Interview met Andres de Rouville

Andres de Rouville is lang geen onbekende in de SKP-wereld. Deze geboren Amsterdammer lanceerde in 2008 een eigen website met de veelzeggende titel ‘Linkerflanken’. Hij was dan ook lang een van de beste melders bij het SKP in Amsterdam. In 2018 verruilde hij (voor de liefde) Amsterdam voor Limburg. Daar is hij sinds een half jaar werkzaam voor Sportvisserij Limburg. Geen saai begin als je bedenkt wat Limburg deze zomer qua waterhoeveelheden voor z’n kiezen heeft gekregen! Wat heeft dat voor gevolgen gehad voor de visstand in het algemeen en wat voor het karperbeheer voor de komende tijd? Genoeg te vragen dus aan Andres.

In het overstromingsgebied van de Roer speurend naar achtergebleven karpers

Misschien wil je jezelf nog even kort voorstellen aan de hand van een paar punten. O, eerst nog even deze: toen ik jouw naam voor het eerst las dacht ik aan een Franse baron van adel. Je snapt dat ik een beetje werd ontnuchterd toen ik je voor het eerst sprak. Dat was geen Frans accent… Maar je zal toch tenminste wel Franse voorouders hebben?

 • Leeftijd, relatie, woonplaats

Ik ben 47 jaar, samenwonend met Germaine en tegenwoordig woonachtig in de gezellige binnenstad van Heerlen. O ja, ik heb daadwerkelijk Franse voorouders! Zelfs een stamboom die teruggaat tot zo rond het tijdperk Napoleon.

 • Opleiding/werkervaring/achtergrond

Ik ben afgestudeerd voor landschap en tuinarchitectuur. Daar een tijdje in gewerkt totdat ik een vacature als Cabin Attendant bij Transavia zag staan. Ik hield wel van avontuur en reizen. Ik heb dit uiteindelijk 10 jaar gedaan. Ik had inmiddels genoeg Airmiles verzameld en mijn sociale leven leed hier ook onder. Hierna ben ik de luchtvaartbeveiliging ingegaan op Schiphol en later op Maastricht-Aachen Airport. Op een dag kwam ik de vacature tegen van Sportvisserij Limburg. Ik heb hier geen minuut over getwijfeld, gesolliciteerd en ben aangenomen!

 • Sportvissers-geschiedenis

Deze is breed. Mijn allereerste vis was een snoekbaars van de IJssel, Ik was net een jaar of vier. Ik deed dit graag met mijn vader. Waar Joris toendertijd Naeffje en Roest ving zat ik als kind kleumend in een roeibootje achter de snoekbaars aan op de vermaarde Derde Diem. De jaren bij de elektriciteitscentrale waren magisch. Wat ik nu weet had ik toen willen weten!

Verder heb ik jaren op zee gevist. Eerst vanaf pier, dijk en strand, later ook op de boot en hier ook met grote wedstrijden mee gevist. Karperen heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Eerst met een pennetje met een vlok brood of een halve gekookte aardappel, en pas later aan het begin van het millennium ook statisch. Dit doe ik nog steeds. Vaak een dagje, soms een nachtje of zelfs langere sessies tijdens de vakantie. Sportvissen is voor mij ondertussen meer dan een hobby. Het is gedeeltelijk nu ook mijn werk geworden. Ik heb dankzij de hengelsport veel vrienden en kennissen leren kennen waar ik al jaren goed contact mee heb. Het is veel meer dan alleen maar met een hengeltje tussen het riet zitten.

 • Rol bij sportvisserij Limburg

Ik ben aangenomen als Medewerker Projecten en Doelgroepenondersteuning. Dit klinkt als een hele mond vol en is het misschien ook wel. Ik hou mij bezig met de communicatie, diverse social media-kanalen, begeleiding bij wedstrijden, projecten als ‘Samen vissen met ouderen’ en activiteiten voor de jeugd, het coördineren van activiteiten en calamiteiten zoals vissterfte, overstromingen, maar ook karperuitzettingen en verenigingsondersteuning.

 • In het kort iets over de karpervisserij in Limburg

Limburg heeft heel veel water! Dat zou je op het eerste oog niet zeggen, maar als je de diverse verenigingsvijvers buiten beschouwing laat dan is De Maas en de Maasplassen een heel groot gebied. Als je van uitdagingen houdt, dan is de Maas zeker de moeite waard.

Impact van de overstromingen

 • Welke (karper) wateren hebben in Limburg het meest te lijden gehad onder die extreme omstandigheden in juli?

Dit zijn over het algemeen toch wel de verenigingsvijvers. En dan vooral de vijvers waar vlakbij een verbinding naar het grote water is. Je moet je voorstellen dat de vijvers buiten hun oevers zijn getreden en de karpers heeft meegevoerd naar en in beken en riviertjes. Vooral de wateren vlakbij de Geul, de Roer en de Geleenbeek hebben veel te lijden gehad. Op de meeste vijvers is het bestand naar schatting met 90% geslonken! Ook de Maas is redelijk door de war geschopt, al heb ik het idee dat het bestand in de meeste stuwvakken er niet onder geleden heeft. Er is zelfs een hoop karper bijgekomen. We denken zelfs dat er bestanden uit het buitenland afgezakt zijn.

Ook afvissen van karpers met netten vraagt om strategie en overleg!

 • Wat is jouw indruk van het effect op de visstand van riviertjes, kanalen en de Maas?

Zowel positief als negatief. Ik denk persoonlijk dat er een afwisselend bestand aan veel verschillende typen en rassen aan karper in de kanalen en Maas terecht is gekomen. Ik heb overigens ook al vernomen dat er vissen zijn gevangen die eigenlijk bijna altijd in hetzelfde stuwvak werden gevangen en na de overstromingen weer. Op het eerste oog lijkt op de Maas dus weinig aan de hand. Voor riviertjes als de Geul en de Roer – riviertjes die zijn ingericht voor stroming minnende vissen als de serpeling, kopvoorn en beekforel – zie ik wel negatieve effecten. Wat de daadwerkelijke effecten zijn, zal de toekomst uitwijzen.

 • Je was zelf vrij snel ter plekke. Was is je meest opvallende/schokkende waarneming wat betreft karper.

Buiten die grote, krachtige en indrukwekkende watermassa, wat al een grote indruk op zich is, was het vooral de omvang van de overstroomde gebieden en de hoeveelheid aan karper die je er vrijwel meteen op zag zwemmen. Het meest schokkend vond ik toch wel een groep van zo’n tien schubs en spiegelkarpers die met de bek open met z’n allen tegen een waterafvoertje aan lagen en echt geen kant meer op konden. Daar zag ik pas echt de nood van de vissen. Uiteraard zijn deze vissen afgevangen en overgezet in een naburig kanaal.

Niet alle karpers ontsprongen de dans. De massieve spiegel op de rechterfoto kon wel gered worden van een weiland nabij de Roer.

 • Wat betreft de Limburgse Maas waren er veel zorgelijke berichten op het moment dat uiterwaarden en waterbekkens vol liepen. Toch hoorden wij van getuigen (zoals Patrick Stultjens) ter plekke dat veel vis en zeker ook karper de weg zelf terug gevonden hebben. Is dat ook jouw indruk en heeft dat wellicht ook te maken met de inrichting van die overstromingsgebieden. Valt daar wellicht qua inrichting nog winst te behalen?

Over het algemeen heb ik wel de indruk dat vooral de karpers, maar ook andere riviervissen als de winde hun weg terug hebben gevonden. Na de zware overstromingen van 1993 en 1995 in Limburg is er veel geïnvesteerd in de inrichting van de Maas. Zo zijn er retentiebekkens aangelegd in alle vormen en formaten. In de meeste bekkens trok de vis zich terug, dat ging goed als die bekkens geheel konden leeglopen maar in sommige bleef water staan. Dit waren eigenlijk de grootste knelpunten. Wat wel opviel in deze bekkens is dat hier geen grote karper werd aangetroffen. Wel heel veel klein broed, waaronder opvallend veel schubkarpertjes, kleine snoek en grote paling en witvis.

Vrijwilligers van de federatie Oost-Nederland kwamen te hulp. Een hartverwarmende actie!

 • Dit soort hoog water treedt bijna altijd op in de wintermaanden: karpers zijn dan minder actief. Mijn indruk is dat dit in het voordeel heeft gespeeld en ook relatief weinig vissen zijn uitgespoeld in zee. Wat is jouw idee over de ‘zelfredzaamheid’ van karpers bij hoog water.

Dat deze ramp zich voltrok in juli was in zekere zin ‘mazzel’. De karpers waren in de meeste gevallen al afgepaaid en lekker fit. Dit troffen wij ook aan in het rampgebied. De karpers lieten zich moeilijk vangen. Ik heb dus daarin goede hoop. Karpers zijn opportunisten. Waar er wat valt te halen, duiken er meteen karpers op. Zo heb ik verhalen gehoord dat er bij bouwwerkzaamheden aan nieuwe kades, damwanden en bruggen er op deze nieuwe (onderwater) bouwgrond er vrijwel direct karpers aanwezig waren. Het mooiste voorbeeld zijn toch wel de zomerse zwemstrandjes die de hele dag worden omgewoeld. Gooi ’s avonds daar maar eens een lijntje uit!

Dit karperbroed op de uiterwaarden toont aan hoe opportunistisch karpers zijn!

Oostvaarderplassen-karpers naar Limburg

 • Jullie vullen de visstand van afgesloten vijvers nu aan met karpers vanuit de Oostvaardersplassen. Hoe is dat tot stand gekomen?

Dat kwam zo: Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de hele reddingsoperatie in gang gezet door BOA’s naar het gebied te sturen. Via hen kwam ook de federatie Oost Nederland in zicht. Zij hebben al langere tijd een calamiteitenplan. Indrukwekkend was dat na een paar telefoontjes de volgende ochtend al een hele ploeg vrijwilligers klaar stond op de stoep in Roermond om te helpen. Deze federatie maakt tijdens een calamiteit veel gebruik van beroepsvisser Anton van Triest. Hij heeft zegens en elektro apparatuur om gebieden snel af te vissen. Na twee nuttige dagen in Limburg kreeg hij een ‘spoedje’: ‘karpers afvangen vanwege een herinrichting in het Oostvaardersplassengebied’. Na een paar dagen kreeg ik een belletje. Of wij wat aan lange slanke schubkarpers hebben? In eerste instantie werd ik daar als karpervisser niet echt enthousiast van. Aangezien een hoop verenigingen het zwaar te verduren hebben gekregen werd ik i.p.v. karpervisser snel weer belangenbehartiger. Eén vereniging reageerde gelijk enthousiast. Momenteel zijn de uitzettingen van OVP karpers nog in volle gang. Het gaat hierbij om een paar duizend kilo karper. De meeste karpers hebben het formaat van tussen de 2 en 4 kg

Teiltje OVP-karpers uitgezet in een Limburgse vijver

 • Wat is jouw indruk van die karpers van de Oostvaarderplassen: interessant voor gespecialiseerde karpervissers of alleen voor bezoekers van karpervijvers?

Als karpervisser loop ik er niet direct warm voor. Het zijn zeker hele sterke vissen die het uiterste van je materiaal vergen, maar het blijft een ‘eenheidsworst’. Veertig pond zullen ze nooit halen en ze blijven zeer waarschijnlijk lang en slank. Voor de karpervijvers zijn ze echter ideaal. Het zijn sterke vissen, azen gretig en staan garant voor een dag met leuke actie. Als belangenbehartiger vond ik het wel een goed idee. Een vereniging moet wat te bieden hebben voor z’n leden. Ik heb navraag gedaan bij het betreffende bestuur. Die waren ontzettend enthousiast. De vangsten zijn aangetrokken, relatief veel vis voor een gunstige prijs en voorlopig geen uitval. Er is zelfs meer besteld. Op het eerste oog blijkt het een goede zet! Of het verstandig karperbeheer is, dat is natuurlijk de vraag. Dat is weer een hele andere discussie. Ik zal blijven polsen over het verloop.

Na zo’n uitzetting met OVP-karpers nam Andres zelf de proef op de som in een van die vijvers en ving er gelijk 12…

SKP in Limburg

 • Hoewel we als BVK slechts globaal op de hoogte zijn van de SKP-organisatie in Limburg is onze indruk dat de monitoring serieus wordt gedaan. Wat is jullie indruk en hoe is de samenwerking tussen SKP en federatie?

Er zijn in het verleden best veel uitzettingen gedaan die gefinancierd en gefaciliteerd zijn door Sportvisserij Limburg. De monitoring en de keuze van de leverancier en het uitgezette type zijn in handen geweest van Daniël Jawadnya van De KSN-regio Limburg. Met Daniël wordt elk jaar gekeken hoe de diverse uitzettingen verlopen. Daar wordt gekeken naar alle meldingen met daarbij de groei en verspreiding. Gezamenlijk wordt voorts jaarlijks gekeken naar een uitzetplan waarin uitzetwateren/plaatsen, maar ook het gekozen uitzettype centraal staan. Daarnaast is er ook regelmatig contact en steeds vaker afstemming met andere federaties over oa de uitzet op de Maas. Naburige federaties zetten immers ook in de Maas karpers uit.

 • Sportvisserij Midwest Nederland heeft een masterplan karperuitzet waarmee de mogelijkheden om uit te zetten in open water bijna maximaal wordt benut. Hoe doen jullie dat? En weet jij wat de plannen zijn met SKP-uitzettingen in open water?

Wij houden ons aan de KRW-richtlijn. Hierover hebben wij contact met het Waterschap. Buiten de federatie om wordt er door verenigingen ook karper op open water uitgezet. De monitoring ligt bij hun. De samenwerking kan daarin hier wel beter. Persoonlijk vind ik dat elke uitzetting gemonitord moet worden. Om gegevens te hebben zal je ook een basis moeten hebben. Dat vind je in een goed draaiend SKP! Altijd monitoren dus!

 • Om de relatie tussen SKP en overstromingen nog maar eens te leggen: SKP is natuurlijk een uitstekend doch vaak niet heel snel resultaat gevend middel om de karperstand te volgen. Komt er bij jouw weten al iets uit de monitoring wat betreft de effecten van de overstromingen?

Ik heb enkele meldingen voorbij zien komen van karpers die voor en na de overstroming in hetzelfde stuwvak gemeld zijn. Aan de andere kant heb ik tijdens visreddingen in de uiterwaarden van de Roer karpers zien zwemmen die onmogelijk bij ons zijn uitgezet. Navraag bij mensen van VBC Roer heeft geleerd dat deze (grote) spiegelkarpers hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit Duitsland. Daar vinden uitzetprogramma’s plaats in de Roer waar ook karper deel van uitmaakt. Aan de Nederlandse kant zijn die uitzetprogramma’s meer gericht op stroom minnende vissoorten zoals zalm, zeeforel, serpeling en andere. Bij de vistrap/passage aan de roer in Roermond word geweldig goed gemonitord. Daar worden best vaak karpers waargenomen. Interessante ontwikkeling! Verder blijft het nu afwachten wat het effect is van al die karpers die via de getroffen karpervijvers in de Maas terecht zijn gekomen. Wij verwachten dat dit best een impact heeft. Je kunt wachten op de eerste meldingen van ‘papegaaien’ en koikarpers…

Tot slot nog een persoonlijke vraag

 • Ik kwam een oud jaarverslag (ik meen 2009) tegen van de AHV waarin ik het SKP evalueerde. Jij stond genoemd als beste melder van dat SKP in dat jaar. Ik herinner me ook nog goed jouw enthousiasme bij een match. Mis je Amsterdam wat betreft dat SKP-gevoel niet? En Robert Paul (Naeff) wil graag weten hoe het überhaupt is voor een Amsterdammer om in Limburg te wonen.

Qua SKP bestand, monitoring en de kans op een visdag met een hele serie aan mooie uitzetters mis ik Amsterdam zeer zeker! De stad waar het in 1998 allemaal begonnen is en de resultaten nu goed zichtbaar worden. Een prachtig karperbestand waar nu de vruchten van worden geplukt. In al die jaren dat ik er woonachtig was bouw je ook een band op met de vereniging, andere fanatieke melders, stekken en het prachtige en interessante verhaal na de melding van Joris Weitjens. Dat was elke keer weer een feest in je mailbox!  Dat is zeker een gemis!

Andres op Koninginnedag (wat nou Koningsdag…?) in 2009 met de Villedonner die later bekend zou worden onder de naam Magikarp en inmiddels al eens dik boven de 20 kg is gevangen

Aan de andere kant mis ik Amsterdam ook weer niet. Vooral de drukte benauwde mij steeds meer en zorgde ervoor dat ik mij vaak steeds verder terugtrok in bosjes en riet. Ook daar was ik nooit de enige. Qua natuur is Limburg een walhalla. Ik word altijd warm na het zien van een vos, hert, zwijn, bever of een marter. Het is hier allemaal te zien. Aan de andere kant is ook de Maas een plek waar je nooit meer alleen vist. Het echte pioniersgevoel is hier ook niet meer. De verhalen van Ton Cremers over giganten op de Maas heb ik heel wat versleten. Het is een hele uitdaging geworden om hier op het grote water je ding te kunnen doen. Drukte, wet en regelgeving zijn hier debet aan. Echter ga ik een uitdaging nooit uit de weg. Met mijn werk kan ik ook invloed uitoefenen op  wet en regelgeving. De toekomst biedt hoop. Op de meeste putten had ik hier het spelletje snel in de gaten, nu de Maas nog!

 • Andres berichtte ons kort na het afnemen van dit interview dat er onlangs twee bekende vissen van een afgesloten water naast de Maas zijn terug gevangen in de Maas zelf op vijf km van die put! Naar verluid is ook het aantal runs op de Limburgse Maas behoorlijk gestegen. Er wordt op dit moment nagedacht over de consequenties van deze ontwikkeling op het actuele uitzetprogramma van de Maas- Maasplassen.

Joris Weitjens

FacebooktwittermailFacebooktwittermail