2014 – ALV & Meeting

In een gemoedelijke sfeer hebben we onze tweede Algemene Ledenvergadering gehouden in Diemen. Een klein uurtje wisselde het bestuur aan de hand van het jaarverslag  van de secretaris van gedachten met leden. De teneur was: ga door waar jullie als bestuur mee bezig zijn en laat je niet in een hoek zetten. Profilering van de BVK is daarmee een aandachtspunt voor het komende jaar. De leden zien graag dat we, in de geest van onze voorloper het COS, meer als spreekbuis en  overkoepeling van de SKP-en gaan fungeren.

De tevredenheid over het afgelopen jaar overheerste mede dankzij de vorderingen op het gebied van de ideale uitzetspiegel, het goed verlopen SKP-wedstrijdweekend en zeker ook de grote respons op onze enquête over de karperbestanden op open water.

Het middagprogramma werd ondanks weerswaarschuwingen goed bezocht. Onze afscheidnemende secretaris Christian Hummelink mocht direct een warm applaus in ontvangst nemen voor z’n rol als bestuurder vanaf dag één van oprichting. Je kon aan alles merken dat Christian betrokken is en blijft bij onze vereniging. Wat dat betreft zullen wij ‘m niet zomaar loslaten al is de rol van bestuurder nu te veel van het goede. Filip Matthys neemt het stokje graag van hem over.

Mark van den Berg mocht eindelijk de bijzonder fraaie wisseltrofee in ontvangst nemen voor het winnen van het SKP wedstrijdweekend van 2014.  Een terechte winnaar: Los van z’n winnende vangsten in het wedstrijdweekend is Mark al drie jaar lang een zeer trouwe en goede melder bij het Amsterdamse project.

Mark van den Berg ontvangt wisseltrofee SKP wedstrijd

Meteen bij de eerste presentatie van Marcel Aarden over Facebookmonitoring bleek hoe prettig zo’n kleine zaal met een kennerspubliek is. Er was volop interactie, met Marcel Aarden als enthousiast middelpunt. Ongelooflijk dat iemand die noch betrokken is geweest bij de opzet van het SKP Brielse maas/Bernisse, noch bij de eerste uitzetting de gehele monitoringskar van dit SKP is gaan trekken. Natuurlijk loopt ook Marcel met z’n grotendeels openbare monitoring op Facebook tegen het probleem van niet meldende karpervissers aan, maar met z’n vasthoudendheid scoort hij enorm veel terugmeldingen en is daarmee een groot voorbeeld voor menig SKP.

Marcel Aarden over Facebookmonitoring

Het thema van de dag was ‘de ideale uitzetkarper’. Jan Junge mag allang, en tot z’n eigen plezier, afstand hebben genomen van de karperscene, z’n bagage en historisch besef is indrukwekkend. Aan de hand van foto’s van uitgezette karpers van vroeger en nu liet hij z’n licht schijnen over wat volgens hem wel en niet door de beugel kon en kan als het om de bouw van karper gaat. Is dat alleen een kwestie van smaak of zijn we op de verkeerde weg door voor de consumptie ver doorgefokte karpers te bestemmen voor uitzetprojecten? Een legitieme vraag wanneer je bedenkt dat biologen het uitzetten van karper nauwlettend volgen en soms gewoon tegenhouden. Jan Junge bleek vooral ook geïnteresseerd in de mening van de zaal. Waar ligt de grens? Vanuit de zaal klonk duidelijk door dat zolang de variatie in uitgezette karpertypen een feit is er niet zo nauw wordt gekeken.

Jan Junge - de ideale uitzetkarper

Jan had duidelijk meer moeite met veel buitenlandse lichtingen die in Nederland sinds 2000 worden uitgezet.  “Zou zo’n dikke spiegel onder de naam ‘Labialus Colossus’ (in de volksmond ‘dikvis’ of ‘vetvis’ genaamd) als aparte soort rondzwemmen (en min of meer inheems zijn) dan was er niks aan de hand. “ zei Jan, maar nu dat niet zo is, is enige trouw aan de oervorm van de karper volgens Junge op z’n minst verstandig.

Vanuit de ervaring van  SKP-en kan als bijkomend argument nog worden opgemerkt dat juist de wat harmonieuzer gebouwde karpers wat overleving op open water betreft een streepje voor lijken te hebben op de extreme hangbuiken en bultruggen. Als BVK zijn we blij met deze kritische noot van Jan Junge en we hopen dat dit gelui een extra aanzet is voor een ieder die betrokken is bij uitzetprojecten om goed na te denken over kwaliteit en uiterlijk van uitzetkarpers.

De laatste spreker over hetzelfde thema was Robert Paul Naeff. De man die in de jaren 1990 de OVB in verlegenheid bracht door hsv-en op te roepen om ook eens bij Franse en Belgische kwekers karper te bestellen. Misschien minder bekend is dat Robert Paul met zijn verhalen en foto’s van vangsten op de rivieren van Frankrijk in de jaren 1980 en 1990 een inspiratiebron is geweest voor het starten van SKP-en op open water in Nederland.  Met veel genoegen constateerde hij nu dat ook in de buurt van zijn woonplaats Heerenveen sinds 2005 de nodige SKP-uitzettingen met goed groeiende karpers zijn gedaan. Hij prefereert het om nog even te wachten om die achter de schubben te gaan…

Robert Paul Naeff

Met het tonen van de voor hem gedenkwaardige spiegelkarpers van Franse rivieren bleek de lat voor mooi en aantrekkelijk bij Robert Paul minder hoog (strak)  te zijn dan bij Junge.

Robert Paul heeft z’n droom waargemaakt met het bezit van een eigen 2 ha groot water plus huisje in Frankrijk. Ook daar is karperbeheer nodig want het water was lang roofvisloos en wat heeft geresulteerd in een berg verwilderde schubs. Gezien zijn voorkeur voor ‘het knikje achter de kop’ betekent dat voor hem vanuit de tuin verwilderde schubs vangen en vervangen door een slag spiegels met groeipotentie. Geen vervelend werk hoor voor een buitenmens!

Net voor het einde kwam Raymond Hakkert nog even binnen zodat we ook die nog even konden bedanken voor z’n werk voor de BVK van de afgelopen jaren. Onder het motto: ken uw tegenstrevers: kreeg hij net al Christian het boek ‘(Beroep)Vissers van de wal’ cadeau.

Een geslaagde dag waarbij elke bezoeker de bundel Nieuwsbrieven 2015 gedrukt en wel mee naar huis kon nemen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail