Gemakkelijk spiegelkarpers melden

Waarom zou je de vangst van spiegelkarpers melden?

Gewoon voor jezelf:

Leuk/interessant om iets over de vangstgeschiedenis van je vangst te horen!

Voor de goeie zaak:

De schat aan informatie uit SKP-monitoring vormt een verzekering voor toekomstige verantwoorde karperuitzettingen!

Maar waar en hoe moet je ze melden? Alleen in open(baar) water lopen anno 2020 al meer dan 50 SKP’s in Nederland en België. Wij snappen dus wel dat je, zeker als beginnend melder, niet weet waar je het beste terecht kunt. Bovendien wil je het liefst gemakkelijk en snel melden en liefst gewoon aan het water vanaf je telefoon.

Vanaf vandaag kun je op de website van de Matching Community https://skp.karperbeheer.nl/ de webapp gebruiken waarmee je gemakkelijk en veilig spiegelkarpers van open(baar) water kunt melden.

Weet dat als je dit logo ziet een melding zo gemaakt is!

MCLogoKlein

Wat mag je terug verwachten?

We streven er naar om binnen twee dagen na je melding je alvast iets algemeens te vertellen over de gemelde spiegelkarper. Als je veel geluk hebt – laten we niet te hoge verwachtingen wekken – krijg je zelfs direct een terugkoppeling met een matchende plankfoto. In de praktijk kan een match echter best lang duren.

Matching vindt in eerste instantie plaats binnen de Matching Community. De Matching Community heeft op dit moment een snel groeiende databank op onze afgeschermde One Drive waarin nu al ruim 40.000 plankfoto’s zijn opgenomen. Bovendien hebben we de beschikking over ruim 30 ervaren matchers. Bij de zoektocht naar een match raadplegen we eventueel ook de SKP’s die zijn aangesloten bij de Matching Community en met toestemming van de melder proberen we het ook bij andere SKP’s. Weet in ieder geval dat de matchers van de Matching Community het niet snel opgeven!

Deze match vond anderhalf jaar na de melding plaats in de Matching Community

Deze match vond anderhalf jaar na de melding plaats in de Matching Community

Wat gebeurt er met je melding met of zonder match?

Bij ons is de melder de baas! Dat betekent dat we nooit zonder uitdrukkelijke instemming van de melder melding noch match in de openbaarheid brengen! En zelfs als de melder geen bezwaar heeft tegen publicatie, wegen wij af of de openbaarheid, bijvoorbeeld vanwege stekherkenning, geen ongewenste bijeffecten heeft. Meldingen en matches slaan we in geanonimiseerde vorm op in afgeschermde mappen. De gegevens doen mee in de cijfers waaruit de BVK kan putten voor het SKP-monitoringsonderzoek. Jaarlijks rapporteren wij de verzamelde gegevens aan ofwel de betreffende SKP-coördinator ofwel in geanonimiseerde vorm aan de visrechthebbende.

Dus zorg dat je meldklaar bent voor het nieuwe karperseizoen en surf naar de website van de Matching Community: https://skp.karperbeheer.nl/ en volg de instructies om de app op je telefoon te krijgen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nieuwsbrieven 2019 Online

In Corona-tijden waarbij lang niet iedereen naar buiten kan, vond ons bestuur het wel gepast om de eerste twee Nieuwsbrieven van 2019 online te plaatsen. Een berg leesvoer omtrent onze hobby/passie komt zo voor iedereen beschikbaar. Onze meest recente Nieuwsbrief (NB22) reserveren we nog even exclusief voor onze leden.

Hiermee staan de eerste zeven jaargangen van onze Nieuwsbrief online. Verdiep jullie maar ten overvloede in de vele aspecten van karperbeheer.

Veel lees- en kijkplezier.

Bovenal, hou het gezond!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand – Lockie

Soms zie je het wel eens; tijdens een uitzetting van k3 worden er zomaar enkele oudere vissen meegeleverd. Vissen die makkelijk +4kg wegen. Vrijwilligers worden meteen lyrisch: “dit wordt vast een gigant”. Maar is dat wel zo? Blijven die vissen hun voorsprong (in gewicht) behouden ten opzichte van de standaard k3’s uit die lichting? Of lijken ze sneller te parkeren? Locked!

Als zo’n vis dan net voor het in werking treden van de Lockdown-maatregelen gevangen wordt, dan is de naam ‘Lockie’ wel erg voor de hand liggend.

Lees hier het verhaal van deze West-Vlaamse ‘plankvullende’ projectspiegel.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand – De Hoogwaterspiegel

Hoe vergaat het onze uitzetspiegels? Dat is ongeveer de hamvraag bij de BVK. Er dreigen nogal wat gevaren voor zo’n uitzetter, zeker op groot open water en al helemaal als onze kalme rivieren, kanalen en vaarten veranderen in kolkende watermassa’s. Hoe moet je daar als jonge karper in overleven?

Bij een viswedstrijd van HSV De Brasem uit Lith wist Peter Verhaar in overstroomde delen van een zijwater van de Maas een mooie projectspiegel te vangen. De karper bleek ‘van boven’ te komen. Door de stuw gespoeld?

In deze Spiegel van de maand veel aandacht voor de kwaliteiten en zwaktes van karper om zich te handhaven ten tijde van hoog water en hoge waterafvoer. Kunnen we als SKP’s inspelen op die kwaliteiten en zwaktes, bijvoorbeeld bij de keuze voor de uitzetplek?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand – Snoek versus karper

We hadden ons thema van het jaar ‘overleving van uitgezette karpers’ nog niet bekend gemaakt of we kwamen een treffend filmpje tegen op internet. Een snoek in gevecht met een spiegelkarper.

Naast de vraag hoe dat zal aflopen gaan we in op de term ‘snoekenvoer’. Kun je karperuitzettingen überhaupt wel zo bestempelen als je het skelet en de leefwijze van grote snoeken beschouwt? En wat is een veilig formaat van uitzetkarpers?

 

Lees en bekijk  hier meer

FacebooktwittermailFacebooktwittermail