Convenant karperbenutting

Als direct gevolg van de petitie Laat de spiegels voor de Sport! gingen op verscheidene plaatsen in Nederland karpervissers om de tafel met (vertegenwoordigers van) beroepsvissers. Verhelderende en nuttige gesprekken waarbij direct al resultaten werden geboekt. De insteek bij alle gesprekken was dat beide partijen belang hebben om de karperbenutting beter te regelen en dat beide partijen bij gemaakte afspraken iets moeten opschieten. Te eisen valt er niks, maar afspraken zijn wel degelijk bindend. Achtergrond van deze benadering is dat sinds het opstarten van VBC’s in 2000 voor karpervissers van open water helaas nog weinig goede afspraken over benutting zijn vastgelegd en het er voorlopig nog niet naar uit ziet dat de wet zal voorzien in een algemeen meeneemverbod voor karper. Het om de tafel gaan met beroepsvissers is dus een zuiver pragmatische keuze.

Meest bepalend zijn de contacten die de BVK thans onderhoudt met de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). In gezamenlijk overleg sturen beide ‘partijen’ sinds maart 2012 aan op een meer structurele oplossing door afspraken over benutting te regelen in een convenant tussen beroepsvissers(organisaties) en karpervissers(organisaties). Kern van dit ‘convenant karperbenutting’ is dat in wateren waar beroepsvissers het schubvisrecht hebben, dus karpers legaal benut mogen worden, spiegelkarpers en grote schubkarpers (10 kilo plus) voortaan niet langer benut gaan worden, maar direct zo onbeschadigd als mogelijk dienen te worden teruggezet in het water van herkomst. In ruil daarvoor, spannen karpervissers(organisaties) zich in om beroepsvissers meer te betrekken en in te schakelen bij duurzaam visstandbeheer zodat er voor hen een extra boterham te verdienen is. Meewerkende beroepsvissers geven dat zelf aan en die worden op een lijst gezet. Die lijst wordt op onze site direct gepubliceerd en wordt vervolgens aangeboden aan hsv-en en federaties. Daarnaast zal de BVK vanuit onze kennis en research onze achterban op een goede manier voorlichten over beroepsvisserij en beroepsvissers. Een dergelijke dialoog tussen karpervissers en beroepsvissers zal niet alleen leiden tot meer onderling begrip maar wellicht ook tot een verbetering van het imago van zowel beroepsvissers als van karpervissers.

Zonder afspraken zullen veel beroepsvissers op open water, zoals het IJsselmeer, doorgaan met het benutten van karper

Zonder afspraken zullen veel beroepsvissers op open water, zoals het IJsselmeer, doorgaan met het benutten van karper

Sportvisserij Nederland heeft aangegeven z’n eigen koers te varen met betrekking tot beroepsvisserij, meer gericht op afkopen van visrechten en minder geënt op het specifieke probleem van karperbenutting. De BVK denkt dat beide benaderingen niet hoeven te botsen. Zeker voor de korte termijn biedt een convenant de mogelijkheid om snel resultaat te boeken. Cruciaal is dat zowel hengelsportverenigingen en federaties als Spiegelkarperprojecten aan de slag willen gaan met de uitvoering van de intenties en afspraken vastgelegd in het convenant. De afspraken kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd en uitgewerkt in VBC-verband.

Een bottleneck kan nog worden het instemmen van de georganiseerde en niet georganiseerde beroepsvissers van het IJsselmeergebied. Hun medewerking is cruciaal in dit verhaal, omdat juist daar legale karperbenutting relatief veel voorkomt.

Relevante vragen met betrekking tot het Convenant karperbenutting

  • Is de bereidwilligheid in eigen kring groot genoeg om deals te sluiten met beroepsvissers?
  • Hoe mobiliseren we hsv-en en SKP-en om in dialoog te gaan met beroepsvissers?
  • Hoe gaan we om met tegenstribbelende visrechthebbenden, zowel aan de kant van sportvisserij als aan de kant van beroepsvisserij?
  • Kunnen we door middel van afspraken iets doen aan stropende beroepsvissers of zijn we dan slechts aangewezen op de handhaving?

We hebben de meest voorkomende vragen over het convenant beantwoord. Deze kunt u hier nalezen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail