Karperbeheer

Het woord karperbeheer bestaat nog niet zo lang. Misschien haalt het de Van Daele nog eens maar correcter zou ‘karperstand-beheer’ zijn. Karperbeheer is een onderdeel van visstandbeheer, terwijl visstandbeheer op z’n beurt onderdeel is van waterbeheer. Het is goed om die samenhang niet uit het oog te verliezen.

Het woord beheer veronderstelt dat er door mensen iets te sturen valt aan de visstand. Dat klopt en net als bij het sturen van een auto is het handig als je wat basisprincipes leert. Een cursus visstandbeheer, zoals gegeven door Sportvisserij Nederland, is niet alleen boeiend maar het geeft je ook inzicht in de samenhang, de ecologie van het (onder)waterleven. Een paar basisregels van visstandbeheer zijn:

  • De milieuomstandigheden bepalen het kenmerk van de visstand. Als die omstandigheden voor bijvoorbeeld snoek niet geschikt zijn (plantenloos en troebel water) kun je snoek uitzetten wat je wil maar dat zal op termijn niks helpen/veranderen aan de visstand.
  • Beheren doe je vooral door een passende inrichting te realiseren en een passende waterkwaliteit. Wanneer je bijvoorbeeld af wil van aalscholverpredatie op je water kun je veel bereiken door schuilmogelijkheden voor jonge vis te creëren. Tegelijk neemt met een goede waterkwaliteit de kans op ondergedoken waterplanten toe en die planten geven zoveel dekking dat de aalscholverpredatie afneemt.

Voor karperbeheer gelden die regels natuurlijk ook. De crux van modern karperbeleid waar de BVK voor staat is dat het de aanwezige ecologische ruimte zoekt in bestaande watertypen. Ruimte voor een beperkt aantal karpers, dat door hun geringe aantal weliswaar nauwelijks of geen stempel drukken op het functioneren van het ecosysteem maar karpervissers des te meer plezier geven.

Het is bij modern karperbeheer in de regel juist gunstig dat de milieuomstandigheden niet erg geschikt zijn voor succesvolle voortplanting en opgroei van karperbroed. Als je het voortplantingssucces op nul kan zetten kun je de omvang en aard van je karperbestand immers heel precies sturen door middel van uitzettingen met ‘uitvalbestendige’  k3 karpers. Je kunt de bezetting aan karper dus ook zo laag houden dat een goede tot uitstekende groei van karpers is gewaarborgd.

Het ‘verantwoord’ in de naam van onze vereniging slaat op een aantal verschillende zaken.

  • Verantwoord karperbeheer betekent rekening houden met en inspelen op de wensen van andere beheerders. De BVK wil voorkomen dat uitzettingen tot gevolg hebben dat karpers een dominante rol krijgen binnen een visgemeenschap. Hoge dichtheden aan karper zijn sowieso niet in ons belang met het oog op groei en conditie van karpers. Wanneer waterbeheerders aansturen op een waterplantenrijk milieu zijn wij, onder voorwaarden, bereid tot het adviseren van karperbeperkende maatregelen. (Actief Biologisch Beheer)
  • Verantwoord karperbeheer betekent: ‘bezint eer ge begint’. Eerst inventariseren van de bestaande situatie en ontwikkeling van het karperbestand en dan pas verder gaan. Door de komst van monitorende Spiegelkarperprojecten weten we heel veel meer dan 15 jaar geleden over voor ons relevante zaken als overleving, paaisucces en migratie. Kennis van zaken is geen garantie voor verantwoord karperbeheer maar wel de voorwaarde daartoe.
  • Verantwoord karperbeheer betekent evenzeer dat we voor de komende generatie(s) iets moois willen achterlaten. Een lange termijnvisie gebaseerd op ecologisch inzicht is daarom onontbeerlijk.

Relevante vragen met betrekking tot karperbeheer

  • Is terugtreden niet wijzer en duurzamer dan ingrijpen/beheren?
  • Is verantwoord karperbeheer een mooie verpakking om uitzetten mogelijk te maken of een oprecht streven?
  • Is verantwoord karperbeheer op karperputten mogelijk?
  • Zijn we als BVK bereid om in te grijpen wanneer het uitzetten van karper problemen geeft voor het functioneren van het ecosysteem?

 

 

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail