Ongewenste handel in karper

Begin april werden we opgeschrikt door een filmpje waarbij de overheveling van door een beroepsvisser in open water gevangen karpers naar een transportwagen van een karperleverancier was te zien. Dergelijke handel is ons een gruwel. Het dupeert niet alleen de SKP’s die met veel geld en moeite werken aan een mooi karperbestand in open(baar) water, maar ook karpervissers van open water die in woede en onzekerheid achterblijven. Op dit moment zijn we bij de BVK bezig om de verschillende schakels in deze handel bloot te leggen en de verantwoordelijken te confronteren met hun gedrag.

Degenen die ons al lang volgen weten dat we met de BVK en onze voorganger het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) al ruim 20 jaar werken aan het beschermen van karper uit open(bare) wateren. Ondanks onze pogingen om karper op open water een beschermde status te geven, mag deze nog steeds op veel open water gevangen en verhandeld worden. Het noopt ons tot herhaalde inspanningen waarvan niet zeker is of ze voldoende doel treffen. Echter met de armen over elkaar zitten en alleen maar schelden op degenen die zich met die handel inlaten, is niks voor ons. Denk maar aan onze door een paar duizend karpervissers ondertekende petitie ‘Laat de spiegels voor de sport!’ van ruim tien jaar geleden.

Petitie : Laat de Spiegels voor de Sport !

Gelukkig voor ons zijn er wel degelijk beroepsvissers bereid gebleken om karpers terug te zetten en is het aantal gedocumenteerde gevallen van het verhandelen van karper van open(baar) water afgelopen 15 jaar vrij gering. Maar de laatste paar jaar krijgen we toch weer meer berichten en feitenmateriaal binnen over die ongewenste karperhandel. Voor ons reden genoeg om actie te ondernemen.

Komende tijd sturen we alle betrokkenen bij de handel in (poot)karper een intentieverklaring waarmee men door ondertekening kan laten zien dat niet (langer) wordt meegewerkt aan de handel in ‘wildvang’ van openbaar water. Het gaat om de volgende (beroeps)groepen:

  • Karperkwekers en-leveranciers
  • Beheerders van wateren, zowel hsv’s en federaties als beheerders van privé/betaalwateren
  • Beroepsvissers

Als eerste hebben we kwekers/leveranciers het volgende briefje plus een intentieverklaring gestuurd.

 

Beste karperkweker/leverancier,

 

Wij hopen van harte dat u ons initiatief ondersteunt om bij de handel in pootkarper (voortaan) geen gebruik (meer) te maken van karpers afkomstig van wildvang in openbaar water.

Wij beschermen daarmee onze Spiegelkarperprojecten en andere uitzetprojecten en daarmee uiteraard karpervissers die zo graag aan openbaar water, rivieren, kanalen, vaarten grote open meren en plassen enzovoorts vissen.

 

U kunt de ingevulde verklaring per reply naar ons toesturen of naar contact@karperbeheer.nl

 

Bedankt alvast voor de medewerking.

 

Vriendelijke groet namens bestuur BVK,

 

Joris Weitjens

 

Vergelijkbare brieven zullen we ook sturen aan de visstandbeheerders en aan beroepsvissers. Hier vind je de intentieverklaring (pdf) voor kwekers en leveranciers, hier de verklaring voor waterbeheerders en hier de verklaring voor beroepsvissers.

We houden jullie op de hoogte van degenen die de verklaring hebben ondertekend.

Hou het in de gaten!

Ondertussen is het aan (ons) karpervissers om ogen en oren open te houden en verdachte situaties rondom handel in karper bij ons te melden! Vergeet vooral niet om daarvan foto’s en/of filmpjes te maken. In een groot deel van de gevallen is er niets aan de hand en gaat het bijvoorbeeld om visserijkundig onderzoek waarbij karper gewoon wordt teruggezet. Aan de hand van foto’s is dat voor ons eenvoudig vast te stellen.

Wat we heel goed kunnen gebruiken is bewijsmateriaal in de vorm van gematchte spiegelkarpers! In 2013 hebben we zo de opkoop van IJsselmeerkarpers kunnen ontmaskeren. Die karpers zijn via de netten van een beroepsvisser in een ‘karperput’ beland. De verhandelde spiegelkarpers bleken afkomstig van Spiegelkarperprojecten van Gooimeer, IJmeer en Amsterdam. We hebben de beheerder van de karperput daar destijds op aangesproken. Het lijkt erop dat daar nadien uitsluitend pootkarper uit de kwekerij is uitgezet, maar scherp moeten we blijven!

In het Gooimeer in 2006 door SKP-ZRM uitgezette spiegelkarper in 2013 in een karperput bij Hoorn

Heb jij het idee dat er in verenigingswater of betaalwateren dat je bevist spiegelkarpers zwemmen die afkomstig zijn van openbaar water, meld die spiegelkarpers (linkerflank) dan bij de Matching Community spiegelkarpermelden@outlook.com of bij de BVK contact@karperbeheer.nl

Samen moeten we de ongewenste handel in ‘onze karpers’ kunnen stoppen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail