Petitie Laat de Spiegels voor de Sport

 Op het eerste oog een vredig tafereelVerhalen over beroepsvissers die (grote) karper vangen en verhandelen zijn er altijd geweest. Soms gebaseerd op feiten, maar vaak uit de tweede hand en aangedikt. Met de opkomst van de moderne karpervisserij op open wateren (rond 1985) werd er door karpervissers steeds meer gewaakt over de aanwezige grote karpers en zeker over spiegelkarpers die op open water al heel lang vrij zeldzaam zijn. Men herkende individuen van vissen en deze werden opgevolgd (gemonitord). Logisch dat je zo’n vis niet in de bun van een beroepsvisser wil tegenkomen. Dat dat wel gebeurde en gebeurt is zeker, maar de omvang van ‘het probleem’ is (nog steeds) niet helemaal duidelijk. Dankzij de databanken van SKP-en kunnen we tegenwoordig wel een inschatting maken van de verliezen aan beroepsmatige benutting, echter meer dan een indicatie en een momentopname is het niet.

Substantiële karpervangsten door beroepsvissers op open wateren komen sporadisch voor, maar het is wel zo dat één succesvolle zegentrek in wateren waar het karperbestand niet al te groot is het beeld aanmerkelijk veranderen. Los daarvan wordt het verdwijnen van één enkele grote karper door gespecialiseerde karpervissers al heel gauw als een groot gemis ervaren. Daar komt bij dat in het kader van SKP-en uitgezette spiegelkarpers een bron van kennis vormen.

In de zomer van 2011 gaven Wijtze Tjoelker en Joris Weitjens namens De KSN en het COS het startschot voor een inventarisatie van het probleem, met daaraan gekoppeld directe acties om spiegelkarpers op open water te redden van economische benutting. Met name door hulp van De KSN Regio Zwolle ontstond een belangrijker scherper beeld van de benutting van karper door beroepsvissers. In een aantal zeer grote watersystemen, waarbij Markermeer/IJmeer en de Ijsselmonding eruit springen, is de (bij)vangst van karper met zegen en staand want aanzienlijk.

De petitie: Laat de spiegels voor de Sport! lag in het verlengde van deze inventarisatie. Het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS), ondersteund door De KSN, presenteerde de petitie op beurs Carp in Zwolle in februari 2012. Helaas bleken de in Sportvisserij Nederland verenigde federaties niet bereid om mee te doen. Deze varen hun eigen koers met betrekking tot beroepsvisserij.

Petitie : Laat de Spiegels voor de Sport !

Met de petitie zetten de voorlopers en oprichters van de BVK hoog in op het beschermen van spiegelkarpers. Niet omdat schubkarpers ons niet genoeg interesseren, maar omdat het benutten van spiegelkarpers die aantoonbaar door SKP-en zijn uitgezet en worden gemonitord, het probleem van karperbenutting haarscherp neerzet. De bijval was enorm en uiteindelijk is de petitie door ruim 7000 mensen ondertekend. De petitie werd meer dan een (nood)signaal, de actie bracht algauw beroepsvissers en karpervissers om de tafel. Beide partijen (met name de Combinatie van Beroepsvissers en de BVK) hadden en hebben de intentie er onderling uit te komen, niet alleen wat betreft ‘onze’ spiegelkarpers maar wat betreft karperbenutting in het algemeen.

Relevante vragen met betrekking tot de petitie

  • Wordt er daadwerkelijk iets met de petitie gedaan?
  • Sluiten federaties en de landelijke belangenorganisaties zich in de praktijk aan bij het streven naar het beschermen van voor karpervissers extra belangrijke karpers?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail