2015 – Matchingquiz

Matchingquiz Nummer 1  Matchingquiz - Nummer 1 Plank foto A  - Fout  Matchingquiz - Nummer 1 Plank foto B - Goed

Dit is een kruising tussen een Valkenswaardspiegel en een (kale) Villedonspiegel. Dat gaf in de lichting 2006 een mooie verdeling van vrij kaal tot volbeschubd. Allemaal broertjes en zusjes. Bij het matchen van volschubs is een valkuil dat je te globaal kijkt. Veel beter is om een bepaald gedeelte van de beschubbing te vergelijken. Dan kom je snel tot de conclusie dat het plankfoto B is. Opmerkelijk  en verwarrend is dat er bij de vangstfoto sprake is van veel meer ‘naakte huid’. Dat is geen gezichtsbedrog: de schubben van karpers groeien minder snel dan de kale huid.


Matchingquiz Nummer 2  Matchingquiz Nummer 2 - Plank foto A - Fout  Matchingquiz Nummer 2 - Plank foto B - Fout

Een projectspiegel uit het SKP kanaal Gent – Oostende. Meermaals leverde kweker Bynens er overwegend kale vissen. De vangstfoto is daar op het eerste oog eentje van. Wie aandachtig keek naar het kieuwdeksel, merkte meteen dat die twee kleine schubben op geen van beide foto’s kloppen. Toch is het gevaarlijk om op basis van die twee details een oordeel te vellen. De beschubbing aan de staartwortel bracht dan wel 100% zekerheid; geen van beide.


Matchingquiz Nummer 3  Matchingquiz Nummer 3 - Plank foto A - Fout  Matchingquiz Nummer 3 - Plank foto B - Goed

De vis op de vangstfoto iis een Carpfarmer, in maart 2013 uitgezet op het Twentekanaal en de daaropvolgende zomer gevangen. Het spiegeltje heeft bij de terugvangst een opvallende rode vlek op de flank. Ook zijn de voor kale vissen vaak kenmerkende staartschubben vervaagd. Toch zijn er genoeg aanknopingspunten. Omdat de vis nog jong is zijn de schubben langs de rugkam duidelijk te zien. Hieruit kan maar één conclusie volgen: Plankfoto B is de juiste foto! Zelfs de opvallend lange baarddraden zijn op de uitzetfoto prominent aanwezig. Wat er met de staartschubben en de parelmoerschubjes gebeurd is? Misschien een aanvaring met een aalscholver? Spontaan verdwenen is evengoed mogelijk. Schubjes van dergelijke minimale grootte komen en gaan.


Matchingquiz Nummer 4  Matchingquiz Nummer 4 - Plank foto A  atchingquiz Nummer 4 - Plank foto B

Een rijenkarper van de OVB-lichting 2001. Dit zijn allemaal broertjes en zusjes en als ze dan ook nog eens stuk voor stuk een vrij strakke rij schubben op de zijlijn hebben is matching soms behoorlijk lastig. Bij rijenkarpers werkt het goed om een afwijkende schub of schubje in de rij  als ijkpunt te nemen en vervolgens schubben te tellen. Bij deze vis valt op de vangstfoto eigenlijk meteen op dat rond de tiende schub vanaf het kieuwdeksel een kleinere schub zit. Die valt eigenlijk ook gelijk op bij plankfoto B en dat is ‘m dus ook.


Matchingquiz Nummer 5  Matchingquiz Nummer 5 - Plank foto A - Fout  Matchingquiz Nummer 5 - Plank foto B - Fout

Een typische Valkenswaardspiegel geleverd tussen 2002 en 2004. Je zou zeggen voldoende schubben voor een simpele match, maar het is ‘geen makkie’. ‘Bij twijfel remmen’ blijkt weer eens een goede raad. Beide plankfoto’s zijn het gewoon net niet dus helemaal niet… Geen van beide dus. De plankfoto’s van 4 verschillende SKP-en zijn voor deze vis geraadpleegd. Mocht de plankfoto boven water komen, laten wij het weten.


Matchingquiz Nummer 6 Matchingquiz Nummer 6 - Plank foto A - Fout atchingquiz Nummer 6 - Plank foto B

Op het eerste oog voldoen beide plankfoto’s totaal niet. Veel deelnemers concludeerden te snel dat het geen van beide was. Je gaat pas beter kijken als je op de vangstfoto ziet dat de karper een fors ongeluk heeft gehad waarbij de nodige schubben zijn gesneuveld. Groeien die dan niet terug? Wel als de wond oppervlakkig is, maar in dit geval is de wond te diep geweest. Deze vis werd voor het eerst gemeld in 2006 en zag er toen al net zo uit. De ‘aangevreten’ staart als gevolg van vinrot heeft waarschijnlijk niets met het ongeluk te maken. Dat is een bijkomend kenmerk van de 2001-rijenkarpers van de OVB. Naar schatting een kwart van deze lichting vissen heeft dit. Plankfoto B is hier de match.


Matchingquiz Nummer 7  Matchingquiz Nummer 7 - Plank foto A - Goed  Matchingquiz Nummer 7 - Plank foto B - Fout

Een visje geleverd door kwekerij Corten. Een instap-match! Je hoeft niet meteen een goed getraind oog te bezitten om hier juist te scoren. De vangst volgde behoorlijk kort na de uitzetting, waardoor ‘alles’ nog goed op zijn plaats zit.  Hoe ouder een vis, hoe moeilijker het wordt. Schubben gaan verloren (en laten heus niet altijd een duidelijk zichtbaar spoor na), schubben gaan zich opsplitsen, komen verder uiteen te staan, enzovoort. Bijzonder opvallend is die relatief grote ronde schub rechtsboven de beschubbing aan de staartwortel. Zonder twijfel plankfoto A.


Matchingquiz Nummer 8  Matchingquiz Nummer 8 - Plank foto A - Fout  Matchingquiz Nummer 8 - Plank foto B - Goed

Voor velen was dit dé hersenbreker. Enerzijds is de vangstfoto wat aan de donkere kant (altijd moeilijk om bij vol zonlicht goede foto’s te nemen), anderzijds lijken de twee plankfoto-visjes wel identieke tweelingen. Toch slaagden sommigen erin om deze Bynens-spiegel uit 2009 correct te matchen. Wie de moeite deed om de schubben onder de rugvin te tellen (scherp zijn ze niet op de vangstfoto, maar tellen lukt nog nipt), kwam op een frappant verschil uit. Bij plankfoto 336 zijn dat er amper 15 (waardoor ze ook groter lijken), bij plankfoto 126 tel je er vlotjes 20.  En voor diegenen die extra bevestiging wilden, ook  de beschubbing achter het kieuwdeksel matcht helemaal met plankfoto B.


Matchingquiz Nummer 9  Matchingquiz Nummer 9 - Plank foto A - Goed  Matchingquiz Nummer 9 - Plank foto B - Fout

Een Duitse vis uit 2005 via Valkenswaard geleverd. Beschubbing en kleur vragen om inzoomen en oplichten. Dat gaat wat makkelijker achter de pc. De schubbenkam onder de rugvin doet vaak dienst als scherprechter. Zeker als de vis in de loop van de jaren breder wordt staat die kam er op de vangstfoto vaak niet goed op. De schubbenkam bij deze vis is op de vangstfoto redelijk goed te zien. Bovendien zie je zowel op plankfoto A als bij de vangstfoto een geïsoleerd schubje op de zijlijn op circa 10 cm van het kieuwdeksel.


Matchingquiz Nummer 10  Matchingquiz Nummer 10 - Plank foto A - Goed  Matchingquiz Nummer 10 - Plank foto B - Fout

Dit is een Valkenswaardspiegelkarper uit 1998. Opvallend (en lastig) is de donkere kleur van zowel de plankvissen als de terugvangst. De kleur van een karper is zowel genetisch als door de omgeving bepaald. In helder water worden spiegels van deze lichting bijna zwart terwijl ze in grijsgroen water een stuk bleker kleuren. Met een fotoprogramma kun je de informatie van de schubben er  nog aardig uithalen. Quizdeelnemers konden dat natuurlijk niet. Des te knapper dat nog behoorlijk wat mensen dit goed hadden. Plankfoto A is de passende.


FacebooktwittermailFacebooktwittermail