Belangrijk! Bijeenkomst over de toekomst van SKP in Bilthoven

SKP-monitoring heeft niets aan waarde ingeboet. Het verschaft zowel de visstand- als waterbeheerder noodzakelijke informatie over de effecten van uitzettingen. De BVK’ers zal het niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren helaas een kink in de SKP-kabel is gekomen. Het ene na het andere SKP loopt vast in het matchen van spiegelkarpers. Niet vreemd als je weet dat er jarenlang dertien in een dozijn consumptiespiegels met hooguit een paar markante schubben op de staartwortel zijn uitgezet. Met name op groot open water, waar allerlei verschillende SKP’en naast en los van elkaar opereren, hebben we een probleem van formaat.

‘Unmatchable’ sinds 2010. Gaat dat veranderen?

We zijn als BVK dan ook blij dat Sportvisserij Nederland te hulp is geschoten bij het opnieuw op de rails zetten van SKP-monitoring. In samenwerking met drie partijen (SN, DeKSN en BVK) willen we graag van SKP-monitoring naar SKP-monitoring plus (of 2.0 zo je wil). Dat plus slaat op automatisch matchen: het met behulp van software matchen van spiegelkarpers. Een dure operatie, maar wel één waar heel SKP-land veel plezier van kan hebben. Voorwaarde is wel dat de organisatie van SKP uniformer en slagvaardiger wordt. Denk aan dingen als: afstemming van uitzettingen tussen projecten, standaardisering van fotografie en beperken van uitzetten kale spiegelkarpers.

Hoe dit project precies vorm gaat krijgen moet nog blijken. De bal ligt op dit moment bij SKP-coördinatoren. De projectgroep heeft daartoe zoveel mogelijk coördinatoren van SKP’en uitgenodigd om op dinsdag 11 april te komen praten over de toekomst van SKP.

Ben je uitgenodigd maar twijfel je nog? Doe het wel of stuur een vervanger!
Ben je niet uitgenodigd maar denk je wel een bijdrage te kunnen leveren aan SKP-monitoring plus? Grijp je kans en meld je hier aan.

Datum : dinsdagavond 11 april 2017
Tijdstip : 19.30 – 21.30 uur
Locatie : Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, Bilthoven

Laat ons voor 31 maart a.s. weten of je wel of niet aanwezig kunt zijn en of je gebruik wilt maken van een maaltijd voorafgaand aan de bijeenkomst. Dit kan op het volgende emailadres: kamman@sportvisserijnederland.nl

FacebooktwittermailFacebooktwittermail