Viskwekerij Vandeput bvba

Deze viskwekerij is gelegen nabij Zonhoven in het grootste vijvergebied van België, ‘De Wijers’ in Midden-Limburg. In dit gebied liggen een duizendtal vijvers met een totale oppervlakte van ongeveer 700 hectare water omringd door duizenden kilometers slootjes en beken. Dat is evenveel als 1.400 voetbalvelden!

Viskwekerij is gelegen nabij Zonhoven in het grootste vijvergebied van België, 'De Wijers' in Midden-Limburg

Viskwekerij is gelegen nabij Zonhoven in het grootste vijvergebied van België, ‘De Wijers’ in Midden-Limburg.

Vandeput stond in de karperwereld vooral bekend als opkoper van partijen karper uit Oost-Europa, maar feit is dat deze kwekersfamilie zich al sinds de 19de eeuw bezighoudt met teelt van vis en dus ook van karper in het grootste kweekvijvercentrum van Europa. Vandeput is een van de leveranciers die menig kanaal en vaart in België van karper voorzien heeft. Hoewel er meer Vandeputs actief zijn op het gebied van karperleveranties is Viskwekerij Gebroeders Vandeput & zonen met Brecht Vandeput als belangrijkste man, de kweker die het meest aan de weg timmert op het vlak van karperteelt en opkweek. De roem van de vaak snelgroeiende vissen Vandeput was in de begintijd van de SKP’s snel gevestigd, maar als we de werkwijze van deze kweker nader beschouwen is het lastig om te zeggen welke kweeklijnen de furore verdienden.

Johann Steenks van SKP-Nieuwkoop met een Vandeput-spiegel uit 2001. De precieze herkomst van deze vissen is echter niet te achterhalen.

Johann Steenks van SKP-Nieuwkoop met een Vandeput-spiegel uit 2001. De precieze herkomst van deze vissen is echter niet te achterhalen.

Vandeput koopt vaak karpers (van vingerling tot k2/k3) in bij andere kwekers (veelal uit Oost-Europa) die tijdelijk worden opgeslagen of in vijvers worden gestockt om door te groeien. Ook omdat in veel vijvers natuurlijke paai plaatsvindt levert Vandeput vaak mengpartijen. Het accent heeft lang gelegen op consumptievissen, waaronder een behoorlijk percentage lederkarpers. In 2001 heeft SKP-Nieuwkoopse plassen als eerste SKP zo’n partij consumptiespiegelkarpers van Vandeput uitgezet. Een aanmerkelijk deel van deze spiegels is uitgegroeid tot 17 kg-plus.

In 2016 was het BVK-bestuur op bezoek bij Vandeput in de Wijers waar (onder meer) karpers worden (op)gekweekt. Op de voorgrond Brecht Vandeput. Het gespreksonderwerp laat zich raden…

In 2016 was het BVK-bestuur op bezoek bij Vandeput in de Wijers waar (onder meer) karpers worden (op)gekweekt. Op de voorgrond Brecht Vandeput. Het gespreksonderwerp laat zich raden…

In 2016 verraste Vandeput met een behoorlijk aanbod (6-10 ton) mooi beschubde spiegelkarpers. Veel dubbele rijen en volschubs. Vanaf 2014 heeft Vandeput met succes jaarlijks een aantal vijvers gestockt met Valkenswaardspiegels (vingerlingen). Tot genoegen van vele SKP’s in Nederland (plus de BVK) volgden er drie jaren met een behoorlijk aanbod aan Valkenswaardspiegels! In het verleden ging het heel vaak mis met de opgroei van Valkenswaarders van vingerling tot k3. Het lukt bij Vandeput wel om de Valkenswaardspiegels groot te krijgen. Vraag is in hoeverre dat ligt aan een (nieuwe) geslaagde (in)kruising, de opgroeiaanpak van Vandeput of een combinatie daarvan? Viskweekcentrum Valkenswaard is helaas niet al te scheutig met informatie over gebruikte ouderdieren. Feit is dat de nieuwe stijl Valkenswaarders geleverd door Vandeput rijker beschubd en grover gebouwd zijn dan voorheen.

Anno 2019 zijn we in (hoopvolle) afwachting van de (groei en terugmeld)resultaten van de nieuwe stijl Valkenswaarders die tussen 2016 en 2019 zijn geleverd door Gebroeders Vandeput & zonen.

Anno 2019 zijn we in (hoopvolle) afwachting van de (groei en terugmeld)resultaten van de nieuwe stijl Valkenswaarders die tussen 2016 en 2019 zijn geleverd door Gebroeders Vandeput & zonen.

Vandeput levert naast spiegelkarpers ook edelschubkarpers uit verschillende bronnen waaronder Valkenswaardschubs. De ontvangen partijen schubkarpers zijn vaak gemêleerd maar worden tegen de prijs van gewone karpers verkocht.

Een Valkenswaardedelschub zoals in 2018 geleverd door Gebroeders Vandeput

Een Valkenswaardedelschub zoals in 2018 geleverd door Gebroeders Vandeput

Nu begin 2019 is duidelijk geworden dat Viskweekcentrum Valkenswaard is gestopt met karperkweek zal ook Vandeput in de komende jaren op een andere manier aan broed van mooi beschubde spiegels en bijzondere edelschubs moeten zien te komen. Vraag is nu al of Vandeput (en andere ‘grootmakers’ van het Valkenswaardtype) vanaf 2022 kunnen voorzien in dit product. Mogelijk dat EDKO-ViS hier een rol in kan gaan spelen?

Feit is dat de moeite en investeringen om een product te maken, waar uitsluitend vraag naar is vanuit een relatief kleine groep, de kg-prijs van dergelijke karpers relatief hoog zal zijn en blijven. Bedenk wel dat je als SKP (ook) bij Vandeput een gemengde partij kan bestellen van mooi beschubde (speciale) spiegels en klassieke (gewone) consumptiekarpers die een heel stuk goedkoper zijn. Uiteraard hopen we als BVK dat de gebroeders Vandeput de komende periode actief blijven met het zoeken naar wegen om aan geschikte uitzetkarpers te komen, primair voor de uitzetprojecten in Nederland en België.

Gemengde partij gewone en speciale karpers van Vandeput (2017)

Gemengde partij gewone en speciale karpers van Vandeput (2017)

 

 

 

Contactgegevens

Viskwekerij Vandeput
Boomsteeg 46
3520 Zonhoven
België
Tel 00 32 11 81 40 86

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail