Jaargang 2015

 

Nieuwsbrief #8 - 2015 Nieuwsbrief #8 – 2015

Dit jaar komt maar langzaam op gang met de terugmeldingen van spiegelkarpers. Heeft alles te maken met een veel kouder voorjaar dan we in jaren gewend zijn geweest. En toch staan er weer prachtige meldingen in de eerste editie van onze nieuwsbrief. Deels van eind 2014, maar ook enkele opmerkelijke migranten die zich al dit voorjaar hebben laten zien.Uiteraard weer aandacht voor verschillende thema’s van de BVK: monitoring, beroepsvisserij en de ontwikkeling van karperbestanden in open wateren.

Op de cover Wijtze Tjoelker, aanjager van SKP Friese boezem, met de Kogelgatspiegel. Het opmerkelijke verhaal over een taaie projectspiegel die thuis is op een fraai stuk Friese boezem doet Wijtze in de Projectspiegel van de maand.

 BVK-Nieuwsbrief-9 Nieuwsbrief #9 – 2015

In deze septembereditie van onze nieuwsbrief veel aandacht voor monitoring en de op handen zijnde uitzettingen. Voor welk uitzettype en welke kweker/leverancier kies je? In belang van adequate monitoring en variatie binnen karperbestanden streeft de BVK vanaf haar oprichting naar het uitzetten van mooi beschubde spiegelkarpers. Een aantal belangrijke projecten is helaas met de monitoring in de knoei gekomen door het overmatig uitzetten van (nagenoeg) kale spiegels. Nu gelukkig het aanbod van verschillende kwekers eindelijk is vergroot, ziet de BVK het als haar taak SKP’en bij de keuze voor een uitzettype te wijzen op de nieuwe mogelijkheden.
Uiteraard ook weer wat mooie, opvallende en intrigerende SKP-meldingen van afgelopen zomer vanuit Vlaanderen en Nederland. Topscreener van spiegelkarpers, Marcel Aarden zet een snelle groeier van de Bernisse in het zonnetje in de rubriek ‘spiegel van de maand’.

NB10  Nieuwsbrief #10 – 2015

In deze decemberuitgave van onze alweer tiende nieuwsbrief veel aandacht voor de najaarsuitzettingen. Tot ons plezier zijn er steeds meer projecten die gebruik maken van het gestegen aanbod aan mooi beschubde spiegels. Wij zijn ervan overtuigd dat je op die manier de SKP-monitoring in de toekomst levend(ig) kan houden. Ook onze gedachten over edelschubkarpers komen aan bod. Edelschubs worden meer en meer uitgezet en dat kan ook op open water wel degelijk een verrijking betekenen van je karperbestand, met behoud van monitoring.

In deze editie ook de aankondiging van onze speciale BVK-dag met als thema: natuurlijke aanwas van karper. Het onderwerp is gekozen naar aanleiding van de enquête karperbestanden van open water. Is daar wat betreft aanwas een algemene trend naar beneden of ligt het genuanceerder?
Uiteraard weer de nodige mooie SKP-meldingen en de eerste Spiegel van de maand die geen projectspiegel is, maar wel een heel bijzonder verhaal van een bijzondere vis: Appelsientje.

Voor het bekijken van de elektronische versie van de Nieuwsbrief heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.

Adobe Reader

FacebooktwittermailFacebooktwittermail