Kwekers en leveranciers

De OVB levert in 1999 aan SKP-AHVVroeger was alles eenvoudig… De OVB (Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij) verzorgde onze karpers in Nederland en karpervissers mochten klagen over de geleverde waar. Op het hoogtepunt van de OVB-karperkweek rond 1970 werd jaarlijks ruim 80 ton gesubsidieerde karper uitgereden door geheel Nederland. Dat werd nog aangevuld met pootkarpers afkomstig van beroepsvissers.

Het shoppen bij verschillende kwekers en leveranciers kwam in Nederland rond 2000 op. De OVB stond toen op het punt de handen af te trekken van de kweek van karper en er was tegelijk een toenemende vraag naar snel groeiende karper in Nederland.

De twijfel en onvrede over het OVB-product leidde ertoe dat SKP Nieuwkoopse plassen in 2001 in zee ging met Van de put uit Zonhoven-België. Beroepsvissers zagen in dezelfde periode 1999-2003 een gat in de markt en haalden goedkope pootspiegels uit Oost-Europese landen (Tsjechië) en verkochten die door in Nederland. Dat leidde soms tot een strop voor de kopers en daarmee voor karpervissers, want de uitgezette karpers veroorzaakten meer dan eens massale karpersterfte.

In 2002 stopte de OVB met de kweek van vis. De nieuwe eigenaar van Viskweekcentrum Valkenswaard – Jan van Mechelen – zorgde er vanaf het begin (2002) voor dat er altijd voldoende aanbod van Duitse vissen was. Deze waren en zijn afkomstig van een groot kwekerijbedrijf in de buurt van Dresden. Tegelijk verzorgde Van Mechelen steeds vaker leveranties vanuit Villedon, een kweekcentrum/betaalwater, in Frankrijk. Sinds 2005 levert Viskweekcentrum Valkenswaard ook edelschubkarpers uit Duitsland.

Nieuwe spelers

Goede ervaringen met nieuwe spelers op de markt zijn er vanaf 2007 toen Carp Farm vaste voet aan de grond kreeg in Nederland. Hoewel de eerste contacten vanuit SKP-en toch vooral werden gelegd vanwege de beloftevolle foto’s van prachtige rijen- en spiegelkarpers uit de Brennen (Frankrijk), bleek het aanbod van voornamelijk vrij kale consumptievissen en zeker ook de edelschubkarpers wel degelijk een aanvulling voor veel projecten. Opvallend was de klantgerichte benadering en zeker ook de karpervriendelijke behandeling van uitzetkarpers van de nieuwe leverancier. Anders dan bij Viskweekcentrum Valkenswaard komt de vis hier meestal rechtstreeks van de kweker en dat betekent minder beschadigde vis.

Vanaf 2010 kan ook de Duitse kweker Peschkes zijn stempel drukken in Nederland. Bestellingen worden geregeld via De KSN regio Zwolle en dat heeft er voor gezorgd dat deze vissen intussen in grote delen van het land rondzwemmen. Opvallend is hier de lage prijs voor karpers van goede kwaliteit. Helaas laat ook de beschubbing van spiegelkarpers van deze kweker (nog) te wensen over.

Vlaanderen

In de openbare wateren van Vlaanderen is de leverantie van karper anders geregeld. SKP-en hebben daar sinds 2001 heel lang nauwelijks invloed gehad op de keuze van het type (spiegel)karper en ook niet op de leverancier. Het is de Provinciale visserijcommissie (PVC) die in overleg met het agentschap Natuur en Bos (ANB) beslist over uitzettingen. In de regel wordt er voor de goedkoopste aanbieder van karper gekozen. Dat kom je bijna automatisch terecht bij kwekers die een product leveren dat eigenlijk bestemd is voor de consumptiemarkt. Wat ook opvalt is dat hier tot aan de opstart van de eerste SKP-en voornamelijk k1 karpers (*) zijn geleverd voor karperuitzettingen. Ook grote, volwassen karpers die gered werden bij het dempen van vijvers door de overheid, werden regelmatig uitgezet op openbaar water. Na 2001 was er een duidelijke toename van k2 en k3-leveranties. Duurder maar ook duurzamer. Bekende kwekers en leveranciers zijn Bynens, Corten, Vandeput en Van Stalle. Ondermeer door zitting te nemen in zo’n provinciale visserijcommissie hebben Vlaamse karpervissers inmiddels behoorlijk invloed wat betreft formaat, hoeveelheid en uitzetlocatie.

In de zomer van 2013 is er een overleg geweest tussen kwekers, visserijbiologen (verbonden aan ANB) en vertegenwoordigers van karpervissers (VBK en BVK). Een van de uitkomsten was dat voor uitzettingen in België voor afgesloten wateren gebruik gemaakt gaat worden van k1 spiegels. Het vermoeden is immers dat daarvan het rendement (de verhouding tussen prijs en overleving van karper) het grootst is.

Waar staat k3 eigenlijk voor?

K staat voor karper. Het cijfer erachter voor het aantal zomers dat de karper de tijd heeft gekregen om te groeien. Het groeiseizoen van karpers in onverwarmd water loopt van ongeveer april/mei tot december. Groei koppelen aan maanden of jaren geeft daardoor vaak een vertekend beeld. Een in november 2010 uitgezette vis die in mei 2012 wordt gevangen heeft in die ruim 18 maanden dus niet meer dan één groeiseizoen achter de rug.

Zoektocht

De zoektocht naar betrouwbare kwekers en leveranciers gaat nog steeds door want hoewel de klantvriendelijkheid toeneemt is het nog steeds niet zover dat er tegen een billijke prijs spiegelkarper wordt geleverd die aan onze wensen voldoet. Uiteindelijk denken we door voldoende druk (ook vanuit BVK) uit te oefenen te komen waar we willen zijn: een gezonde, vitale en mooie uitzetkarper die speciaal voor overleven in buitenwater is gekweekt.

Relevante vragen met betrekking tot kwekers en leveranciers

  • Moeten SKP-en niet beter samenwerken en gezamenlijke bestellingen doen?
  • Gaat het streven naar een lage prijs niet ten koste van het streven naar een mooi beschubde karper die speciaal voor uitzetten in buitenwater is gekweekt? 

 

 

 

Bronnen en relevante artikelen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail