Jaargang 2018

 

Nieuwsbrief #17 – 2018

In de Oostvaardersplassen is een ‘reset’ op komst waarbij het waterpeil drastisch wordt verlaagd. Wat te doen met de vele tienduizenden droogvallende karpers? Overzetten naar het Markermeer lijkt de beste optie. Hoewel we als BVK zeker ook de gevaren en nadelen zien van deze overzetting, staan we voorzichtig positief tegenover deze maatregel. Zeker als IJsselmeervissers (beroepsvissers) tegelijk worden bewogen om karpers voortaan terug te zetten.

Ook aandacht voor de reacties op Spiegel van de maand: De Carpfarmer. Beoordeling van kweekproducten in dit geval het Brennentype zoals geleverd door Carpfarm, is ons ‘werk’. Dat doen we zo neutraal mogelijk. Met deze beoordelingen hopen wij kwekers en leveranciers aan te zetten tot verbeteringen in het aanbod.

De kritische noot gaat in deze NB uit naar de federatie Groningen/Drenthe die bij uitzetprojecten in kanalen en vaarten niet de (kleine) moeite wil nemen om spiegelkarpers voor uitzetting te fotograferen waarmee de SKP-monitoring van de buren nodeloos wordt gefrustreerd.

In deze editie zien we de geboorte van de Matching Community. Hopelijk het begin van een antwoord op de matchingcrisis die is ontstaan.

Nieuwsbrief #18 – 2018

Altijd prettig als SKP-coördinatoren de moeite nemen om een update te geven van de meldingen van hun SKP. Terugmeldpercentages en (gemiddelde) groei zeggen veel over hoe de uitgezette karpers het doen. In deze editie krijgt Daaf Wolters de ruimte voor de bemoedigende resultaten van SKP- Twentekanaal: een vitaal SKP met prachtige terugmeldingen van opvallend veel uitzettypen. De kracht van variatie!

Prachtige terugmeldingen weer in deze NB, zowel qua schoonheid als qua migratie. In Vlaanderen begint op te vallen dat het in 2014 gestarte Schelde-SKP op gang begint te komen met mooie (ook verre) terugmeldingen.

Inspanningen van de Matching Community beginnen vruchten af te werpen. Verschillende grote SKP’s waaronder die van Friese boezem tonen belangstelling om de matching aan deze community uit te besteden.

Nieuwsbrief #19 – 2018

Uiteraard het nodige uitzetnieuws waarbij opvalt dat EDKO-vis met z’n Special Carp zijn plek tussen de leveranciers heeft gevonden. Met Vandeput en Corten behoort EDKO-vis tot de hofleveranciers van SKP’s.

In Vlaanderen is, geïnspireerd op de formule van het internationaal terugmeldweekend, de Ronde van Vlaanderen van start gegaan. Goed voor de meldingen en dus goed voor de BVK! Ook in Vlaanderen komt er trouwens gemiddeld nog wel één SKP per jaar in open water bij. In deze NB aandacht voor het nieuwe SKP kanaal Brussel-Charleroi.

Hoewel, zeker in België, het oppervlaktewater schoner is geworden, merk je toch dat in hete zomers, zoals die van 2018, het probleem van blauwalgen nog overal gemakkelijk de kop opsteekt. In veel Vlaamse wateren gold zelfs een visverbod met weerslag op het aantal meldingen. De vraag is ook in hoeverre de aanwas van karper in open water heeft geprofiteerd van de hoge watertemperaturen. Genoeg jong broed geboren in 2018 maar hoe gaat het met de opgroei?

Bij bijzondere meldingen stelen Amsterdamse klapstaarten uit 1999 de show door op te duiken in de Waal bij Tiel. Toeval of zit er toch lijn in die trektochten van meer dan 80 km?

Met een stukje over zeer snel groeiende karpers slingeren we de discussie aan over het fenomeen ‘plofkarpers’. In hoeverre voorspelt de bouw en groei van een karper de levensduur?

Voor het bekijken van de elektronische versie van de Nieuwsbrief heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.

Adobe Reader

FacebooktwittermailFacebooktwittermail