EDKO-VIS

EDKO-VIS wordt geleid door Edwin van Egmond. Vanaf circa 2005 richt deze kweker zich steeds meer op de kweek van karper. In Nederland en Vlaanderen is deze kweker anno 2019 zelfs de enige die op grote(re) schaal zelf karpers kweekt. Van afstrijken in een broedhal tot aflevering bij de klant van k3-tot k6-vissen.

Van Egmond is een oude beroepsvissersfamilie en dat stuit soms op vooroordelen over de werkwijze en de herkomst van geleverde karpers. Die (onterechte) vooroordelen raken gelukkig steeds meer op de achtergrond. De beroepsvissersachtergrond heeft ook voordelen. De familie pacht al heel lang de visrechten van de uitgestrekte Haarlemmermeerpolder met maar liefst 35 peilvakken. Daar groeit de kweekkarper op van k2 tot k3 of groter.

Het product dat EDKO-VIS levert staat bekend onder de naam Special Carp. In de loop van de tijd heeft Edwin van Egmond een kweeklijn ontwikkeld door op verschillende manieren Valkenswaardspiegels te kruisen met Hongaarse spiegels. De bloedlijn van Special Carp is een mengeling van een Hongaarse bloedlijn (Szarvas) en Valkenswaard (begin 2000). De laatste jaren wordt met ouderdieren afkomstig van eigen kweek geteeld waarbij vooral wordt gelet op beschubbing en bouw. Het percentage Valkenswaardbloed van de karpers waar nu mee wordt gekruist is hooguit 25%. Voor de eveneens populaire Special Carp-edelschubs worden hoog gebouwde schubs gebruikt die in de loop der jaren zijn opgedoken.

De bevruchting tussen Valkenswaarders en Hongaarse vissen vindt handmatig plaats door af te strijken. De eerste opgroei van eitje tot visjes van een paar cm vindt plaats in een broedhuis op eigen terrein. Daarna groeien de visjes op tot k2-vissen in een grote tank waar polderwater uit de naastgelegen boezem door wordt gepompt. Daarna groeien de karpers op tot k3 (en groter) in de peilvakken van de polder.

Uiteraard kun je met netten nooit alle karper wegvangen dus blijft er jaarlijks veel karper achter in verschillende peilvakken. Daar vindt ook succesvolle natuurlijke voortplanting plaats. Van oudsher huizen er verwilderde schubkarpers in deze polder. Dat maakt dat er naast de speciaal gekweekte en geteelde Special Carp er in de peilvakken een mengelmoesje aan kruisingen rondzwemt waaronder als bijproduct ook schubkarpers. De oudste in verschillende peilvakken achtergebleven vissen (deels Hongaarse ouderdieren) wegen anno 2017 tussen de 12 en 20 kilo. Dat verklaart het feit dat EDKO-VIS soms ook grote karpers ter verkoop kan aanbieden.

Uitzetten van k2 in de peilvakken

Uitzetten van k2 in de peilvakken

Special Carp wordt sinds 2015 op redelijk grote schaal uitgezet, met name door SKP’s in Nederland, maar ook wel in het buitenland. De resultaten van SKP’s tonen aan dat zowel groei als overleving in de eerste jaren na uitzetting uitstekend zijn. Dat belooft veel goeds voor de verdere toekomst.

De jaarlijkse oogst lag in 2014 rond de vijf ton k3 karper en in 2018 rond de twaalf ton. Daarmee kan EDKO-VIS tot nu toe aan de vraag van een behoorlijk aantal SKP’s voldoen. In 2019 betreft naar verwachting 20% van de geleverde karper (robuust gebouwde) edelschubkarper.

K3 Special edelschub 2018

K3 Special edelschub 2018

Van gemakkelijk geld verdienen is, bij deze manier van karperkweek en –teelt, geen sprake . Edwin van Egmond zou wel dolgraag z’n activiteiten als kweker uitbreiden. Hij denkt daarbij niet alleen aan het ontwikkelen van andere bloedlijnen, maar ook aan het betrekken van geïnteresseerd publiek bij zijn manier van kweken van karper door bijvoorbeeld het inrichten van een educatieruimte. De BVK steunt de manier van kweken van EDKO-VIS. Wij zien immers heel graag een breed scala aan uitzettypen, waarbij kruisingen tussen de bloedlijnen uit Valkenswaard en consumptierassen bewezen hebben het goed te doen. Denk maar aan de kruising Valkenswaard en Villedon. Uiteraard koesteren wij als BVK onze onafhankelijkheid en beoordelen wij elk product op z’n merites.

In mei 2019 verkocht Viskweekcentrum Valkenwaard de ouderdieren van de Valkenswaardbloedlijn. EDKO-VIS heeft een groot deel van de mooiste ouderdieren opgekocht om in de toekomst mee door te kweken en/of te gebruiken voor het kruisen met andere bloedlijnen.

Valkenswaard ouderdier mei 2019 (let op de typische staartpartij)

Valkenswaard ouderdier mei 2019 (let op de typische staartpartij)

Edwin van Egmond is op zoek naar fondsen om zijn unieke karperkweekbedrijf te kunnen uitbouwen tot een karperkweekcentrum. Ben je bijvoorbeeld als hengelsportvereniging of federatie geïnteresseerd in de (toekomstige) producten van deze kweker dan kun je in dit project investeren in ruil voor een (jaarlijkse) levering Special Carp.

Maak eens vrijblijvend een afspraak met Ed van Egmond om zelf te zien en te horen hoe ze te werk gaan. Ze staan u graag te woord.
Ook het vakblad van Sportvisserij: Visionair besteedde al eens aandacht aan deze kweker: Klik hier voor het hele artikel “Karper van de koude grond.”

specialcarpnl

edko-logo

Bronnen en relevante artikelen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail