Karperbestanden van grote open watersytemen

De Belangenvereniging verantwoord karperbeheer (BVK) doet ondermeer onderzoek naar omvang, samenstelling en ontwikkeling van karperbestanden van open watersystemen. Denk daarbij aan kanalen, rivieren, boezemsystemen, grote open meren. Voor deze wateren geldt dat de omvang en samenstelling voor een groot deel te danken is aan natuurlijke aanwas van karper. Karperuitzettingen spelen daarin veelal pas de laatste tien jaar (door Spiegelkarperprojecten( SKP-en)) een grotere rol.

Er zijn een aantal manieren om een indruk te krijgen van karperbestanden. Hengelvangstregistratie (hvr) is de meest voor de hand liggende methode, maar ook visserijkundige onderzoeken worden daarbij gebruikt. Beide methodes dragen bij, maar geven vaak geen compleet beeld van de ontwikkeling van karperbestanden. Als BVK staan we voor verantwoord beheer en dan is inspelen op ontwikkeling van karperpopulaties van groot belang. Vandaar dat wij ons met deze enquête primair richten op karpervissers die een lange ervaring hebben met (een) open water. Liefst 10 jaar of langer. Dergelijke karpervissers kunnen immers ontwikkelingen en trends gemakkelijker onderscheiden dan ‘passanten’ of beginnende karpervissers.

Profiel

Profiel (ideale) deelnemers aan deze enquête: karpervisser met ruime karperervaring op genoemd watersysteem gedurende een periode van 10 jaar of langer.

Type watersysteem: open (sluisloos of voor karper neembare stuwen of schutsluizen) water, van tenminste 100 ha groot. Het huidige karperbestand bestaat voor meer dan 50% uit karpers afkomstig van natuurlijke aanwas. Kenmerk: veel verwilderde schubkarpers en in het verleden (tussen 1960 en 2000) weinig of geen uitzettingen.

Typering water: grote rivier/boezemrivier, kanaal, meer, open plas. Let op! Ook de zijwateren (hoe smal en ondiep ook) horen bij het watersysteem!

Benaming watersysteem: De kleinere rivieren en boezemsystemen tot ongeveer 500 ha kunnen met één naam worden aangegeven. Bijvoorbeeld: de Overijsselse Vecht, de Leie, de Amstel. Voor de nog grotere watersystemen heeft het onze voorkeur dat je specificeert. Dus bijvoorbeeld: de Waal tussen Nijmegen en Tiel; de Lek tussen Schoonhoven en Culemborg,

Heb je ervaring op meer dan één open watersysteem, dan zien wij heel graag dat je voor verschillende watersystemen afzonderlijke enquêtes invult!

Start de enquête

FacebooktwittermailFacebooktwittermail