2015 – ALV & Meeting

Zaterdag 23 januari hielden we onze jaarlijkse meeting inclusief ALV. Je kunt merken dat deze dag al een beetje traditie aan het worden is. De opkomst bij de ALV was goed en bij de themamiddag was het gezellig druk.

Tijdens de ALV ging het vooral over zichtbaarheid van de BVK. Verschillende leden vinden ons te bescheiden en naar binnen gekeerd opereren. Dat is volgens die leden jammer want we hebben wel veel te bieden. We hebben expertise op veel gebieden en we mogen gezien en gehoord worden. Onze relatie met VBK, KSN en Sportvisserij Nederland en zeker ook met federaties is belangrijk, zeker omdat wij qua omvang een bescheiden vereniging zijn met rond de 100 leden. Het bestuur wist te melden dat haar prioriteit en energie na enkele teleurstellende ervaringen met andere belangenbehartigers afgelopen jaar vooral uit is gegaan naar activiteiten waar het nut (voor ons) van vast staat en waar wij bovendien veel plezier in hebben. Adviseren aan leden en niet-leden over karperbeheer; verzamelen en analyseren van data van SKP’en zijn activiteiten die ons op het lijf geschreven zijn. Het bestuur ziet echter wel de meerwaarde van samenwerken met ons in de rol van kenniscentrum, maar heeft geen zin in politieke spelletjes en een machtsstrijd.

‘Hersenkraken tijdens de themamiddag’

Het openbare middaggedeelte rond het thema natuurlijke aanwas van karper liet precies zien wat we met de BVK willen: in goede sfeer uitwisselen van ervaringen en kennis met een ervaringsdeskundige zaal. In dit geval ging het over de waarheid rond voorplanting van karper. Loopt die op open wateren structureel terug en staan bestanden op instorten? Als iets duidelijk werd door de levendige discussie is dat er geen eenduidige antwoorden zijn te geven. Wel kunnen we, mede dankzij de enquête: ‘Karperbestanden van open wateren’, verschillende factoren die natuurlijke aanwas beïnvloeden prima op een rijtje zetten.

Een remedie voor teruglopende karperbestanden wordt door de BVK niet alleen gezocht in uitzettingen. Een geschikte inrichting van het water biedt nieuwe mogelijkheden. De grootste eyeopener en hersenkraker tijdens de middag was het inzicht dat je om succesvolle voortplanting te bevorderen karper moet uitdagen! Dus juist geen gemakkelijk bereikbare paaigebieden, maar paai- en opgroeizones waar karper al z’n, door ons zo geroemde, kracht bij nodig heeft om ze te bereiken en waar andere vissoorten (nagenoeg) ontbreken! Broedsucces bijna gegarandeerd.

Binnenkort verwachten we de uitgewerkte enquête in rapportvorm uit te brengen. De vele deelnemers (ruim 60) aan de enquête zijn de eersten die een exemplaar van dit BVK-rapport ontvangen.

We kijken nu al uit naar de volgende themameeting!

Voor alle aanwezigen lag er een bundel nieuwsbrieven 2015 klaar. Heb je die nog niet in huis maar ben je wel geïnteresseerd? Stuur ons dan een mailtje en we sturen de bundel per post naar je toe

FacebooktwittermailFacebooktwittermail