Karperrassen en Typen

Welk karpervlees heb je in de kuip? De veredeling of domesticatie van karpers heeft in de loop der eeuwen voor een bont patroon aan rassen en typen gezorgd. Het doel van de kweek was optimalisatie van het product dat diende voor consumptie door de mens. Met andere woorden: hoe krijg ik met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk aantrekkelijk visvlees op het bord. Die bontheid zit ‘m dan ook vooral in de constante zoektocht naar karpers die de eerste drie jaar van hun leven snel groeien, goed overleven en zo weinig mogelijk gedoe geven in de keuken waarbij de joodse keuken weer andere eisen stelt dan de franse keuken. Nog altijd is in Europa de consumptiemarkt bij het kweken van karper veel belangrijker dan de markt voor uitzetten van karper ten gerieve van hengelaars.

Pas vanaf 1950 ging bij de kweek van karper in Nederland de sportvisserij een serieuzere rol spelen. Daarbij werd gebruik gemaakt van wat voor handen was. De OVB heeft vanaf het begin (1956) een eigen gezicht willen geven aan de voor uitzetting geschikte karpers. Er werd heel wat op los gekruist met karpers van verschillende stammen, rassen en kweeklijnen. Rond 1975 was men bij de OVB zo de draad kwijt wat betreft bloedlijnen of rassen dat men wat betreft spiegelkarper intern alleen nog sprak over Sp? om aan te geven dat men niet precies wist wat de voorouders waren, zoals Gerwin Gerlach van Sportvisserij Nederland door literatuuronderzoek openbaarde in de mooie reeks in Karper. (link naar Karperreeks)

Sinds het begin van de SKP-en (1998) wordt extra gelet op uiterlijk van karper en hebben we meer kijk op de verschillende kenmerken die uitzetlichtingen hebben. De Valkenswaardspiegel, hoe divers ook, heeft als gemeenschappelijk kenmerk een rijke beschubbing. Die schubben zijn er speciaal voor sportvissers op gekweekt. Die fraaie beschubbing van deze spiegelkarpers was ook de belangrijkste reden om in 2001 met de OVB om de tafel te gaan en het arsenaal aan Valkenswaard-ouderdieren veilig te stellen voor de toekomst. Dat is, door toedoen van COS en KSN, gelukt, maar ironisch genoeg kwam uit dezelfde (onze) hoek al vrij snel het verzoek om ander (Duits) bloed in te kruisen omdat wij het gevoel hadden dat de Valkenswaardspiegel eigenschappen had ontwikkeld die niet gunstig waren voor overleving in de eerste 3 jaar. In 2005 is met succes een Villedonmannetje (van een kwekerij in Frankrijk) met een Valkenswaardvrouwtje gekruist.

Voorbeeld Types

Voor schubkarpers is het aanbod thans erg groot. Bijna alle buitenlandse kwekers hebben, eveneens voor consumptiedoeleinden, schubkarpers als bijproduct, maar meer en meer worden deze edelschubkarpers uitgezet voor sportvissers. Voor Nederland is dit een aangename aanvulling op de vele tientallen jaren uitgezette OVB-schubs die tussen 1975 en 1995 de meest uitgezette karper was.

Hoewel we door onze expertise ontleend aan de SKP-en op onze website met name op spiegelkarper het accent leggen zullen we (later) zeker aan de verschillende bloedlijnen van edelschubkarpers de nodige aandacht geven.

Relevante vragen met betrekking tot rassen en typen

  • Waarom wordt er, gezien de groeiende markt wat betreft uitzetkarpers, door kwekers niet vaker mooi beschubde spiegels gekruist met consumptietypen?
  • Waar komen die soms zo fraai beschubde spiegels van Franse rivieren vandaan?
FacebooktwittermailFacebooktwittermail