Zelf kweken

Hier past direct een waarschuwing. Laat duidelijk zijn dat je als particulier niet zomaar overal aan de slag kan met het kweken of laten opgroeien van karper. Weet dat je gemakkelijk schade kunt aanrichten en dat alleen visrechthebbenden vis mogen uitzetten of onttrekken. Mocht je plannen hebben op dit gebied: meld je bij ons of bij het SKP bij jou in de buurt.

Gebruikt ouderdier

Rond 2001 startten de eerste ‘zelfkweekprojecten’ door SKP-en. Twaalf jaar verder kunnen we concluderen dat deze pogingen (nog) geen substantiële bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van het tekort aan mooi beschubde uitzetspiegels. Toch kunnen we wel degelijk leren van gedane pogingen. Het probleem van zelf karper kweken zit ‘m duidelijk niet in de fase van eitje tot visje van 6-12 cm (vingerlingen), maar begint vanaf die fase in de ontwikkeling van karpertjes. Om vingerlingen op te laten groeien tot vissen van 45 cm heb je ruime vijvers nodig die vrij zijn van snoek en waar voldoende voedsel is. Daarnaast is het van belang om een sterke bloedlijn te hebben. Niet elke kruising is even succesvol.
Onderbrengen van voorgestrekt spiegeltjesIn Nieuwkoop werd in 2003 ten behoeve van de opgroei van karper midden in een weiland een gat/vijver gegraven van beperkte grootte. De jonge spiegelkarpers waren afkomstig uit aquaria waarin karpertjes van eitjes (afkomstig van de paai in Nieuwkoop) tot circa 20 cm werden ‘gestrekt’. Boven de vijver hing een voederapparaat. Er ging heel wat voer doorheen. De kosten waren hoog en stonden uiteindelijk totaal niet in verhouding met de opbrengst.

Zelf kweken

In Amsterdam werden in 2001 een nieuw gegraven vijver (0,3 ha) op een bedrijventerrein bezet met enkele fraai beschubde spiegelkarpers. In 2003 konden er ruim 1100 spiegeltjes tussen de 8 en 25 cm worden geoogst maar toen begon het probleem. De visjes werden verdeeld over naar schatting 15 ‘opgroeiwateren’ van verschillend karakter. Na al die jaren bleek slechts één water van circa 1.5 ha echt geschikt voor opgroei van karper. In dit roofvisloze water vond ook bijna jaarlijks natuurlijke aanwas plaats. Dat gaf de mogelijkheid een eigen kweeklijn op te zetten door vers bloed in de vorm van (ondermeer op beschubbing) geselecteerde spiegels uit te zetten. Uit deze vijver wordt jaarlijks ongeveer 75 kilo spiegel van gemiddeld 3,5 kilo gevangen en uitgezet in buitenwater. Hiervan is het terugmeldpercentage hoopgevend hoog.

Ook enkele beroepsvissers doen pogingen om zelf karper door te laten groeien. Beroepsvissers hebben soms het visrecht in polderwateren. Een beroepsvisser in Noord-Holland (Van Egmond) heeft via het SKP aldaar vingerlingen uit Valkenswaard uitgezet in polderwater en ook rond Haarlem is dat gebeurd. Ook door beroepsvissers worden soms kleine successen geboekt.

Zelf kweken klink leuker en makkelijker dan het is. Hoewel we de ontwikkelingen blijven volgen en we verantwoorde initiatieven (onder)steunen zetten we voorlopig vooral in op kweek en opgroei van karper bij bestaande kwekers.

Eigen kweek uitgezet en teruggvangen op groot open water

Relevante vragen met betrekking tot zelf kweken

  •  Zouden zelf voorgestrekte spiegelkarpers niet kunnen worden vervoerd naar bestaande kweekvijvers?
  •  Zouden we niet wat meer actieve begeleiding of bijvoorbeeld een workshop kunnen geven in zelf karper kweken?

 

 

 

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail