Matching Community van start

SKP-monitoring, het volgen van spiegelkarpers na uitzetting, is een prachtig middel dat wij karpervissers in handen hebben. De BVK (Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer) is zuinig op de goed draaiende SKP’s in Nederland en Vlaanderen. Buiten de leuke feitjes en weetjes geeft verschaffen data van SKP’s inzicht in omvang en samenstelling van het karperbestand. Laat dat nu net vaak een voorwaarde zijn voor vervolguitzettingen!

In de ideale wereld zou de cirkel rond zijn , maar zo gladjes gaat het al een tijd niet meer met die SKP-monitoring. Hoewel spiegelkarpers van grote open wateren gelukkig nog wel stuk voor stuk op de (plank)foto gaan, houdt het daarna al snel op. Oorzaak? Het matchen van een vangstfoto aan een plankfoto loopt spaak en daarmee is het met de terugmeldbereidheid van karpervissers ook snel gedaan. Matching is dus van levensbelang voor een volwaardig SKP!

Dat matchen van spiegelkarpers is allang geen kinderspel meer. Het gaat niet zelden om duizenden plankfoto’s. Zeker als daar veel kale spiegelkarpers tussen zitten is dat een tijdrovende bezigheid. Voor grote SKP’s zonder hulpmiddelen zelfs schier onmogelijk.

Maar hulp is nu voor handen Die hulp heet de Matching Community. Dit team, onder hoede van de BVK, bundelt de ‘matchkracht’ die zowel binnen als buiten de BVK aanwezig is. Die kracht komt van ware specialisten met lange matchervaring, maar net zo lief komt die van mensen die vrije tijd over hebben en het leuk vinden zich te bekwamen in het ‘matchvak’. Als Als BVK hebben we op One Drive een pakket aangeschaft waardoor we in the cloud een enorme ruimte hebben om al die vele duizenden plankfoto’s op te slaan.

Om de MC tot een succes te maken heeft de BVK de nodige spelregels op een rijtje gezet. Die spelregels moeten erin voorzien dat er zowel effectief als vertrouwelijk wordt gewerkt. Elk lid van de Matching Community tekent een zogeheten integriteitsverklaring. Misbruik of oneigenlijk gebruik van vangstmeldingen wordt gevolgd door uitsluiting van de MC.

Onze bedoeling is dat de Matching Community een prettig platform wordt waar matchers elkaar ontmoeten en de kneepjes van het vak van en aan elkaar kunnen leren.

Heb je interesse in het werk van de MC, hetzij als matcher, hetzij als SKP dat hulp bij matching kan gebruiken, laat het vooral weten aan de BVK contact@karperbeheer.nl of aan de Matching Community zelf matchingcommunity@outlook.com

Direct spiegelkarpers melden kan ook bij de Matching Community op spiegelkarpermelden@outlook.com

FacebooktwittermailFacebooktwittermail