Lijst met spiegelkarper-uitzettypen

Karpercommissies in Nederland en Vlaanderen vergaderen regelmatig over het gevoerde karperbeheer. Hoe maak ik mijn water zo aantrekkelijk mogelijk naar de mogelijkheden van een gezonde en aantrekkelijke karperstand? Uitzetten van karper is daarbij een belangrijk middel. Je ontkomt daarbij niet aan de keuze voor een karperkweker/leverancier die het beoogde uitzettype levert.

Met het samenstellen en regelmatig updaten van deze lijst denken wij de (jaarlijkse) keuze voor een kweker/leverancier/uitzettype, tenminste wat betreft spiegelkarpers, iets gemakkelijker te maken. Daarnaast is deze lijst natuurlijk een mooi naslagwerk om te zien wat er zoals rondzwemt in open water.

Het doet ons deugd dat het algemene beeld van de karperstand in Nederland en België anno 2021 steeds rijker geschakeerd raakt. De meeste SKP’s kiezen inmiddels voor variatie, om de aantrekkelijkheid te bevorderen en eventuele slechte eigenschappen van het ene uitzettype te compenseren met de goede van het ander uitzettype.

De BVK heeft als verzamelaar van SKP-data belang bij het matchen van spiegelkarpers en wij hebben daarom een duidelijke voorkeur voor individueel goed herkenbare karpers. Toch beoordelen we hier spiegelkarpers op basis van gevonden eigenschappen en zetten we die individuele herkenbaarheid even tussen haakjes. Nadere uitleg over de beoordeling kun je hier vinden.

De kwalificaties in deze lijst zijn op basis van SKP-monitoringsresultaten van in open water uitgezette spiegelkarpers. Met name wat betreft groeisnelheid zitten er behoorlijke verschillen tussen SKP’s. Op de grote open watersystemen in Nederland (denk aan de randmeren en grote rivieren) is de groeisnelheid het hoogst, terwijl in kleinere boezemsystemen en bijv de kanalen en riviertjes in Vlaanderen de gemiddelde groeisnelheid flink trager is.

De typeringen in de lijst liggen niet vast. Dit is en blijft een groeidocument. We zullen de kenmerken en prestaties van de verschillende uitzetlichtingen in open water dus blijven aanvullen en aanpassen.

Heb je (andere) ervaringen met de beschreven uitzettypen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar:

contact@karperbeheer.nl

Grasduin willekeurig door de onderstaande berg informatie, of ga via de links meteen naar het uitzettype waar je meer over wil weten.

 

 


 

Type Valkenwaard ‘Klassiek Amer’ 1990 -1999

   

Herkomst

OVB Valkenswaard

Bloedlijn

Valkenswaard

Voortplanting

Kunstmatig afstrijken van twee tot vier ouderdieren

Opgroei

Eerst in broedhal daarna in netten bij Amercentrale

Beschubbing/kleur

Van bijna kaal tot volschub; vaak fraai beschubd met grote plaatschubben op de flank en op de schouders. Niet zelden dubbele schubbenkam onder de rugvin.

Kleur: sterk variabel; in helder water bijna zwart

Bouw

Strakke bouw; vaak tamelijk breed

Uitzetgewicht

k2: 1 kg

k3: 1,75 kg.

Groeisnelheid

Middelmatig; eerste stagnatie vanaf 9 kg; lang doorgroeiend (20 jaar en ouder); Zelden boven 20 kg

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

65 cm en 5,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

Circa 100 cm en circa 23 kg

Percentage teruggemelde individuen

tot circa 50%

Uitgezet in

Drentse vaarten, Flevoland, Amstelboezem, IJsselmeer en Amer (ontsnapt bij opgroei centrales)

Bijzonderheden

Vaak ingescheurde borst- en anaalvinnen als gevolg van
opkweek in netten. Staartlobben liggen bij de basis over elkaar. Vergroeiingen van staartwortel (circa 25%).

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1

Bouw

1

Groei

1

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7,5

 

 


 

 

 

Type Valkenswaard ‘Klapstaart’  1997 -1999

     

Herkomst

OVB Valkenswaard

Bloedlijn

Valkenswaard

Voortplanting

Kunstmatig afstrijken van twee tot vier ouderdieren

Opgroei

Eerst in broedhal daarna in netten bij Amercentrale

Beschubbing/kleur

Van vrijwel kaal tot volschub. Vaak grote plaatschubben op de schouders; variabel van kleur; eerder lichte tint

Bouw

Slordig, ‘hoekig’, vrij smal en vaak krom

Uitzetgewicht

k2: 1,1 kg

k3: 1,75 kg

Groeisnelheid

Traag; eerste stagnatie vanaf 8 kg. Zelden doorgroeiend tot boven 15 kg.

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

64 cm 4,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

90 cm en 18 kg

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 35%

Uitgezet in

Amstelboezem, Nieuwkoopse plassen, Groningse boezem, Amer (ontsnapt)

Bijzonderheden

‘Klapstaarten’: vaak vergroeiingen aan rug en met name aan staartwortel (circa 60%); staartlobben liggen over elkaar;

Bij ernstige vergroeiingen definitieve groeistagnatie al rond 8000 gr.

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1

Uitzettoestand

1

Bouw

0,5

Groei

0,5

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

6

 

 


 

  

Type Valkenswaard ‘Westlandgrachters’  2000

 

Herkomst

OVB Valkenswaard

Bloedlijn

Valkenswaard

Voortplanting

Kunstmatig afstrijken van twee tot vier ouderdieren

Opgroei

Eerst in broedhal, daarna in netten bij Amercentrale

Beschubbing/kleur

variabel beschubd van kaal tot volschub soms ook met speldenknopschubjes; kenmerkend fraai (‘smaragdgroen’ ‘kabeljauwkleurig’) getinte vissen

Bouw

Strak tot robuust; nauwelijks knik achter kop, heel soms buikig, vrij breed

Uitzetgewicht

k2: 1,2 kg

k3: –

Groeisnelheid

Middelmatig; in lengte eerder snel; eerste stagnatie vanaf 9 kg. Lang doorgroeiend (15 jaar plus)

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

65 cm 4,8 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

102 cm en 22 kg

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 30%

Uitgezet in

Amstelboezem, IJssel, Friese boezem, Groninger boezem

Bijzonderheden

Zeer herkenbaar aan kleur, unieke lichting

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1

Bouw

1

Groei

1

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7,5

  

 


 

 

 

Type Duits ‘Dresden-variant‘ 2000 – 2015

     

Herkomst

Duitse kweker nabij Dresden geleverd via Viskweekcentrum Valkenswaard

Bloedlijn

Vrij slanke bouw, in lijn van (voormalig) Galicisch ras

Voortplanting

Onbekend

Opgroei

In visvijvers op kweekbedrijf in Duitsland

Beschubbing/kleur

Vrij kaal tot kaal; schubbenkam onder rugvin zelden minder dan 15 schubben; Op staartwortel vaak halve maanschubben. Variabele kleur van roze/rood tot grijs tot vrij donker

Bouw

Vrij slank tot robuust; zelden een grote knik
achter de kop, stevig in z’n vel; soms hangbuik

Uitzetgewicht

k2: 1,2 kg

k3: 2,2 kg

Groeisnelheid

Vrij snel; eerste stagnatie vanaf 12 kg: gestaag doorgroeiend; niet zelden vanaf 15 jaar boven 20 kg.

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

70 cm 8,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

102 cm 26,2 kg

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 60%

Uitgezet in

Heel Nederland o.a. Amstelboezem, IJssel, Randmeren, Groninger boezem, Rijnlands boezem; Haagse boezem, Friese boezem, Nederrijn/Lek; Betuwe/Linge

Bijzonderheden

Relatief weinig achterblijvers in groei; lastig te matchen

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1,5

Bouw

1

Groei

1,5

Beschubbing

0,5

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7

 

 


 

 

Type Valkenswaard ‘Rijenkarpers’  2001

     

Herkomst

OVB Valkenswaard

Bloedlijn

Onduidelijk: Valkenswaard/Heidemij?

Voortplanting

Kunstmatig, afstrijken van twee ouderdieren met beide ouderdieren een gen voor rijenbeschubbing

Opgroei

Eerst in broedhal daarna in vijvers bij Duitse kweker

Beschubbing/kleur

Zonder uitzondering één volledige rij schubben op de zijlijn; Meestal vrij licht van kleur

Bouw

Strak tot robuust gebouwd, zelden met knik achter kop, zelden buikig

Uitzetgewicht

k2: –

k3: 1 kg

Groeisnelheid

Eerder traag; eerste stagnatie vanaf 7,5 kg. Daarna zeer trage doorgroei. Thans gros tussen 10 en 14 kg. Zelden boven 15 kg

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

64 cm 4,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

96 cm 18 kg

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 60%

Uitgezet in

Heel Nederland; onder andere Amstelboezem, Amsterdam-Rijnkanaal, IJssel, Groninger boezem, Rijnlands boezem

Bijzonderheden

Zeer goede oogst; als type gemakkelijk herkenbaar; flink percentage heeft al bij uitzetting (blijvend) gehavende staartvinnen

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

2

Uitzettoestand

1

Bouw

1

Groei

0,5

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7,5

  

 


 

 

Type Bynens 2001 – 2020

   

Herkomst

Kwekerij Bynens Zonhoven, mogelijks import

Bloedlijn

Veel import Oostblok, soms eigen teelt

Voortplanting

Natuurlijke voortplanting in vijvers plus veel import

Opgroei

Eigen vijvers en vijvers in Oost-Europa

Beschubbing/kleur

Overwegend kale vissen; een klein percentage bij kale lichting is vaak verrassend zwaar beschubd.

In 2009, 2011 en 2017 leveringen met mooi beschubde spiegels

Vaak  geelachtig op de buik/staart; rug blauwgroen. In 2018, 2019 en 2020 vaak mengpartijen met een behoorlijk percentage (30 à 50%) zwaarder beschubde spiegels (veelal kleiner formaat).

Bouw

Overwegend hoge bouw. Bepaalde lichtingen waren eerder een mengelmoes van slank tot hoog gebouwd. Restanten van diverse kweekvijvers of shoppen bij andere kwekers?

Uitzetgewicht

k2: 1,5 kg

k3: 2.2 kg

  

Groeisnelheid

Lichtingsgebonden; van zwak (2012) tot zeer goed (2001, 2009, 2011). Eerste stagnatie vanaf gemiddeld 9 à 10 kg

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

Kanaal Gent-Oostende (KGO) gemiddeld 5 kg, IJzer gemiddeld  4 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

Vangstjaar 2021: 23kg (uitzetjaar 2003)

Percentage teruggemelde individuen

Goed tot zeer goed tot circa 50% (IJzer en KGO). Eerder een laag percentage bij de Flevoland-uitzetting

Uitgezet in

IJzer, Ieperleekanaal, kanaal Gent–Oostende, kanaal Roeselare-Leie, kanaal Bossuit-Kortrijk, kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, kanaal Brugge-Damme, rivier Leie, Lek-Nederrijn, Flevoland

Bijzonderheden

In 2012 flink beschadigde vissen. Dit verklaart ongetwijfeld het (erg) tegenvallend terugmeldpercentage van dat uitzetjaar

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1

Bouw

1

Groei

1,5

Beschubbing

1

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7

 

 


 

 

 

Type Valkenswaard ‘verloren lichtingen’  2002-2004

   

Herkomst

Viskweekcentrum Valkenswaard; opgroei in vijvers bij Duitse kweker.

Bloedlijn

Valkenswaard

Voortplanting

Kunstmatig afstrijken van twee tot vier ouderdieren

Opgroei

Eerst in broedhal Valkenswaard daarna in vijvers bij Duitse kweker

Beschubbing/kleur

Variabel beschubd van vrij kaal tot volschub, ook met grote schubben op de schouders; Vrij grijs; aanleg voor ‘bleekheid’.

Bouw

Vrij slanke tot robuuste bouw

Uitzetgewicht

k2: 1 kg

k3: 1,7 kg

Groeisnelheid

Vrij traag; eerste stagnatie vanaf 9 kg

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

63 cm 5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

96 cm 18 kg

Percentage teruggemelde individuen

< 8% anno 2021 nauwelijks nog meldingen

Uitgezet in

Amstel- en Vechtboezem, IJssel, Groningse boezem, Linge

Bijzonderheden

Laagste terugmeldpercentage van alle types bij alle SKP’s

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

0,5

Uitzettoestand

0,5

Bouw

1

Groei

1

Beschubbing

2

Aankoopprijs

0,5

Geschiktheid

5,5

 

 


 

 

 

Type ‘Villedonners’  2002 – 2015

   

Herkomst

kweekcentrum/betaalwater Villedon Frankrijk

Bloedlijn

Hongaars/Aischgrunder

Voortplanting

Voortplanting in eigen vijvers

Opgroei

In gemengde (alle jaarklassen) visvijvers van betaalwater Villedon

Beschubbing/kleur

Zwak beschubd, soms leder. Na 2010 iets vaker met (grotere) schubben op de flank.

Vaak opvallend gelige kleur onderste helft (richting) staartwortel

Bouw

Vrij hoog gebouwd, vaak aanleg voor hangbuik; vergroeiingen
aan staartwortel of ruggengraat komen relatief vaak voor

Uitzetgewicht

k2: 1,7 kg

k3: 2,3 kg

  k4: 3,5 kg

Groeisnelheid

Zeer snel; in lengte gemiddeld tot redelijk snel; eerste stagnatie vanaf 12 kg; veel snel (binnen 7 jaar na uitzetting) doorgroeiend naar 15 kg plus en vanaf 15 jaar vrij vaak 20 kg plus

Gemiddelde gewichtstoename na drie seizoenen

71 cm 9 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

Circa 98 cm 23,5 kg (2006)

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 40%

Uitgezet in

Amstelboezem, IJssel, Zuidelijke Randmeren,
Groninger boezem; Rijnlands boezem; Naarden-Vesting

Bijzonderheden

Schaars geleverd; opvallend lange baarddraden.

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1

Bouw

0, 5

Groei

2

Beschubbing

0,5

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

6,5

 


 

 

 

Type Valkenswaard/Villedon kruising  2006-2007

     

Herkomst

Viskweekcentrum Valkenswaard; opgroei bij Duitse kweker

Bloedlijn

Kruising tussen een Villedonner (hommer) en Valkenswaard (kuiter) in 2005

Voortplanting

Kunstmatig afstrijken van twee ouderdieren

Opgroei

In visvijvers in Duitsland

Beschubbing/kleur

Variabel beschubd van vrij kaal tot volschub; opvallend grote plaatschubben, vaak (ook) onder de zijdestreep; schubben vrij los op de huid; Kleur: variabel

Bouw

Strakke bouw tot robuust: vaak behoorlijk breed

Uitzetgewicht

k2: 0,85 kg

k3: 1,7 kg

Groeisnelheid

Vrij traag; eerste stagnatie vanaf 10,5 kg, vaak gestaag doorgroeiend; na 15 jaar hoog percentage boven 15 kg en vrij vaak boven 20 kg en 100 cm

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

66 cm 6 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

104 cm 28 kg

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 35% (in snoekrijke wateren zonder dekking veel lager)

Uitgezet in

Amstelboezem, Randmeren, Rijnlands boezem, Haagse boezem, Friese boezem, Vinkeveense plassen; Wilnis; Zuid-Willemsvaart; Nederrijn-Lek.

Bijzonderheden

Goede oogst k2 in 2006, maar (daardoor) klein van stuk en veel uitval. Opvallend veel doorgroeiers op latere leeftijd (tien jaar-plus)

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1

Uitzettoestand

1,5

Bouw

1

Groei

2

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

8,5

 

 


 

 

Type ‘Carp Farm Hongaarse bloedlijn’  2007 – 2018

   

Herkomst

Kwekerij(en) in La Brenne (Frankrijk)

Bloedlijn

Hongaars/Aischgrunder-achtergrond

Voortplanting

Natuurlijke voortplanting in vijvers

Opgroei

In gemengde (meer jaarklassen) vijvers

Beschubbing/kleur

Meest zwak beschubd; ook lederkarpers; zelden meer dan drie grote schubben op flank; wel vaker een schubbenkraag achter de kop/kieuwdeksel;
Kleur is opvallend variabel; sterke aanleg voor two tone

Bouw

Vrij variabel, maar accent op hoog gebouwd; aanleg voor buikigheid; vergroeiingen aan wervels niet zeldzaam

Uitzetgewicht

k2: 1,8 kg

k3: 2,5 kg

Groeisnelheid

Opvallend variabel en in open water vaak eerder traag; eerste stagnatie vanaf 9 kg. Geen eenduidig beeld; na 2010 geleverde lichtingen meer (snelle) doorgroeiers

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

66 cm 8,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

Circa 95 cm 22 kg (lichting 2011)

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 35% (sommige lichtingen niet boven 10%)

Uitgezet in

o.a. Amstelboezem, IJssel, Randmeren, Groninger boezem, Haagse boezem, Friese boezem, Flevoland, Benedenrivieren; Amsterdam- Rijnkanaal; Brielse Meer Bernisse; Twentekanalen; Vinkeveense plassen; Vaarten en kanalen Limburg

Bijzonderheden

Vrijwel altijd onbeschadigd geleverd. Vaak schuberosie

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1

Uitzettoestand

2

Bouw

0, 5

Groei

1,5

Beschubbing

0.5

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

6,5

 

 


 

 

 

Type ‘Carpfarm eigen bloedlijn’ ~ 2016 – 2018

   

Herkomst

Kwekerij(en) in La Brenne (Frankrijk)

Bloedlijn Eigen kweek met Brennen/rijenkarpers/Valkenswaard

Voortplanting

Afstrijken

Opgroei

In aparte vijvers

Beschubbing/kleur

Mooi beschubde spiegels en rijenkarpers (linears) Rijenkarpers vaak met onderbroken schubbenkam. Onder zijlijn opvallend licht gekleurd (contrastrijk)

Bouw

Rijenkarpers robuust gebouwd, weinig vergroeiingen

Uitzetgewicht

k2 1,8 kg  k3: 2,5 kg

Groeisnelheid

Middelmatig

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

Onbekend

Maximum gewicht en lengte bekend

Circa 82 cm en 13,5 kg.

Percentage teruggemelde individuen

Onbekend

Uitgezet in

Friese boezem, Vaarten en kanalen Limburg

Bijzonderheden

Eenmalige grote oogst linears (2016/2017)

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

Uitzettoestand

2

Bouw

1

Groei

1,5

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

Nog te weinig gegevens beschikbaar

 

 


 

 

 

Type Valkenswaard ‘klassiek’ 2008 – 2015

     

Herkomst

Viskweekcentrum Valkenswaard

Bloedlijn

Valkenswaard

Voortplanting

Kunstmatig afstrijken van twee tot vier ouderdieren

Opgroei

Eerst in broedhal Valkenswaard daarna in vijvers bij Duitse kweker

Beschubbing/kleur

Variabel beschubd van vrij kaal tot volschub;

groenige kleur

Bouw

Vrij slanke bouw; nauwelijks vergroeiingen

Uitzetgewicht

k3: 1,7 kg

Groeisnelheid

Traag tot middelmatig; eerste stagnatie rond 8 kg; op latere leeftijd (lichting 2008) gestaag doorgroeiend; vrij zeldzaam boven 20 kg.

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

64 cm 5,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

94 cm 18 kg

Percentage teruggemelde individuen

tot circa 30% (sommige lichtingen onder 10%)

Uitgezet in

Rijnlands boezem zuid, Nederrijn en Lek.

Bijzonderheden

Ogenschijnlijk bij de lichtingen tussen 2008 en 2014
geen consumptietypen ingekruist, veel mislukte oogsten tot 2016

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1

Uitzettoestand

1

Bouw

1

Groei

1

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7

 

 


 

 

Type Peschkes  2010 – 2020

       

Herkomst

Viskwekerij Peschkes

Bloedlijn

Precieze achtergrond onbekend/import uit Oost-Europa/Oostenrijk; vaak gelijkend op Aischgrunder

Voortplanting

Onbekend/import

Opgroei

In visvijvers in Duitsland of bij de bronkweker(s)

Beschubbing/kleur

Vooral kaal tot zwak beschubd; zelden meer dan drie grote schubben op flank; percentage lederkarpers tot 30%.

Vaak wel opvallende schubbenkam (onder rugvin) en soms ook dubbele schubbenkam;

Soms opvallend ‘blauwachtig’ gekleurd

Bouw

Stevig gebouwd; vaak met knik achter kop en aanleg voor buikigheid

Uitzetgewicht

k2: 1,8 kg

k3: 2,5 kg

Groeisnelheid

Gemiddeld vrij snel; na 8 jaar soms al 20 kg plus; veel doorgroeiers

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

68 cm 9 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

Circa 93 cm 24 kg

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 35%

Uitgezet in

Friese boezem, Flevoland, plassen Almere, Veluwe Randmeren, Amstelboezem, Haagse boezem, Twentekanalen, Maas (Nijmegen)

Bijzonderheden

Peschkes shopt bij verschillende kwekers maar lijkt (geen zekerheid) trouw aan één of twee adressen. Recordgroeiers

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1

Bouw

1

Groei

2

Beschubbing

1

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7,5

 

 


 

   

Type ‘Aquality’  2011

 

Herkomst

Kwekerij(en) in La Brenne (Frankrijk

Bloedlijn

Hongaars/Aischgrunder

Voortplanting

Onbekend

Opgroei

In vijvers in Brennenregio

Beschubbing/kleur

Variabel beschubd/groenblauw

Bouw

Variabel; vaak hoogruggig; flink wat vissen vertoonden een vergroeiing aan de staartwortel     

Uitzetgewicht

k2: 1,4 kg

Groeisnelheid

Matig tot goed

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

Gemiddeld circa 5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

16,4 kg (vangstjaar 2019)

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 30%

Uitgezet in

Kanaal Gent-Oostende, Watersportbaan Gent

Bijzonderheden

Bijzonder vitale visjes bij levering; relatief weinig beschadigd. Erg treklustige vissen die overal opduiken (Leie, Schelde, Ringvaart Gent, …)

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

2

Uitzettoestand

1,5

Bouw

0,5

Groei

1

Beschubbing

0,5

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

6,5

  

 


 

 

 

Type ‘Tsjechen Corten’  2014 – 2020

     

Herkomst

Viskwekerij Corten

Bloedlijn

Tsjechisch; Boheems

Voortplanting

Bij een grote kweker in Tsjechië

Opgroei

Ondermeer in vijvers bij Franse en Tsjechische kweker.

Beschubbing/kleur

Rijk en variabel beschubd; kleine, middelgrote tot grote plaatschubben; vaak een rij vanaf staartwortel, soms tot kieuwdeksel

Olijfgroen

Bouw

Type met vrij strakke tot robuuste bouw en type met meer gedrongen hoge bouw

Uitzetgewicht

k2: 1,7 – 2,3 kg

Groeisnelheid

Vrij snel; met name lengtegroei

Eerste stagnatie vanaf 9 kg, daarna opvallend variabele groei; na vijf jaar al veel exemplaren boven 15 kg

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

72 cm 8.5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

97 cm 22 kg (2015)

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 40%

Uitgezet in

Leuvense vaart, Rivier de Schelde, Rivier de Leie,
kanaal Gent – Oostende, Watersportbaan Gent, kanaal Brussel-Schelde (Zeekanaal),Benedenrivieren, Amstelboezem, Haagse boezem, Zuidelijke Randmeren, Friese boezem

Bijzonderheden

Bij Tsjechische kweker geselecteerd op beschubbing; vanaf 2016 steeds fraaiere beschubbing

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1,5

Bouw

1

Groei

1,5

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

8,5

 

 


  

 

 

Type ‘Freedom Lakes’  2012

Herkomst

Frans betaalwater

Bloedlijn

Achtergrond onbekend; waarschijnlijk Hongaarse en
Franse bloedlijnen

Voortplanting

Natuurlijke voortplanting in vijvers

Opgroei

In grote vijvers (etangs)

Beschubbing/kleur

Zwak beschubd; zelden meer dan drie schubben op flank; Opvallend vaak met parelmoerschubjes

Variabele kleur, weinig contrast rug/buik

Bouw

Kleine koppen; stevig gebouwd; hoogruggig

Uitzetgewicht

k3: 2,3 kg

Groeisnelheid

Traag: serieuze eerste stagnatie bij 9 kg; klein percentage doorgroeiend tot 15 kg plus

Gemiddelde lengte/gewicht drie groeiseizoenen na uitzet (k3)

63 cm 6,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

Circa 84 cm 17,4 kg (lichting 2012)

Percentage teruggemelde individuen

Tot circa 60%

Uitgezet in

Amstelboezem, Naarden-Vesting; Vecht; Rijnlands boezem

Bijzonderheden

Zeer goede overleving; parelmoerschubjes

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

2

Uitzettoestand

2

Bouw

0,5

Groei

0,5

Beschubbing

1

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7

 

  


 

 

 

Type ‘Special Carp EDKO-vis’ 2014 – 2020

   

Herkomst

EDKO-vis

Bloedlijn

Eigen bloedlijn; circa 25% Valkenswaard 75% Scarvas

Voortplanting

Kunstmatig afstrijken

Opgroei

Eerste groeiseizoen (k1) in tank; daarna in peilvakken polders Haarlemmermeer

Beschubbing/kleur

Rijk en variabel beschubd; vaak met grote schubben op de zijlijn, vrij ver uit elkaar; soms echte rijenkarpers

Variabele kleur, contrastrijk en vaak gelige buik

Bouw

Stevig/robuust gebouwd, vaak met lichte knik achter kop

Uitzetgewicht

k3: 2,2 kg

Groeisnelheid

Gemiddeld tot vrij snel; na 4 groeiseizoenen soms al boven 15 kg

Gemiddeld gewicht k3 na drie groeiseizoenen

72 cm 8.5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

85 cm 18.4 kg (lichting 2016)

Percentage teruggemelde individuen

Tot 60%

Uitgezet in

Haagse boezem, Amstelboezem, Vecht, Oude Rijn, Flevoland, Rijnlands boezem, Zuidelijke Randmeren, Naarden-Vesting

Bijzonderheden

Karpers speciaal gekweekt op schoonheid en weerstand

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

2

Uitzettoestand

1,5

Bouw

1

Groei

1,5

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

9

 

  


 

 

 

Type ‘Valkenswaard – Vandeput’ 2016

     

Herkomst

Viskweekcentrum Valkenswaard

Bloedlijn

Eigen kweek met Valkenswaardbloed en waarschijnlijk consumptieras

Voortplanting

Afstrijken

Opgroei

Vijvercomplex Vandeput

Beschubbing/kleur

Fors/robuust/hoog gebouwd, soms met knik achter kop

Bouw

Stevig gebouwd, vaak met knik achter kop.

Uitzetgewicht

k3: 2 kg

Groeisnelheid

Opvallend snel voor een Valkenswaardtype; na 4 groeiseizoenen al percentage boven 12,5 kg

Gemiddelde lengte/gewicht na eerste drie groeiseizoenen

74 cm 8,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

87 cm 14,5 kg

Percentage teruggemelde individuen

Tot 35%

Uitgezet in

Benedenrivieren, Rijnlands boezem-zuid, Maas, Schermerboezem, Valleikanaal/Eem

Bijzonderheden

Vooralsnog lijkt dit een unieke op zichzelf staande kweek/kruising

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1,5

Uitzettoestand

1,5

Bouw

1

Groei

1,5

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

8,5

  

 


 

 

 

Type ‘Vandeput eigen bloedlijn’  2017 – 2020

   

Herkomst

Viskwekerij Vandeput

Bloedlijn

Eigen kweek met veel Valkenswaardbloed

Voortplanting

Natuurlijke voortplanting in vijvers

Opgroei

Vijvercomplex van Vandeput (Zonhoven)

Beschubbing/kleur

Rijk beschubd, soms neigend naar volschub; grote plaatschubben;

Niet zelden bijzondere (zand)kleur

Bouw

Vrij grote koppen; variabel gebouwd

Uitzetgewicht

k3: 2,0 kg

Groeisnelheid

Vooralsnog traag tot gemiddeld

Gemiddelde lengte/gewicht na eerste drie groeiseizoenen

67 cm 7,5 kg

Maximum gewicht en lengte bekend

82 cm 10 kg

Percentage teruggemelde individuen

Vooralsnog tot hooguit 20%

Uitgezet bij

Benedenrivieren, Maas, Amstelboezem; Schermerboezem, Zuidelijke randmeren

Bijzonderheden

Sinds 2015 begonnen met eigen kweek fraai beschubde spiegels; veel Valkenswaardbloed, maar eigen toon

Beoordeling voor open water

Vitaliteit

1

Uitzettoestand

1,5

Bouw

1

Groei

1

Beschubbing

2

Aankoopprijs

1

Geschiktheid

7,5

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail