Biologie

Karper (Cyprinus carpio) heeft een heel eigen plaats in het gros van de zoete wateren van Europa. De discussie of karper een exoot is, is al vaak gevoerd maar hoe dan ook: karper zou ook op eigen houtje z’n weg wel gevonden hebben naar de lage landen. Karper legt vaak flinke afstanden af. Van de Spiegelkarperprojecten weten wij tot meer dan 100 km. Inheems wordt de karper meestal niet genoemd: ingeburgerd is het woord voor de status van karper.

Oorspronkelijk is karper een vis van rivieren, met name in rivierdelta’s is karper vaak een veel voorkomende soort. De Donaudelta staat bekend om z’n karpers, en er is ook een tijd geweest dat de delta van de IJssel (IJsselmeer) bekend stond om z’n karpers. Karper is daar alweer een tijdje op z’n retour, waarschijnlijk te lang om te spreken van een tijdelijke dip. Heel constant is de aanwezigheid van karper in de droogmakerijen van Noord-Holland. Ondiepe sloten, enigszins zoutig, het perfecte biotoop voor karper, althans voor succesvolle voorplanting.

Karper is geen scholenvis maar er zijn omstandigheden dat ze meer geneigd zijn dicht bij elkaar te blijven. In kale open meren en plassen is die drang veel groter dan in wateren die veel afwisseling bieden, veel oever, eilanden enzovoorts. Ook is het zo dat karpers vaak ‘s winters verzamelen op een vrij klein oppervlak. Het is eigenlijk nooit zo dat het bestand netjes is verdeeld over het volledige water.

Karper staat te boek als een benthivore vis, wat zoveel betekent als levend van bodemdiertjes. Meestal bij elkaar gescharreld door te woelen. Karpervissers weten wel dat een karper behoorlijk flexibel is: een echte opportunist. Op z’n tijd een planktivoor en zelfs een viseter (piscivoor). Er lijkt wel een verband met de toename van het aantal expansieve soorten als de driehoeksmossel, korfmossel, rivierkreeften en de goede groei en conditie op de grote open watersystemen. Ook de toename van waterplanten is gunstig voor het menu van de karper. Slakken en insectenlarven worden graag gegeten.

Amerikaanse Rivierkreeftjes   Korfmossel   Driehoeksmossel

Niet-inheemse soorten vinden steeds vaker hun weg naar onze wateren en verruimen op die manier het voedselaanbod van de karper

Relevante vragen over biologie van de karperKarper is een makkelijk te ‘veredelen’ soort en wordt bovendien in een aantal culturen gewa ardeerd als een smakelijke vis. Met name die veredeling heeft erin geresulteerd dat de verscheidenheid aan verschijningsvormen enorm is, maar ook zonder directe inmenging van de mens zie je dat karper zich snel aanpast aan z’n omgeving.

  • Wat is het meest geschikte milieu voor karpers?
  • Hoe zout en zuur kunnen karpers het hebben en wat betekent dat voor overleving en groei?

 

 

 

 Bronnen en relevante artikelen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail