Bezoek aan Van Leeuwen

Karperkwekers en -leveranciers zijn voor ons van groot belang en andersom kunnen zij uiteraard SKP’s goed gebruiken voor hun ‘levende waar’. We onderhouden dus graag goede contacten met kwekers en leveranciers die ons iets te bieden hebben. Naar aanleiding van een advertentie legden we in de loop van vorig jaar contact met Van Leeuwen Vijvervissen. Van Leeuwen levert namelijk niet alleen vijvervissen maar ook mooi beschubde spiegels voor de hengelsport. Voldoende informatie voor ons om eens poolshoogte te nemen. Namens de BVK togen Joris en Ate op een zaterdagochtend in juni naar Brabant.

Kaz van Leeuwen bleek een sympathieke en rustige jongeman van 23. Maar vergis je niet: ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al wat jaren ervaring met het kweken van karper. Zo volgde hij als jongeling al een snuffelstageperiode bij Viskweekcentrum Valkenswaard/Van Mechelen. Goed voor hem en ons heeft hij die contacten met Jan van Mechelen warm gehouden. In het vijvercomplex in Valkenswaard heeft Van Leeuwen op dit moment de nodige vijvers ter beschikking voor de kweek en opgroei van zijn vissen. En bijzonder genoeg kan hij voor de teelt ook gebruik maken van de nog aanwezige ouderdieren!

Ate en ik waren uitgenodigd bij Van Leeuwen waar Kaz ons een korte rondleiding gaf.  Vooral de vingerlingen van de oogst van 2021 hadden onze aandacht.

Schitterende karpertjes met niet alleen weelderige, maar ook bijzondere beschubbing. In plaats van het standaard patroon met schubben vanaf de staartwortel op of rond de zijlijn, ook veel met grote plaatschubben onder en boven de zijlijn zoals bij de Valkenswaard-Villedon 2006 ook het geval is.

Ook was er een vat met wat grotere (k2) Hongaarse edelschubs met een bijzondere bouw.

De komende jaren wil van Leeuwen verder kruisen met deze vissen en zo voor de SKPs zijn eigen ‘Van Leeuwen-karpertypes’ verder ontwikkelen.

Het kweekaanbod

Voor zijn huidige kweekproduct heeft Kaz gebruik gemaakt van een Hongaarse vis en een goed beschubde Valkenswaarder. Met de nakomelingen heeft hij opnieuw een Valkenswaarder ingekruist. Van Leeuwen strijkt niet af, maar laat twee ouderdieren paaien in een vijver in Valkenswaard (natuurlijke voortplanting). De opgroei vindt dus plaats in enkele vijvers bij Valkenswaard, en ook in opgroeivijvers bij een Duitse kweker, dezelfde kweker als waar Van Mechelen zijn opgroei deed tussen 2001 en 2014. Zowel in Valkenswaard als in Duitsland huizen de vingerlingen van het nieuwe product in aparte vijvers. Als alles goed gaat kan Van Leeuwen een kweek met deze spiegelkarpers als k3 leveren in het najaar van 2024. Hij rekent op ongeveer tien ton wat het gelijk interessant maakt voor SKP’s van open water.

Het contact met de kweker in Dresden heeft mogelijk nog een voordeel voor ons. Hiermee komt na een afwezigheid van acht jaar het Dresden-type (zie ons lijst met uitzettypen voor de karakteristieken) weer beschikbaar voor de SKP’s.

Van Leeuwen wil niet alleen voorzien in afwijkende schubbenpatronen bij spiegelkarpers, maar ook wil hij graag hoog gebouwde edelschubkarpers gaan leveren, en als het lukt heeft hij interesse in een lijn met echte rijenkarpers. En zo’n (toekomstig) aanbod sluit precies aan bij onze wensenlijst. Want zoals jullie wel weten staat de BVK voor variatie in uitzettypen en dan komt zo’n uitbreiding van de keuzemogelijkheden als geroepen!

In onze ogen een plezierig en nuttig bezoek aan een jonge kweker die onze aandacht en sympathie heeft.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Actie tegen de handel in karper afkomstig van open water

De afgelopen maand hebben we drie groepen een intentieverklaring gestuurd waarmee ze kunnen laten zien dat ze geen karper afkomstig van open water van beroepsvissers aannemen.

  1. karperkwekers en -leveranciers
  2. hengelsportverenigingen, federaties en betaalwateren
  3. beroepsvissers

We hebben toegezegd om een lijst met ondertekenaars te publiceren. Het grootste belang daarbij hebben kwekers en leveranciers: de publieke opinie is immers fel gekant tegen, wat wordt gezien als de roof van door ons uitgezette karpers. Met het tekenen van zo’n verklaring laat je zien dat je tegen die handel in karpers bent, afkomstig van wateren waar ze door uitzetprojecten (SKP’s) zijn uitgezet. Als aanbieder, zowel als vrager van pootkarper, laat je zien dat je je beperkt tot uitzetkarpers afkomstig uit een kwekerij!

Het was voor ons heel bemoedigend om te zien dat veel van onze vaste contacten vrijwel direct positief reageerden op onze actie. Wij houden hoop dat ook Sportvisserij Nederland deze actie wil ondersteunen door bijvoorbeeld druk uit te oefenen op de politiek, maar ook door in overleggen met beroepsvissers dit punt te bespreken.

Karperkwekers en -leveranciers

Van de groep ‘karperkwekers en -leveranciers’ hebben de volgende de intentieverklaring onvoorwaardelijk getekend:

Mondeling heeft toegezegd niet mee te doen met die handel:

Voorwaardelijk heeft ingestemd:

Peschkes: op voorwaarde dat negatieve berichten over de betrokkenheid bij die handel op hun website worden verwijderd.

Hengelsportverenigingen, federaties en betaalwateren

Van verschillende hengelsportverenigingen en federatieve medewerkers hebben we ondertekende intentieverklaringen gehad en/of bijval gekregen. Ook enkele betaalwateren hebben getekend. Die lijst publiceren we later.

Deze foto van een in staand want verstrikte projectspiegel is al meer dan tien jaar het symbool voor onze strijd tegen de ongewenste handel in karper

Beroepsvissers

Wij hopen dat deze actie ook een goede aanzet is om beroepsvissers bewust te maken van wat door ons als een groot probleem wordt ervaren. Van beroepsvissers hebben we helaas nog geen enkele reactie mogen ontvangen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ze betrokken zijn bij het verhandelen van in open water gevangen (spiegel)karpers. De praktijk wijst uit dat je met veel beroepsvissers prima afspraken kunt maken rond dit onderwerp zonder dat dat op papier is vastgelegd.

Mochten betrokkenen zich alsnog graag willen uitspreken tegen de handel in karpers afkomstig van open water dan kan dat altijd naar ons contactadres: contact@karperbeheer.nl

Op onze website vind je de respectieve intentieverklaringen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Ongewenste handel in karper

Begin april werden we opgeschrikt door een filmpje waarbij de overheveling van door een beroepsvisser in open water gevangen karpers naar een transportwagen van een karperleverancier was te zien. Dergelijke handel is ons een gruwel. Het dupeert niet alleen de SKP’s die met veel geld en moeite werken aan een mooi karperbestand in open(baar) water, maar ook karpervissers van open water die in woede en onzekerheid achterblijven. Op dit moment zijn we bij de BVK bezig om de verschillende schakels in deze handel bloot te leggen en de verantwoordelijken te confronteren met hun gedrag.

Degenen die ons al lang volgen weten dat we met de BVK en onze voorganger het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) al ruim 20 jaar werken aan het beschermen van karper uit open(bare) wateren. Ondanks onze pogingen om karper op open water een beschermde status te geven, mag deze nog steeds op veel open water gevangen en verhandeld worden. Het noopt ons tot herhaalde inspanningen waarvan niet zeker is of ze voldoende doel treffen. Echter met de armen over elkaar zitten en alleen maar schelden op degenen die zich met die handel inlaten, is niks voor ons. Denk maar aan onze door een paar duizend karpervissers ondertekende petitie ‘Laat de spiegels voor de sport!’ van ruim tien jaar geleden.

Petitie : Laat de Spiegels voor de Sport !

Gelukkig voor ons zijn er wel degelijk beroepsvissers bereid gebleken om karpers terug te zetten en is het aantal gedocumenteerde gevallen van het verhandelen van karper van open(baar) water afgelopen 15 jaar vrij gering. Maar de laatste paar jaar krijgen we toch weer meer berichten en feitenmateriaal binnen over die ongewenste karperhandel. Voor ons reden genoeg om actie te ondernemen.

Komende tijd sturen we alle betrokkenen bij de handel in (poot)karper een intentieverklaring waarmee men door ondertekening kan laten zien dat niet (langer) wordt meegewerkt aan de handel in ‘wildvang’ van openbaar water. Het gaat om de volgende (beroeps)groepen:

  • Karperkwekers en-leveranciers
  • Visstandbeheerders (hsv’s, federaties, betaalwateren)
  • Beroepsvissers

Als eerste hebben we kwekers/leveranciers het volgende briefje plus een intentieverklaring gestuurd.

 

Beste karperkweker/leverancier,

 

Wij hopen van harte dat u ons initiatief ondersteunt om bij de handel in pootkarper (voortaan) geen gebruik (meer) te maken van karpers afkomstig van wildvang in openbaar water.

Wij beschermen daarmee onze Spiegelkarperprojecten en andere uitzetprojecten en daarmee uiteraard karpervissers die zo graag aan openbaar water, rivieren, kanalen, vaarten grote open meren en plassen enzovoorts vissen.

 

U kunt de ingevulde verklaring per reply naar ons toesturen of naar contact@karperbeheer.nl

 

Bedankt alvast voor de medewerking.

 

Vriendelijke groet namens bestuur BVK,

 

Joris Weitjens

 

Vergelijkbare brieven zullen we ook sturen aan de visstandbeheerders en aan beroepsvissers. Hier vind je de intentieverklaring (pdf) voor kwekers en leveranciers, hier de verklaring voor visstandbeheerders (hsv’s, federaties, betaalwateren) en hier de verklaring voor beroepsvissers.

We houden jullie op de hoogte van degenen die de verklaring hebben ondertekend.

Hou het in de gaten!

Ondertussen is het aan (ons) karpervissers om ogen en oren open te houden en verdachte situaties rondom handel in karper bij ons te melden! Vergeet vooral niet om daarvan foto’s en/of filmpjes te maken. In een groot deel van de gevallen is er niets aan de hand en gaat het bijvoorbeeld om visserijkundig onderzoek waarbij karper gewoon wordt teruggezet. Aan de hand van foto’s is dat voor ons eenvoudig vast te stellen.

Wat we heel goed kunnen gebruiken is bewijsmateriaal in de vorm van gematchte spiegelkarpers! In 2013 hebben we zo de opkoop van IJsselmeerkarpers kunnen ontmaskeren. Die karpers zijn via de netten van een beroepsvisser in een ‘karperput’ beland. De verhandelde spiegelkarpers bleken afkomstig van Spiegelkarperprojecten van Gooimeer, IJmeer en Amsterdam. We hebben de beheerder van de karperput daar destijds op aangesproken. Het lijkt erop dat daar nadien uitsluitend pootkarper uit de kwekerij is uitgezet, maar scherp moeten we blijven!

In het Gooimeer in 2006 door SKP-ZRM uitgezette spiegelkarper in 2013 in een karperput bij Hoorn

Heb jij het idee dat er in verenigingswater of betaalwateren dat je bevist spiegelkarpers zwemmen die afkomstig zijn van openbaar water, meld die spiegelkarpers (linkerflank) dan bij de Matching Community spiegelkarpermelden@outlook.com of bij de BVK contact@karperbeheer.nl

Samen moeten we de ongewenste handel in ‘onze karpers’ kunnen stoppen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Lokstroom voor gelukszoekers

Wat een fascinerend tafereel vastgelegd door Andres de Rouville!

Maar wat zien we hier eigenlijk? Springende visjes, maar spelen ze een spelletje? Proberen ze het water te ontvluchten? En waarom dan?

Dat het niet zomaar springende visjes zijn zie je wel aan de gerichte pogingen om hogerop te komen. En dat heeft ongetwijfeld alles te maken met dat stroompje water. Niet zo gek dat dat een ‘lokstroom’ wordt genoemd. Alle vissen zijn er gevoelig voor maar met name ook karpers. Vooral in de maanden april tot en met juni zijn die stroompjes ware magneten. Zeker als het gaat om iets warmer water dan waar de karpers in zwemmen. En ik vermoed dat in de paaitijd ook de geur van het water een rol speelt. Als plantenrijk(er) water uitstroomt in plantenloos water trekt dat karper.

Maar terug naar dit tafereel. Je wou toch niet zeggen dat hier paaidrift een rol speelt? Het zijn eenzomerige karpertjes ofwel vingerlingen. Dan zijn die karpertjes er wel heel vroeg bij! Maar als het geen voortplantingsdrang is wat dan wel?

Wij komen niet verder dan ingebakken migratiedrift die wordt uitgeleefd op dit aanlokkelijke stroompje. Gelukszoekertjes die uit zijn op een mogelijke verbetering van de leefomstandigheden. Dat lijkt misschien een beetje weinig als verklaring, maar migratie is een overlevingsstrategie die karper wel degelijk kan redden van een wisse dood. Voor het overleven van de soort (niet alleen bij karpers) is het zelfs noodzakelijk dat er drang is naar de andere kant van de horizon. Ik vraag me wel af of het beloofde land voor de karpers die de sprong waagden en slaagden niet is tegengevallen: een iets grotere vijver, niet veel meer dan dat… Krijgen de thuisblijvers toch weer gelijk?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand mei: Pims Rijen

Op het grote IJsselmeer een spiegelkarper vangen: hoewel dat door de vele SKP’s in omringende wateren steeds reëler wordt, moet je niet onderschatten hoeveel moeite je daarvoor als karpervisser moet doen! Geluk helpt ook. Zeker om daar een echte rijenkarper te treffen. Het overkwam Pim van Drunen en bezorgde hem een geluksmoment. Maar hoe was die rijenkarper daar verzeild geraakt? Joris startte z’n zoektocht naar een match bij de map IJssel, de match kwam echter van het SKP van Weesp 75 km verderop en de rijen uit 2001 bleek een oude bekende! Lees hier het hele verhaal.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail