2017 – ALV & Meeting

Op 27 januari 2018 vierde de BVK z’n eerste lustrum in het Wapen van Diemen. De opkomst was, ondanks een flinke ziekenboeg onder de vaste bezoekers, verheugend goed. We ervaren het elk jaar opnieuw als heel positief dat behoorlijk wat leden en niet-leden in een gemoedelijke sfeer willen meedenken en meepraten over karperbeheer.

De beschikbare bundels, lustrumposters en BVK-shirts vonden de hele dag gretig aftrek. Goed voor de kas! Die is op orde maar puilt niet uit…

Lustrumposter met fraaie uitzetkarpers uit 5 verschillende bronnen

SKP-monitoring

Tijdens de ALV was het belangrijkste onderwerp: SKP-monitoring. Die is wezenlijk voor het bestaan en voortbestaan van de BVK. Die monitoring begint bij terugmelden van spiegelkarpers en daar hebben we in 2017 veel aandacht aan gegeven in verschillende bladen. Bovendien hebben we een algemeen meldadres spiegelkarpermelden@outlook.com in het leven geroepen. Joris schetste de voortgang van het project waarbij automatisch matchen een hoofdrol moet gaan spelen. Het heeft er, mede dankzij de door SKP-coördinatoren beschikbaar gestelde matchfoto’s, een tijdje goed uitgezien. Helaas blijken er op dit moment onvoldoende garanties voor een goed werkende ‘machine’ binnen het beschikbare budget. De vraag is nu: hoe verder? Onduidelijk is in hoeverre Sportvisserij Nederland, de federaties en De KSN bereid zijn om te investeren in dit project zonder dat er direct uitzicht is op een vorm van automatisch matchen.  De BVK zal zich, ook los van dit project, blijven inzetten voor het bevorderen van SKP-monitoring en het instellen van een centrale database.

Avondje karperziektes

Klinkt niet als iets om naar uit te zien toch polsen we hier alvast de belangstelling om zo’n avond te organiseren. Beheerders van visstanden maken zich terecht zorgen over fatale karperziektes die regelmatig uitbreken. Er bestaan veel (soms verkeerde) aannames onder karpervissers over de oorzaken. Filip kwam met het idee om in plaats van te speculeren en met vingers te wijzen, een deskundige te raadplegen. We hebben topdeskundige van de universiteit van Wageningen Olga Haenen bereid gevonden om een lezing te geven over dit belangrijke en boeiende onderwerp. De zaal wordt alvast gepolst en de opzet is om zoveel mogelijk belangstellenden uit alle kringen rondom karperbeheer te interesseren voor zo’n lezing.

De zaal is enthousiast dus wordt vervolgd.

Prijswinnaars

Voor de start van het middagdeel werden twee prijswinnaars in het zonnetje gezet. De winnaar van het SKP-wedstrijdweekend 2017: Daniel van Noord (SKP-GHV) was zelf niet aanwezig, maar Juri en Erik Froger namen graag de honneurs waar. Dit SKP kreeg als winnaar al in december 2017 een partij van 25 Tsjechische spiegels aangeboden door de firma Corten.

Filip Matthys overhandigt de BVK-bokaal aan Juri Froger

Van Jan Kamman (Sportvisserij Nederland) ontving Ate Loonstra een camera ter waarde van 300 euro voor het vangen van de meest bijzonder migrant: een spiegel uit Amsterdam die meerdere sluizen passeerde om in de Naardertrekvaart terecht te komen. Saillant detail is dat deze karper een maand later alweer terug was in Amsterdam! Geeft wel weer het belang aan (en het plezier!) van het terugmelden van spiegelkarpers.

Ate Loonstra ontvangt de prijs van Jan Kamman

Presentatie: SKP-monitoring (Juri en Erik Froger, SKP-GHV)

De monitoring van het SKP-GHV (Den Haag) mag je gerust zien als een modelvoorbeeld van adequate monitoring. Als je die mooie grafieken en diagrammen ziet verwacht je eigenlijk dat ze hier al 15 jaar werk in hebben zitten. In werkelijkheid hebben ze de monitoring geërfd en binnen vijf jaar op gloednieuwe rails gezet. In het oog springt natuurlijk de app om spiegelkarpers gemakkelijk en snel aan te leveren bij het SKP. Het enthousiasme van de zaal was voelbaar. Het mooie is dat Erik en Juri Froger niet alleen (technische) kennis van zaken hebben, maar ook nog eens hulpvaardige gasten zijn. De BVK is in ieder geval zeer geïnteresseerd in de SKP-app en we gaan graag eens om de tafel om te kijken of en hoe zo’n app beschikbaar kan komen voor meer SKP’s.

Tekst en uitleg van Erik en Juri Froger

 

 Presentatie: karpervijvers (Jan Kamman, Sportvisserij Nederland)

Bij wijze van inleiding nam Jan Kamman de zaal mee in de achtergronden en geschiedenis van het ontstaan van visvijvers met een zeer hoge visbezetting. Tegenwoordig adviseert Sportvisserij Nederland om daarvoor (spiegel)karpers te gebruiken en geeft daarvoor subsidie aan verenigingen. Het argument van Sportvisserij Nederland om dit soort vijvers te stimuleren is om de Sportvisserij groot te houden. Hoe meer beoefenaars, hoe moeilijker om de sportvisserij aan te vallen.

Liever niet te groot!

De discussie spitste zich toe op het aspect: dierenwelzijn. Zijn excessen zoals (massale) sterfte wel te voorkomen bij een combinatie van overbezetting en uitzettingen vanuit kwekerijen? Om die sterfte in vijvers te beperken wordt aangeraden om flink bij te voeren met pellets en de zuurstofhuishouding scherp te bewaken. Sportvisserij raadt aan om alleen de visserij met vaste hengels en elastiek toe te laten. Dan blijven de bekken gaaf. Bovendien wordt geadviseerd om de onverhoopt te hard gegroeide karpers over te zetten naar groter water.

De geplande overzettingen van te groot geworden vijverkarpers naar groter water gaat gepaard met enorme verliezen, weten wij uit ervaring. Als SKP zit je daar niet echt op te wachten, zo klonk.

Als BVK maken we ons niet alleen zorgen over het welzijn van karpers in zo’n omgeving. Het imago van de sportvisserij in het algemeen en het imago van karperuitzettingen in het bijzonder staat op het spel.

Jan Kamman vroeg om de gelederen te sluiten. In de zaal hadden sommigen het daar moeilijk mee. Vooral omdat wij als karpervissers noch als BVK worden gekend in voorgenomen beleid en beheer van Sportvisserij Nederland. In plaats van mee te praten, kunnen we nu alleen achteraf tegen het beheer van die vijvers aanschoppen. Jan Kamman toonde begrip voor onze wens om eerder betrokken te worden bij dit soort beleid.

Een volgens ons weer geslaagde BVK-meeting.

Tot volgend jaar!

Het BVK-team

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail