Vraag en antwoord omtrent het convenant karperbenutting

Wat willen jullie als BVK bereiken met een convenant?

Bescherming van karpers van open wateren tegen beroepsvissers die karpers legaal benutten. Zolang de wet niet is aangepast of in de Visstandbeheercommissies (VBC’s) voor rijkswateren goede afspraken over karper zijn gemaakt, proberen we eruit te halen wat er nu in zit.

Behoud van (project)spiegelkarpers en grote schubs op open wateren betekent dat karpervissers daar hun avontuur kunnen blijven beleven en daar zetten we ons als BVK speciaal voor in. Voor de duidelijkheid: Op wateren waar de sport het schubvisrecht heeft (en dat is op de meeste wateren het geval) heeft karper in de regel al een beschermde status en hoeven we van beroepsvissers dus niets te vrezen. Dat blijft zo!

Hoe willen jullie dat bereiken?

Met het poldermodel. Dat betekent om de tafel met je ‘natuurlijke’ tegenstander, in plaats van op een afstandje naar elkaar schreeuwen. Het betekent ook dat er geruild dient te worden. Beroepsvissers gaan natuurlijk ook niet zomaar hun brood (al is er niet veel aan karper te verdienen) weggeven, dus zijn wij gezamenlijk gaan kijken wat er voor voordeel voor beroepsvissers is om karpers voortaan onbeschadigd terug te zetten.

Wat is precies de deal van jullie met beroepsvissers ?

Als belangenbehartiger van karpervissers en Spiegelkarperprojecten hebben we en geen visrechten en geen geld te bieden. Wat we kunnen bieden is dienstverlening en voorlichting. Een van de eerste dingen is dat we een lijst samenstellen met beroepsvissers die voortaan spiegelkarpers en grote schubs onbeschadigd terugzetten. Wij publiceren die lijst op internet. Dat kweekt goodwill en daar zijn beroepsvissers gevoeliger voor dan je misschien denkt. Een slecht imago betekent bijvoorbeeld meer vernielde fuiken…

Het is niet voor niks een ‘deal’ dus als een beroepsvisser zich niet houdt aan de afspraak gaat ie van de lijst af en dat is dan weer slechte reclame voor zo’n bedrijf.

Waarom liften jullie niet mee op de koers van Sportvisserij Nederland (SVN)?

Omdat koers en route van SVN wat betreft beroepsvissers niet snel tot resultaat leidt en intussen ‘onze karpers’ worden weggevangen. De koersen hoeven elkaar ook niet in de weg te zitten. Wij willen op korte termijn bereiken dat de benutting van karper in voor karpervissers goede en ecologisch verantwoorde banen wordt geleid. SVN heeft een lange termijnvisie waarbij ze uitgaat van sterke vermindering van het aantal visbedrijven en het overnemen van visrechten.

Klopt het dat jullie als BVK schubs voor spiegels willen ruilen?

Dat klopt niet. Ten eerste kunnen wij helemaal geen vis ruilen want we hebben geen visrechten. Ten tweede is een grote original schubkarper ons net zoveel waard als een projectspiegel. Een schubkarper is alleen iets minder goed te verdedigen als zijnde iets van ons (karpervissers), want is op open water meestal gewoon een voortbrengsel van het water zelf in plaats van door ons uitgezet. De Combinatie ven Beroepsvissers bleek echter bereid om ook grote (10 kilo plus) schubkarpers op dezelfde ‘beschermlijst’ te zetten als de spiegelkarper. Pure winst! Let wel: dit geldt voor wateren waar beroepsvissers anno 2013 alle karpers ongeacht type of grootte onbeperkt mogen meenemen.

De schubkarpers onder de 10 kilo blijven buiten de deal. Dus op wateren zoals IJsselmeer/Markermeer/IJmeer en delen van de grote rivieren (en soms aangrenzende wateren) waar beroepsvissers schubvisrechten hebben kunnen schubkarpers kleiner dan 10 kilo nog benut blijven worden.

Als jonge schubs worden weggevangen verlies je toch je opvolging in het karperbestand?

Het is een feit dat de trend voor karper op open watersystemen naar beneden is, substantiële aanwas van jonge karper komt steeds minder vaak voor en daarmee is duurzame benutting van karper sowieso niet langer mogelijk. Natuurlijk zien wij als BVK liever een algeheel meeneemverbod voor karper in open wateren. (Voor sportvissers bestaat dit verbod al voor driekwart van al het water in Nederland.)

Het is onze overtuiging dat als dit convenant in praktijk wordt gebracht beroepsmatige benutting nauwelijks of geen hinder meer zal geven aan (door ons karpervissers) gewaardeerde karperbestanden in open wateren.

Een heel ander verhaal geldt voor polders waar karper de dominante soort is. Denk aan de polders in Noord-Holland. Het oogsten van karper door beroepsvissers gebeurt daar al sinds mensenheugenis en het bestand verandert er niet wezenlijk door. De BVK is niet principieel tegen het beheersmatig vangen van kleine schubkarpers bestemd voor consumptie uit dergelijke polders. Een eventueel algemeen meeneemverbod voor karper heeft daar geen meerwaarde. Als BVK zijn we als part of the deal ook bereid te kijken naar ruimte voor duurzame benutting van karper door beroepsvissers in dergelijke polders. Let wel: dat kan ten hoogste leiden tot een BVK-advies aan een visrechthebbende.

Kunnen we als georganiseerde hengelsport niet beter de handel in levende karper proberen stil te leggen door te adviseren geen levende karper meer te kopen van beroepsvissers?

Dat is zeker een weg die wij, samen met de andere belangenbehartigers, bewandelen. Er zijn helaas nog hengelsportverenigingen (hsv-en) die karpers afkomstig van open water van beroepsvissers kopen om ze vervolgens in eigen water uit te zetten. We hebben vorig jaar contact gezocht met een hsv die jaarlijks karpers (waaronder projectspiegels) opkocht van een beroepsvisser van het IJsselmeer/Markermeer. Dat heeft direct resultaat opgeleverd. We stellen het op prijs als dat soort praktijken bij ons gemeld worden! Juist door de SKP-en kunnen we aantonen dat die karpers zijn overgezet.

 Klopt het dat jullie beroepsvissers willen betalen voor het terugzetten van spiegelkarpers? Is dat wel verstandig en waar halen jullie dat geld vandaan?

Nee hoor, daar is geen sprake van. Op dit moment hebben we als BVK nog geen 100 leden: maal een tientje… Financieel gezien ga je daar niet veel karpers mee redden… De BVK zou dat ook niemand aanraden. Het zou nog een markt kunnen creëren…

Dat ‘betalen voor terugzetten’ waar aan wordt gerefereerd in De Karper zit veel lumineuzer, onschuldiger en vooral heel anders in elkaar. SKP-en loven jaarlijks prijzen uit voor terugmelders. Wij willen bij SKP-en op open wateren stimuleren om beroepsvissers karpers te laten fotograferen en de foto in te sturen naar het SKP. Dat is echter onvoldoende om een prijs te ontvangen. Daarvoor moet de spiegelkarper die op de foto staat nogmaals worden gemeld door een ander. In dit geval dient dat een karpervisser te zijn. Daarmee heb je immers de garantie dat de vis ook daadwerkelijk ongeschonden is teruggezet. Zeg dat je daar eenmalig een prijs van 50 euro voor geeft. Dan is dat een leuke stimulans voor de beroepsvisser en meer niet. Hoe vaak zal het gebeuren? Een keer per jaar? Die kosten lijken ons door elk SKP te dragen, maar ieder SKP is vrij om mee te doen.

Je kunt ook beroepsvissers uitkopen, maar dan kom je er niet met een leuk aanmoedigingsprijsje…

Wat vinden jullie van de kritiek van De KSN?

Het verschil van mening over de houding tegenover beroepsvissers verbaast ons niet en is ook niet erg. De KSN lift zoals ze zelf aangeven mee op de koers van SVN. Hun kritiek heeft ons wel geleerd dat we veel scherper en duidelijker moeten formuleren om te voorkomen dat de inhoud en strekking verkeerd wordt geïnterpreteerd. Inhoudelijk had De KSN een paar goede puntjes die we zullen aanpassen. We hopen nog steeds dat De KSN alsnog besluit in te stappen.

Hebben de leden van de BVK nog wat te zeggen over het convenant?

Dat is altijd lastig als je een akkoord probeert te sluiten met een andere partij. Wanneer en hoe raadpleeg je de achterban? Wij vonden het niet nodig om jullie het voorlopige resultaat voor te leggen. We moeten immers nog antwoord krijgen van de Combinatie van Beroepsvissers op ons laatste conceptvoorstel.

Degenen die het concept-convenant dat nu bij de CvB ligt wil nalezen, meld het ons, dan sturen we je deze toe. Als we de volgende ronde door zijn sturen wij alle leden een nieuw concept. De speelruimte zullen we van tevoren duidelijk maken.

 Wat is de planning voor het ondertekenen van het convenant?

De planning is nu dat we in oktober/november 2013 het convenant gaan ondertekenen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail