Karperbenutting

Onder benutting van karper verstaan we het beroepsmatig onttrekken van karper aan het water en vervolgens verhandelen, levend of dood. Het woord (economische) benutting raakte in zwang door het Nederlandse Beleidsbesluit Binnenvisserij uit 1999. Met dat besluit zou een einde moeten komen aan de strikte scheiding van schubvis voor de sport en aal voor het beroep. Los van visrechten zou het beheer van de visstand dus ook de visserij voortaan verantwoord en duurzaam dienen te zijn.

Beroepsvissers bezig op het IJmeer

Beroepsvissers bezig op het IJmeer met binnenhalen van staand want

Het ministerie zocht tegelijk naar alternatieven voor de teloorgang van de aalvisserij. Het ministerie dacht/vond dat de sportvisserij en de beroepsvisserij daar in zogenaamde VisstandBeheerCommissies (VBC) onderling uit moesten komen. Voor elk watersysteem een passend Visplan waarin duurzame benutting van schubvis en aal werd geregeld. Een poldermodel dat tot nu toe niet geslaagd is. De beroepsvisserij liet z’n oog uiteraard vallen op de heel lang voor de sportvisserij gehouden schubvis, maar kreeg van de sport weinig kans. De sportvisserij betrok z’n stellingen uit vrees dat het beroep schade zou toebrengen aan een visstand die door het schoner worden van het water toch al aan het veranderen was. De beroepsvissers met volledig visrecht stonden eveneens op hun strepen wat in verschillende VBC’s heeft geresulteerd in afzonderlijke visplannen voor beroep en sport.

Voor karper op open water pakte de politiek van ‘houden wat je hebt en niks weggeven’ niet onverdeeld gunstig uit. De beroepsvisserij heeft weliswaar geen groot belang bij karper als handelsartikel, maar dat neemt niet weg dat wanneer het beroep de schubvisrechten heeft, en dat is juist vaak het geval op de grote open watersystemen, het vanuit de beroepsvisser niet vanzelfsprekend is om karpers zomaar terug te zetten. De gespecialiseerde karpervisserij heeft juist een bijzonder (groot) belang bij een gezond en mooi karperbestand op open wateren. Daar lonkt immers het avontuur dat duizenden als toeschouwer of deelnemer inspireert. Motor ook van de miljoenenhandel in artikelen om karpers te vangen. De BVK zet zich extra in voor aantrekkelijke karperbestanden op dergelijke grote open watersystemen.

Vanuit de CBB (commissie belangenbehartiging) van De KSN kwamen in 2000 al vragen over karperbenutting en hoe die in voor karpervissers gunstige zin om te buigen. Dat resulteerde uiteindelijk in de Visie karperbeheer binnen VBC’s. In enkele VBC’s leidde dit inderdaad tot goede en gunstige afspraken over karperbenutting, maar in veel VBC’s bleef het mes op tafel en kwam er niet veel van praten over het ontzien van (grote) karpers en de recent in het kader van SKP-en uitgezette spiegelkarpers.

Gevangen in de Simaja-karperput te Hoorn maar in 2006 uitgezet door SKP Zuidelijke randmeren.

Gevangen in de Simaja-karperput te Hoorn maar in 2006 uitgezet door SKP Zuidelijke randmeren. De beheerders van deze put kochten jarenlang IJsselmeerkarpers bij de plaatselijke beroepsvisser

Het lijkt en is misschien ook onrechtvaardig dat projectspiegelkarpers worden verhandeld. Wij (karpervissers) beschouwen die als van ons, maar is dat wel zo? Zodra je een vis uitzet is de vis van niemand meer, net als de vlinders in de lucht. Er zijn natuurlijk wetten die bijzondere dieren beschermen, maar voor karper is er zelfs geen minimummaat in Nederland. De visrechthebbenden kunnen

bepalen dat de vis moet worden teruggezet en dat is gelukkig voor karper, wanneer de sportvisserij visrechthebbende is, ook gangbaar. Daarmee geef je het enig goede signaal aan beroepsvissers. Een wettelijk beschermde status zal karper als ingeburgerde vis niet zo snel krijgen, al zou dat gezien de trend van schoner water en minder natuurlijke aanwas van karper niet zo gek zijn.

Er zit ook een vraagkant aan economische benutting. Tragisch (en dom) genoeg zit die vraagkant voornamelijk bij de sportvisserij. Voor een karper die ‘weggaat voor consumptie’ krijgt een beroepsvisser, als er al interesse is, hooguit 1 euro per kilogram. Voor een levende karper aangeboden aan een hsv of aan privé water krijgt de beroepsvisser vaak een veelvoud daarvan. Plus, en dat telt vaak minstens zo zwaar, bepaalde privileges van hsv-en.  Menig grote karper is op die manier verhuisd van open water naar een overvolle vijver. Dat gebeurt nog steeds. Voor De KSN aanleiding om een tweede maal (eerste keer in 2003) een brief aan visrechthebbenden te sturen over dit onderwerp.

De BVK zal de visrechthebbenden van afgesloten wateren (blijven) wijzen op de onwenselijkheid van het kopen van karpers aan beroepsvissers met onduidelijke herkomst en zeker niet als de karpers afkomstig zijn van open watersystemen.

Relevante vragen over karperbenutting

  • Kan, gezien de negatieve trend van aanwas van karper, karperbenutting duurzaam plaatsvinden in open watersystemen?
  • Kan een karperbestand in elkaar storten door benutting van karper door beroepsvissers?
  • Hoe doorbreken we het dubbelbelang van de karpervisserij opdat het verhuizen van levende karper van open water naar hsv- of privévijvers wordt voorkomen?

 Bronnen en relevante artikelen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail