramma heeft! Enige wat wij als MC kunnen doen is de vangstfoto’s opslaan als plankfoto’s. Daar hebben deze melders nu niks aan. Vandaar een troostprijs voor Rens Kop die maar liefst 3 spiegels van (hoogstwaarschijnlijk) de clandestiene uitzetting in 2020 in Westboezem wist te vangen en keurig te melden met prima foto’s.

Rens Kop met een niet te matchen spiegeltje, waarschijnlijk afkomstig van een ‘gelapte uitzetting’ in 2020.

Die schaduwkant valt ook over Vlaanderen. Joeri Stadeus wist tijdens het weekend twee spiegels vanop het Schipdonkkanaal te melden die alle kenmerken van (geselecteerde) kweekspiegels vertoonden. Helaas dus geen match, gezien ook hier een tijdje terug ‘in het geniep’ enkele kuipen spiegelkarper werden omgekeerd. Ook hier is een troostprijs op z’n plaats.

Joeri Stadeus wist twee mooie vissen te melden, helaas niet te matchen…

Tot volgend jaar als we alweer de tiende editie van het ITMW kunnen vieren!

Blijf ze ondertussen vangen en melden!

Het BVK-team

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Bekendmaking item internationaal terugmeldweekend 2021

Beste deelnemers aan het SKP-wedstrijdweekend,

Hierbij maken we het item bekend dat elke deelnemer komend weekend goed zichtbaar dient mee te fotograferen met de gevangen spiegelkarper (linkerflank) om in aanmerking te komen voor de prijzen:

Hét ITMW item voor 2021 is weeggerei/unster

De unster dient op de voorgrond van een vangstfoto aanwezig te zijn. Dus bijvoorbeeld naast de spiegelkarper op de mat of bij een man-visfoto hangend aan je shirt of jas.

Nog wat laatste tips en aanwijzingen:.

 • Matfoto’s hebben als voordeel dat de plek onherkenbaar is!
 • Zorg dat de gehele linkerflank (beide flanken mag ook) van de vis recht voor de camera is: dus niet naar voren of naar achteren gekanteld of schuin naar de camera!
 • Eén goede foto (ook flitsfoto) per karper volstaat in beginsel, maar van (bijna) kale spiegels graag enkele detailfoto’s maken (bijv. schubbenkam onder de rugvin, staartwortel)..
 • Mochten we de vis niet meteen kunnen matchen vragen we jou om die extra foto’s. Hou die detailfoto’s dus stand-by. Op detailfoto’s (van staartwortel en schubbenkam) hoeft het item niet te staan!
 • Zet de karper, ook ’s nachts, zo snel mogelijk na de foto’s terug in het water!
 • Vermeld wel het water, maar niet je stek.
 • Gewicht en lengte geven een indicatie bij het matchen.
 • Het is prettig als je ook de de gevangen schubkarpers telt die je vangt en geef de verhouding door aan ons.
 • Gefotografeerde en gematchte edelschubkarpers (hoog gebouwde schubkarpers) leveren een bonuspunt op. Bij gelijke stand geven bonuspunten de doorslag.

 

Denk eraan dat je foto’s zondagavond 26 september voor 24.00 uur bij ons binnen dienen te zijn (kan per SKP verschillen, let daar op!).

Stuur je inzendingen naar het desbetreffende SKP of per mail naar: spiegelkarpermelden@outlook.com of stuur ze via de webapp van de Matching Community https://skp.karperbeheer.nl/spiegelkarper-melden/ dan zorgen wij dat je melding(en) bij het goede SKP terechtkomen of gaan we zelf aan de slag.

Melden doe je voor de goede zaak en zeker in dit weekend ook voor jezelf!

Heel veel plezier en succes!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand augustus: Bens Troetel

Ooit gehoord van een blauwling? Na het lezen van deze Spiegel van de maand weet je een boel meer van deze (kleur)afwijking. Maar er is meer bijzonders aan de hand met het aquariumvisje van Ben Scholten. Op een dag zag Ben zich genoodzaakt het visje in bescherming te nemen tegen aquariumgenoten die de aanval hadden geopend op de staartpartij van het karpertje. We verraden alvast dat het verhaal een voorlopig goed einde kent.

Lees hier meer over Bens Troetel.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail