Opinie bij de BVK

De BVK is een vereniging die niet klakkeloos achter de heersende meningen over karper en karperbeheer aanloopt. Veel van onze leden weten die degelijkheid (gelukkig) te waarderen.  Uiteraard biedt ‘social media’ tegenwoordig veel ruimte voor discussie over onderwerpen, maar social media zijn vaak vluchtig, terwijl wij toch graag wat langer stil staan bij onderwerpen die onze belangstelling hebben. Omdat het uitwisselen van kennis, ervaring en opinie voor ons van grote waarde zijn overwegen we op dit moment of en hoe we een forum-gedeelte kunnen toevoegen aan de website van de BVK. Maar ook zonder forum kan en mag je bij ons je zegje doen. We bieden zelfs heel graag een podium aan kritische doch genuanceerde geluiden over karperbeheer.

Wat ons betreft is het artikel van Patrick Stultjens het eerste in een reeks opinieartikelen op onze website. De artikelen hebben uiteraard altijd raakvlakken met karperbeheer. Ze weerspiegelen de mening van de auteur dus niet per se van de BVK.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Belangrijk! Bijeenkomst over de toekomst van SKP in Bilthoven

SKP-monitoring heeft niets aan waarde ingeboet. Het verschaft zowel de visstand- als waterbeheerder noodzakelijke informatie over de effecten van uitzettingen. De BVK’ers zal het niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren helaas een kink in de SKP-kabel is gekomen. Het ene na het andere SKP loopt vast in het matchen van spiegelkarpers. Niet vreemd als je weet dat er jarenlang dertien in een dozijn consumptiespiegels met hooguit een paar markante schubben op de staartwortel zijn uitgezet. Met name op groot open water, waar allerlei verschillende SKP’en naast en los van elkaar opereren, hebben we een probleem van formaat.

‘Unmatchable’ sinds 2010. Gaat dat veranderen?

We zijn als BVK dan ook blij dat Sportvisserij Nederland te hulp is geschoten bij het opnieuw op de rails zetten van SKP-monitoring. In samenwerking met drie partijen (SN, DeKSN en BVK) willen we graag van SKP-monitoring naar SKP-monitoring plus (of 2.0 zo je wil). Dat plus slaat op automatisch matchen: het met behulp van software matchen van spiegelkarpers. Een dure operatie, maar wel één waar heel SKP-land veel plezier van kan hebben. Voorwaarde is wel dat de organisatie van SKP uniformer en slagvaardiger wordt. Denk aan dingen als: afstemming van uitzettingen tussen projecten, standaardisering van fotografie en beperken van uitzetten kale spiegelkarpers.

Hoe dit project precies vorm gaat krijgen moet nog blijken. De bal ligt op dit moment bij SKP-coördinatoren. De projectgroep heeft daartoe zoveel mogelijk coördinatoren van SKP’en uitgenodigd om op dinsdag 11 april te komen praten over de toekomst van SKP.

Ben je uitgenodigd maar twijfel je nog? Doe het wel of stuur een vervanger!
Ben je niet uitgenodigd maar denk je wel een bijdrage te kunnen leveren aan SKP-monitoring plus? Grijp je kans en meld je hier aan.

Datum : dinsdagavond 11 april 2017
Tijdstip : 19.30 – 21.30 uur
Locatie : Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, Bilthoven

Laat ons voor 31 maart a.s. weten of je wel of niet aanwezig kunt zijn en of je gebruik wilt maken van een maaltijd voorafgaand aan de bijeenkomst. Dit kan op het volgende emailadres: kamman@sportvisserijnederland.nl

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Algemene Ledenvergadering en BVK Meeting

Voor leden en niet-leden was er wel wat te beleven op 21 januari in het wapen van Diemen. We ervaren het elk jaar opnieuw als heel positief dat een behoorlijk percentage van de leden en niet-leden wil meedenken en meepraten over karperbeheer.

Het verslag van de ALV en de BVK Meeting met de diverse prijsuitreikingen en  als hoogtepunt de lezing van Roland van Aalderen vindt u hier

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de maand: de Vluchteling

Met een naam als ‘de Vluchteling’ heb je meteen aandacht. Onze vluchteling heeft echter geen oorlog nodig gehad om andere oorden op te zoeken. En heeft al helemaal niet te dealen met vijandige reacties in het vluchtoord. Sterker, karpers met een rijke reisgeschiedenis worden door riviervissers in de armen gesloten en vertroeteld met namen en lofzangen.

SKP’en leveren al heel lang een bijdrage aan onderzoek naar migratie van karper. De nodige sterke voorbeelden zijn de afgelopen jaren al de revue gepasseerd. Van verplaatsingen van 80 km of meer staan we al helemaal niet zo te kijken, maar de verplaatsing van de Vluchteling slaat tot nu toe alles. Van Enkhuizen naar het Haringvliet in 209 km!

Lees hier meer

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Teaser : Spiegel van de maand februari: De Vluchteling

Alvast hier een bericht als aankondiging van de Spiegel van de maand februari: De Vluchteling. Vast een van de meest bijzondere SKP-verhalen ooit.

Erik Willemse met De Vluchetling in het Haringvliet in 2016

De vangst van deze karper in het Haringvliet is hier te zien http://karperfilmpjes.nl/jaar-karpervissen-op-haringvliet-erik-willemse/

Als teaser alvast de gegevens van de laatste meldingen van deze vluchteling uit Amsterdam.

Vangdatum Vangstlocatie km t.o.v. uitzetpunt km t.o.v. vorige melding

Vangdatum Vangstlocatie km t.o.v. uitzetpunt km t.o.v. vorige melding
Mei/juli 2015 Markermeer/Enkhuizen 86 km 60 km
Zomer 2016 Haringvliet 163 km 209 km

Gezien de schoonheid van de vis verwachten we dat de asielaanvraag in Hellevoetsluis geen probleem zal zijn…

Joris Weitjens

PS misschien wil de vanger Erik Willemse zich melden bij ons op contact@karperbeheer.nl

FacebooktwittermailFacebooktwittermail