Karper – Vipmedia Publishing and Services

In Karper van Vipmedia Publishing and Services lees je iedere twee maanden binnen- en buitenlandse karperavonturen, diverse vangsttechnieken, de laatste voer- en aas tips en over de nieuwste producten. Het magazine en alle foto’s zijn van topkwaliteit, haarscherp en geven je schitterende details van de gebruikte technieken en vangsten.

Artikelen over karperuitzettingen

De reeks artikelen over karperuitzettingen die in 2012 verscheen in Karper is uniek in zijn soort. De auteur Gerwin Gerlach is werkzaam bij Sportvisserij Nederland en daarvoor bij de OVB. Gerwin Gerlach deed een uitgebreid literatuuronderzoek naar alle aspecten rondom karperuitzettingen. Hij vond niet alleen prachtig beeldmateriaal; de reeks staat vooral bol van interessante feiten over de kweek van onze karper in Nederland in het verre en minder verre verleden. Het onderwerp ligt in het hart van waar de BVK zich mee bezighoudt en we zullen meer dan eens naar iets uit deze reeks verwijzen.

Karper 71 Karper 71 – Karperuitzettingen in Nederland Deel 1

Of je nu in een poldersloot, een rivier of het IJsselmeer vist; overal in Nederland is karper te vangen. Engelsen zeggen wel eens gekscherend dat er in ons land na een regenbui al karpers in de plassen op straat zwemmen. Toch is het voortplantingssucces van de soort in ons land niet erg groot. De massale wegvraat van het broed door snoek en onze korte en koele zomers beperken namelijk de aanwas van jonge karper. De meeste vissen die wij vangen zijn dan ook op twee- of driejarige leeftijd uitgezet. Dat deze uitzettingen al vanaf het einde van de 19e eeuw plaatsvinden zal veel karpervissers misschien verbazen.

Gerwin Gerlach

Lees meer hier

Karper 72 Karper 72 – Karperuitzettingen in Nederland Deel 2

Na de verbetering en vergroting van het vijvercomplex in Valkenswaard beschikt de Nederlandse Heidemaatschappij begin jaren vijftig over een groot areaal aan visvijvers. De kwe- kerijen draaien op volle toeren en karpers zijn het belangrijkste kweekproduct. De pootvis wordt voortaan door het zogenaamde Rijkspootvisfonds beschikbaar gesteld voor uitzet- tingsdoeleinden. Vanuit de beroepsvisserij en de hengelsport neemt de vraag naar karper snel toe. Niet alleen in afgesloten viswateren maar ook in grotere watersystemen worden karpers uitgezet, vaak ter compensatie van een vissterfte door de lozing van industrieel afvalwater. Ondanks de verslechterende waterkwaliteit wordt het sportvissen enorm populair.

Gerwin Gerlach

Lees meer hier

Karper 73 Karper 73 – Karperuitzettingen in Nederland Deel 3

In de jaren zeventig vragen de Nederlandse karpervissers steeds vaker naar wilde kar- pers. Deze vraag wordt gevoed door de hengelsportpers, die zich op negatieve wijze uitlaat over de kweekkarpers van de OVB. Deze zouden door hun gebrek aan vechtlust beduidend minder hengelplezier opleveren dan wilde karpers. Het gevolg is dat de OVB vanaf 1974 uitsluitend nog schubkarpers met 25% wildbloed levert.

Gerwin Gerlach

Lees meer hier

Karper 75 Karper 75 – Karperuitzettingen in Nederland Deel 4

Elke karpervisser kent de term ‘Spiegelkarperproject’ en veel karpervissers zijn zelfs persoonlijk bij zo’n project betrokken. In dit vierde en laatste deel over de karper- uitzettingen in Nederland wordt de achtergrond van deze projecten en de grote variatie onder de uitgezette vissen nader belicht. Via verschillende viskwekers zijn in het kader van Spiegelkarperprojecten pootspiegeltjes van allerlei rassen aangekocht, die voorafgaand aan de uitzetting afzonderlijk zijn gewogen, gemeten en ge- fotografeerd. Dit geeft inzicht in de migratie, groei en overleving van karper op diverse wateren. De Spiegelkarperprojecten resulteren hierdoor niet alleen in een grotere variatie van de Nederlandse karperbestanden, maar leveren ook een schat aan waardevolle informatie over onze geliefde vissoort.

Gerwin Gerlach

Lees meer hier

Voor het bekijken van de elektronische versie van deze documenten heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.

Adobe Reader

FacebooktwittermailFacebooktwittermail