Woord vooraf

Kennis opdoen lukt vaak het best spelenderwijs. Matching van spiegelkarpers in het kader van skp-monitoring is weliswaar een serieuze bezigheid, maar juist het spelelement (zoek de verschillen) maakt het zo goed te verteren. Van dat matchen leer je (net als van puzzelen) goed kijken.

Aanvankelijk was er vooral oog voor individuele verschillen in de positionering van schubben. Het bleek echter bij het matchen verdraaide nuttig te zijn om een spiegelkarper te kunnen indelen bij een lichting, een groep, een type. Dat bespaart namelijk het doorploegen van je gehele databestand. Mind you: anno 2017 bestaan die per project niet zelden uit duizenden plankfoto’s.

Gaandeweg bleek dat het indelen in types extra voordelen had. Ook zonder directe match kun je als Spiegelkarperproject melders van spiegelkarpers vaak toch iets bieden. Wij herkennen immers bepaalde typen (bijna) blind. Lichtingen als de Klapstaarten ’98-’99 en de rijenkarpers van de lichting 2001 van de OVB zijn daarvan sprekende voorbeelden. Hoewel een daadwerkelijke match met een uitzet/plankfoto het summum blijft wordt matchen op typeniveau en met een beetje geluk zelfs op lichtingniveau ook geapprecieerd door melders van karpers.

Recentelijk blijkt dat onze typering van spiegelkarpers nog een pluspunt heeft. Kwekers en leveranciers krijgen gratis een rapport over de praktijkprestaties van hun product en spelen daar steeds meer en beter op in.

De eerste vruchten van het rangschikken van spiegelkarpers dateren al van 2003 en we zijn met de BVK nu alweer aan de derde update toe. We leren nog bijna dagelijks bij over de uitzettypen en hun karakteristieken. Het is dus duidelijk dat dit een groeiproduct is en zal blijven.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail