Het doel van de vereniging is:

 • het behouden en waar wenselijk uitbreiden van voor karpervissers aantrekkelijke karperbestanden
 • het beschermen van gewaardeerde en bijzondere karperbestanden
 • het opbouwen van een landelijk netwerk van bij voorkeur volledig gemonitorde (spiegel)karperprojecten
 • het streven naar en behouden van diversiteit in karpertypen
 • het uitvoeren van haar activiteiten binnen de kaders van ecologisch verantwoord karperbeheer.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het stimuleren en begeleiden van verantwoorde karperprojecten
 • het in goede banen leiden van, en bestrijden van uitwassen bij, economische benutting van en handel in karper
 • het adviseren en ondersteunen inzake karperbeheer van belanghebbenden waaronder sport- en beroepsvisserijorganisaties, waterschappen, overheden en natuurorganisaties
 • het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens van (Spiegel)karperprojecten
 • het onderhouden van contacten met kwekers en leveranciers om te komen tot, voor uitzetting geschikte, kweekkarpertypen tegen een acceptabele prijs
 • het gebruik maken van alle beschikbare media

De BVK werkt op onderdelen samen met de KSN en voedt Sportvisserij Nederland met data van Spiegelkarperprojecten. Leden en niet leden zijn van harte welkom maar leden hebben (voor slechts 10 euro) een streepje voor:

 • 24 uurs loket voor hulp bij opzetten karperprojecten (Spiegelkarperprojecten in het bijzonder)
 • elk kwartaal een interessante digitale nieuwsbrief
 • hulp bij bemiddeling sport-beroepvisserij
 • korting op cursus karperbeheer

Lid worden van de BVK kan door het invullen van het inschrijfformulier.

Voor relevante informatie over Spiegelkarperprojecten verwijzen wij voorlopig graag naar de websites

FacebooktwittermailFacebooktwittermail