2016 – ALV & Meeting

Voor leden en niet-leden was er wel wat te beleven op 21 januari in het wapen van Diemen. We ervaren het elk jaar opnieuw als heel positief dat een behoorlijk percentage van de leden en niet-leden wil meedenken en meepraten over karperbeheer.

Helaas moest de Vlaamse tak van ons BVK-bestuur (Maiko Buschaert en Filip Matthys) om verschillende redenen verstek laten gaan. Onze secretaris Filip Matthys heeft een time-out ingelast voor de al te intensieve werkzaamheden voor de BVK. Medio mei is hij weer volledig beschikbaar. We kijken als bestuur nu al uit naar dat moment…

De financiën van de vereniging zijn op orde. Kees Ouwehand gaf een korte uitleg. Met een ledental van rond de 100 gaat het precies goed en spelen we ongeveer quitte. Enkele leden dringen er zachtjes op aan om wat groter te worden om wat meer ’vlees op de botten te krijgen’.

Zichtbaarheid

Tijdens de ALV was het belangrijkste onderwerp (wederom) de zichtbaarheid van de BVK. Er is heel veel werk is verzet in 2016, met als speerpunt de voorlichting over karperkwekers en – leveranciers in het kader van de ideale uitzetkarper en het verschijnen van het rapport Spiegelbeelden. Nieuw is onze participatie in verenigingen als VBK (Vereniging Belgische karpervissers) en DeKSN met bijdragen voor de bijbehorende magazines. Hoewel dat niet direct nieuwe leden oplevert is het goed dat ons gedachtegoed over karperbeheer wat breder wordt verspreid. De vergadering snapt dat ons streven niet is om groot in ledenaantal te worden, maar ziet wel graag dat we met onze kennis en expertise een (nog) grotere rol gaat spelen bij karperbeheer. Daarvoor mogen we best nog wat meer verschijnen op beurzen en dergelijke. Opvallend en verheugend was het spontane aanbod van verschillende aanwezigen om volgend jaar op de beurs van Zwolle een stand van de BVK te bemannen.

Prijswinnaars

Voor de start van het middagdeel werden twee prijswinnaars in het zonnetje gezet. De winnaar van het SKP-wedstrijdweekend 2016: Kevin Schottelndreier mocht de inmiddels felbegeerde wisselbokaal in ontvangst nemen. Daarop prijkt nu ‘voor eeuwig’ zijn naam. Hij ving van SKP-GHV (Den Haag) dat weekend maar liefst zes verschillende projectspiegels. Een absoluut record. Het SKP krijgt daarnaast een partij van 25 Tsjechische spiegels aangeboden door de firma Corten.

Kevin Schottelndreier ontvangt onder luid applaus de BVK-wisseltrofee

Matcher van het jaar was zonder enige twijfel: Christian Hummelink. Hij was foutloos bij de online Matching-quiz van de BVK. Bovendien was z’n toelichting bij de antwoorden ongeëvenaard. Ervaring is het niet vertelde Christian, want hij laat het matchwerk van SKP Twentekanaal voornamelijk over aan Daaf Wolters. Dan moet het puur talent zijn. Mochten we bij Check je match er niet uitkomen mogen we Christian raadplegen… Hij kreeg het fraaie BVK-shirt en een even mooie fles wijn.

Matcher van het jaar: Christian Hummelink

Lezing Roland van Aalderen: hoeveel mag je uitzetten?

Het middagdeel was prima bezocht. Roland van Aalderen, bioloog en medewerker bij Sportvisserij Nederland en medeauteur van Spiegelbeelden, was de hoofdspreker. Hij presenteerde de nieuwe richtlijnen voor (de omvang van) karperuitzettingen die zijn overeengekomen met de waterschappen in Nederland. Leerzame kost die je beter kunt horen en uitgelegd krijgen dan kunt lezen. Roland was zeer ter zake kundig en de zaal was vol aandacht. De nieuwe richtlijnen stellen grenzen aan de omvang van uitzettingen in open watersystemen om ecologische doelen niet te doorkruisen. Bij de BVK zijn we altijd al voor een bescheiden rol van karper dus meestal wringt daar geen schoen.

Roland overtuigt

Roland schetste een beeld van waterbeheerders die zich bij gebrek aan beter graag laten geruststellen door ‘onze cijfers’. Een gerechtvaardigde vraag is of er wel altijd wordt gewerkt met de juiste cijfers? De rekenhulp die thans wordt gebruikt bij het bepalen van de gewenste uitzettingen is zeker een stap vooruit, maar niet onfeilbaar. De omvang van het originele karperbestand wordt daar niet in meegenomen om maar eens ‘een makke’ te noemen. De noodzaak van SKP-monitoring wordt er dus zeker niet minder door. Alleen door veldgegevens houd je oog op het effect en rendement van karperuitzettingen. Ook Roland onderkende het belang van gedegen SKP-monitoring als garantie voor een verantwoorde (uitzet)toekomst. Opvallend was een opmerking uit de zaal als reactie op het feit dat verschillende grote SKP’en wel veel uitzetten maar het monitoren verwaarlozen: waarom geven jullie geen keurmerk uit? Iets om als BVK-bestuur over na te denken.
Roland nam ruim de tijd voor alle vragen uit de zaal en mocht een dankbaar applaus in ontvangst nemen.

Openbare discussie: hoeveel uitzetkarper is wenselijk?

De openbare discussie spitste zich daarna toe op de vraag hoeveel uitgezette karpers in open water wenselijk zijn. Wat is de bovengrens? Dat is actueel omdat federaties de open watersystemen hebben ontdekt als uitzetwater voor karper. In het algemeen hebben die meer middelen dan hsv’en. De BVK ziet nog steeds het liefst dat SKP’en werken volgens het principe: voorzichtig beginnen en aan de hand van monitoring bijsturen
Er was veel expertise en veldkennis in de zaal. De vraag kwam ook op voor wie je uitzet? SKP’en in open water zijn toch primair bedoeld om de mogelijkheden voor de avontuurlijke karpervissers uit te breiden? Voor karpervissers die van alle gemakken voorzien (grote) karper willen vangen zijn mogelijkheden genoeg in de vorm van circuitwateren en betaalwateren. De uitzettingen in open water zijn zeker ook niet (primair) bestemd voor recreatievissers die gemakkelijk een karper willen vangen.

Je merkt bij karpervissers van open wateren soms weerstand tegen hoge percentages uitzetkarpers, zeker als het om kale consumptiespiegels gaat. Vraag is welk percentage uitzetspiegels wenselijk is? Een hard percentage valt niet zo te geven maar 1 op de 3 is lang een richtlijn geweest. Het vaker uitzetten van edelschubkarpers wordt genoemd als wenselijk en slim om zowel monitoring niet in gevaar te brengen en als bevordering van variatie.

Door verschillende aanwezigen wordt aangegeven dat met beperkte uitzethoeveelheden op open watersystemen er al een verassend groot effect is voor serieuze karpervissers.

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage deze dag.

We hebben een aantal nieuwe leden kunnen bijschrijven en de BVK-shirts en-mutsen werden goed verkocht. Al met al weer een geslaagde editie van onze BVK-meeting. We verheugen ons al op de meeting volgend jaar.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail