Ongewenste handel in karper

Begin april werden we opgeschrikt door een filmpje waarbij de overheveling van door een beroepsvisser in open water gevangen karpers naar een transportwagen van een karperleverancier was te zien. Dergelijke handel is ons een gruwel. Het dupeert niet alleen de SKP’s die met veel geld en moeite werken aan een mooi karperbestand in open(baar) water, maar ook karpervissers van open water die in woede en onzekerheid achterblijven. Op dit moment zijn we bij de BVK bezig om de verschillende schakels in deze handel bloot te leggen en de verantwoordelijken te confronteren met hun gedrag.

Degenen die ons al lang volgen weten dat we met de BVK en onze voorganger het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) al ruim 20 jaar werken aan het beschermen van karper uit open(bare) wateren. Ondanks onze pogingen om karper op open water een beschermde status te geven, mag deze nog steeds op veel open water gevangen en verhandeld worden. Het noopt ons tot herhaalde inspanningen waarvan niet zeker is of ze voldoende doel treffen. Echter met de armen over elkaar zitten en alleen maar schelden op degenen die zich met die handel inlaten, is niks voor ons. Denk maar aan onze door een paar duizend karpervissers ondertekende petitie ‘Laat de spiegels voor de sport!’ van ruim tien jaar geleden.

Petitie : Laat de Spiegels voor de Sport !

Gelukkig voor ons zijn er wel degelijk beroepsvissers bereid gebleken om karpers terug te zetten en is het aantal gedocumenteerde gevallen van het verhandelen van karper van open(baar) water afgelopen 15 jaar vrij gering. Maar de laatste paar jaar krijgen we toch weer meer berichten en feitenmateriaal binnen over die ongewenste karperhandel. Voor ons reden genoeg om actie te ondernemen.

Komende tijd sturen we alle betrokkenen bij de handel in (poot)karper een intentieverklaring waarmee men door ondertekening kan laten zien dat niet (langer) wordt meegewerkt aan de handel in ‘wildvang’ van openbaar water. Het gaat om de volgende (beroeps)groepen:

  • Karperkwekers en-leveranciers
  • Visstandbeheerders (hsv’s, federaties, betaalwateren)
  • Beroepsvissers

Als eerste hebben we kwekers/leveranciers het volgende briefje plus een intentieverklaring gestuurd.

 

Beste karperkweker/leverancier,

 

Wij hopen van harte dat u ons initiatief ondersteunt om bij de handel in pootkarper (voortaan) geen gebruik (meer) te maken van karpers afkomstig van wildvang in openbaar water.

Wij beschermen daarmee onze Spiegelkarperprojecten en andere uitzetprojecten en daarmee uiteraard karpervissers die zo graag aan openbaar water, rivieren, kanalen, vaarten grote open meren en plassen enzovoorts vissen.

 

U kunt de ingevulde verklaring per reply naar ons toesturen of naar contact@karperbeheer.nl

 

Bedankt alvast voor de medewerking.

 

Vriendelijke groet namens bestuur BVK,

 

Joris Weitjens

 

Vergelijkbare brieven zullen we ook sturen aan de visstandbeheerders en aan beroepsvissers. Hier vind je de intentieverklaring (pdf) voor kwekers en leveranciers, hier de verklaring voor visstandbeheerders (hsv’s, federaties, betaalwateren) en hier de verklaring voor beroepsvissers.

We houden jullie op de hoogte van degenen die de verklaring hebben ondertekend.

Hou het in de gaten!

Ondertussen is het aan (ons) karpervissers om ogen en oren open te houden en verdachte situaties rondom handel in karper bij ons te melden! Vergeet vooral niet om daarvan foto’s en/of filmpjes te maken. In een groot deel van de gevallen is er niets aan de hand en gaat het bijvoorbeeld om visserijkundig onderzoek waarbij karper gewoon wordt teruggezet. Aan de hand van foto’s is dat voor ons eenvoudig vast te stellen.

Wat we heel goed kunnen gebruiken is bewijsmateriaal in de vorm van gematchte spiegelkarpers! In 2013 hebben we zo de opkoop van IJsselmeerkarpers kunnen ontmaskeren. Die karpers zijn via de netten van een beroepsvisser in een ‘karperput’ beland. De verhandelde spiegelkarpers bleken afkomstig van Spiegelkarperprojecten van Gooimeer, IJmeer en Amsterdam. We hebben de beheerder van de karperput daar destijds op aangesproken. Het lijkt erop dat daar nadien uitsluitend pootkarper uit de kwekerij is uitgezet, maar scherp moeten we blijven!

In het Gooimeer in 2006 door SKP-ZRM uitgezette spiegelkarper in 2013 in een karperput bij Hoorn

Heb jij het idee dat er in verenigingswater of betaalwateren dat je bevist spiegelkarpers zwemmen die afkomstig zijn van openbaar water, meld die spiegelkarpers (linkerflank) dan bij de Matching Community spiegelkarpermelden@outlook.com of bij de BVK contact@karperbeheer.nl

Samen moeten we de ongewenste handel in ‘onze karpers’ kunnen stoppen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Lokstroom voor gelukszoekers

Wat een fascinerend tafereel vastgelegd door Andres de Rouville!

Maar wat zien we hier eigenlijk? Springende visjes, maar spelen ze een spelletje? Proberen ze het water te ontvluchten? En waarom dan?

Dat het niet zomaar springende visjes zijn zie je wel aan de gerichte pogingen om hogerop te komen. En dat heeft ongetwijfeld alles te maken met dat stroompje water. Niet zo gek dat dat een ‘lokstroom’ wordt genoemd. Alle vissen zijn er gevoelig voor maar met name ook karpers. Vooral in de maanden april tot en met juni zijn die stroompjes ware magneten. Zeker als het gaat om iets warmer water dan waar de karpers in zwemmen. En ik vermoed dat in de paaitijd ook de geur van het water een rol speelt. Als plantenrijk(er) water uitstroomt in plantenloos water trekt dat karper.

Maar terug naar dit tafereel. Je wou toch niet zeggen dat hier paaidrift een rol speelt? Het zijn eenzomerige karpertjes ofwel vingerlingen. Dan zijn die karpertjes er wel heel vroeg bij! Maar als het geen voortplantingsdrang is wat dan wel?

Wij komen niet verder dan ingebakken migratiedrift die wordt uitgeleefd op dit aanlokkelijke stroompje. Gelukszoekertjes die uit zijn op een mogelijke verbetering van de leefomstandigheden. Dat lijkt misschien een beetje weinig als verklaring, maar migratie is een overlevingsstrategie die karper wel degelijk kan redden van een wisse dood. Voor het overleven van de soort (niet alleen bij karpers) is het zelfs noodzakelijk dat er drang is naar de andere kant van de horizon. Ik vraag me wel af of het beloofde land voor de karpers die de sprong waagden en slaagden niet is tegengevallen: een iets grotere vijver, niet veel meer dan dat… Krijgen de thuisblijvers toch weer gelijk?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand mei: Pims Rijen

Op het grote IJsselmeer een spiegelkarper vangen: hoewel dat door de vele SKP’s in omringende wateren steeds reëler wordt, moet je niet onderschatten hoeveel moeite je daarvoor als karpervisser moet doen! Geluk helpt ook. Zeker om daar een echte rijenkarper te treffen. Het overkwam Pim van Drunen en bezorgde hem een geluksmoment. Maar hoe was die rijenkarper daar verzeild geraakt? Joris startte z’n zoektocht naar een match bij de map IJssel, de match kwam echter van het SKP van Weesp 75 km verderop en de rijen uit 2001 bleek een oude bekende! Lees hier het hele verhaal.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Voorbijganger

Vorige week was er een goed georganiseerde karperwedstrijd op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Daar moest ik aan denken toen ik afgelopen week op de fiets voorbij werd gestoken door een karper. De schubkarper zwom in een ondiepe sloot. Een sloot die je nooit zou associëren met dat kolossale kanaal. Toch zou het in dit tempo voor deze karper hooguit een minuut of vijf hebben gekost om van het ARK hier terecht te komen.

Ik besloot de karper stilletjes te volgen en een filmpje te maken.

De karper minderde vaart en dook tussen het frisse groen van de verse gele plomp, nam een paar happen, vervolgde z’n weg en nam even verderop weer een hapje. Het tempo en de rechte lijn bleven onveranderd. Noemde Rini Groothuis dit ooit niet jojo-azen?

De sloot versmalde nog verder en er was een afslag naar rechts die de karper in resoluut nam. ‘Man on a mission’.

Als je dit ziet snap je gelijk waarom elk jaar weer deze periode de meest spannende is voor SKP’s van open water en de matchers in het bijzonder. Karpers komen in hun paaidrang op de vreemdste plekken terecht, vaak heel ver verwijderd van hun vaste omgeving. Deze ontmoeting verklaart wellicht ook waarom er vorige week tijdens de wedstrijd op ‘het kanaal’ niet veel te beleven was. Al mag je van mij de afwezigheid van karpers tijdens die wedstrijd gerust ook zien als een aanmoediging om het SKP-ARK nieuw leven in te blazen. Het lijkt erop dat we eind van het jaar de handen uit de mouwen kunnen steken bij een grote SKP-uitzetting op het ARK georganiseerd door federatie MidWest.

Gemakkelijk gaat het vissen op het ARK en de zijwateren nooit worden, maar iets meer kans op knappe voorbijgangers is voor diehard karpervissers al pure weelde!

Joris Weitjens

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oogloos

Als je op de ogen van karpers gaat letten valt op hoe vaak daar afwijkingen te zien zijn. Zeker oude(re) karpers worden (vanaf een jaar of 15 al) vaak aan één of beide ogen blind. Maar in het filmpje dat Jan van Dooren ons stuurde is iets anders aan de hand. Deze karper heeft niet eens het begin van een oog. Aan beide kanten niet! Dat is heel bijzonder.

Nu wil het geval dat deze karper is gevangen in een omgeving (Watergraafsmeer, Amsterdam) waar vroeger een scheikundig laboratorium heeft gestaan. Daarover deden in de jaren tachtig de vreemdste verhalen de rondte. Er zouden tweekoppige kikkers zijn gesignaleerd… Zowel Robert Paul Naeff als ik bleken daar destijds, los van elkaar, te zijn gaan buurten om het met eigen ogen te zien. Maar geen spoor van wangedrochten. Wel heel veel verwilderde schubkarpertjes.

Dat er een link is tussen die oude lozingen daar en deze oogloze karper is niet eens uitgesloten. Chemische stoffen, zware metalen enzovoorts hopen zich op in de bodem. Ons sterke vermoeden is dat er bij deze oogloze karper iets mis is gegaan vlak na de bevruchting. Er valt bij alle levende wezens, maar zeker bij een karper met z’n tienduizenden tot honderdduizenden eitjes, net na de bevruchting gelijk een groot deel af waar het niet helemaal goed is gegaan. En soms glipt er een behoorlijk forse afwijking tussendoor. Zoals bij deze karper. Zeker het feit dat het om twee ontbrekende ogen gaat maakt dit geval uniek. Karpers met één ontbrekend oog zien we vaker en toevallig bij de laatste lichting Tsjechen zaten er verschillende tussen!

Deze Tsjech van SKP Gouda zal met één oog door het leven moeten. Benieuwd hoe deze het gaat doen (Foto: Niels Koetsier).

Zowel die  veelvoorkomende blindheid en het feit dat karpers met dit soort afwijkingen het soms nog aardig redden wekt de indruk dat zicht (zien) voor karpers veel minder van belang is dan de andere zintuigen. Een karper redt zich natuurlijk ook meer dan goed in het stikkedonker. Vooral de tastzintuigen zijn bij karpers zeer goed ontwikkeld. In ieder geval wist de oogloze schub de voerplek van Jan van Dooren blindelings te vinden!

Joris Weitjens

FacebooktwittermailFacebooktwittermail